Skip to main content

Umělecká díla a cenné předměty

Cenné předměty představují specializovaný pojišťovací trh chránící vysoce cenná aktiva, jako jsou umělecká díla, šperky, hotovost a kryptoměna. Naši specializovaní makléři spolupracují s pojistiteli na přípravě řešení šitých na míru, která mohou chránit vaše aktiva až do jejich plné hodnoty.

Globální ekonomické klima se vyznačuje nízkými úrokovými sazbami, rostoucí inflaci a nárůstem hodnoty aktiv, jako je zlato, umění a sběratelské předměty. 

Bankovky, umělecké předměty, šperky, drahé kameny a kovy, víno, veteránská vozidla, memorabilie, klasické filmy, historické přírodní sbírky, starožitnosti, nábytek a textil jsou velmi vyhledávanými cennými aktivy, která vyžadují ochranu, ať už během přepravy nebo na místě určení. 

V čím dál více digitálním světě lze do tohoto seznamu přidat kryptoměny, digitální umění a nově vznikající třídu aktiv nezaměnitelných tokenů (NFT). Stejně tak luxusní značky, které i nadále zažívají růst prodeje. 

Cennosti obecně jsou dnes ohroženy fyzickými i digitálními hrozbami. 

Potřeba mimořádně vysokých limitů a flexibility odráží význam odborných znalostí při nakládání s těmito druhy aktiv a expozic. Stejně důležití jsou specializovaní poradci pro vyřizování nároků a likvidátoři škod.

Tým společnosti Marsh již 40 let využívá své specializované znalosti trhu a oboru a spolupracuje s pojistiteli na vytvoření řešení na míru pro umělecká díla a cenné předměty pro organizace a jednotlivce. 

Naši specialisté na cenné předměty vám poskytnou potřebná řešení, ať už se zabýváte těžbou, tvorbou, skladováním, prodejem, výstavami, manipulací či přepravou cenných předmětů. Pomůžeme vám zajistit inovativní pojistné krytí, které překonává tržní standardy a poskytne vám vysoce kvalitní a efektivní službu vyřizování nároků, která splní jakékoli nároky v případě vzniku škod.

Obecné časté dotazy

Vzhledem k hodnotám spojeným s uměleckými díly a cennými předměty jsou tato aktiva vystavena četným fyzickým a digitálním rizikům. 90 % všech ztrát cenných předmětů je způsobeno krádeží zaměstnanci a 90 % ztrát uměleckých děl je způsobeno náhodným poškozením. Mezi další příčiny ztrát patří: loupež, záhadné zmizení, škody způsobené požárem nebo povodní, kybernetické riziko, elektronický převod finančních prostředků a přeprava. 

Společnost Marsh spolupracuje s řadou externích odborných konzultantů na detailním pochopení vašeho rizika. Poté vaše riziko předloží vybraným pojistitelům, aby pro vás získala nejvhodnější pojištění pro daný účel.

Pojištění uměleckých děl a cenných předmětů chrání umělecká díla, drahé kovy, hotovost a majetek vysoké hodnoty, ať už se nachází v prostorách nebo je přepravován, před hmotnou ztrátou nebo poškozením.

Pojistné krytí je obecně dostupné pro následující kategorie cenných předmětů:

 • zlato, stříbro, palladium a další drahé kovy od těžby po spotřebu,
 • výrobci šperků, velkoobchodníci nebo maloobchodníci, 
 • převoz hotovosti,
 • umělecké díla a sběratelské předměty,
 • klasická vozidla,
 • bankomaty,
 • kryptoměna a digitální umění,
 • luxusní značky.

Pojištění uměleckých děl a cenných předmětů obecně poskytuje krytí „všech rizik hmotné ztráty nebo poškození“. Existují však určité omezené výjimky, například:

 • válka a terorismus,
 • jaderné, chemické a biologické události, 
 • podvod vlastníka,
 • kybernetická rizika.

Subjekt nakupující pojištění uměleckých děl a cenných předmětů závisí na povaze cenností, které těží, vytváří, prodává, skladuje, vystavuje, manipuluje s nimi nebo je přepravuje.

Mezi kupující mohou patřit společnosti, finanční instituce, maloobchodní a velkoobchodní podniky, obchodníci, specializované logistické společnosti, skladovací společnosti, těžební společnosti, muzea, specializované galerie, aukční domy, univerzity, knihovny, online prodejci, soukromé osoby a další. 

Vzhledem k tomu, že se hodnoty v průběhu let zvýšily, organizace, které by kdysi chránily svá cenná aktiva v rámci jednoduchého pojištění majetku nebo obsahu, si nyní uvědomují hodnotu specializovaného krytí. 

Specializovaná pojištění jsou mnohem flexibilnější a poskytují krytí vytvořené specializovanými makléři a pojistiteli na míru podle požadavků kupujících. Na rozdíl od jiných standardních pojištění lze formulace specializovaného pojištění měnit v závislosti na požadavcích a podnikání klienta. Základ ocenění se opírá o tržní hodnotu k datu vzniku škody, plus veškeré další poplatky požadované a odsouhlasené zajistiteli. A co je nejdůležitější: specializované pojištění reaguje na nároky způsobem, který chrání hodnotná aktiva kupujících. To jsme zaznamenali v případě univerzit, knihoven, muzeí, dolů, klenotnictví, bank a mnoha dalších subjektů.

Ano. Tato pojištění mohou pokrývat přepravu aktiv po celém světě.

Částka možného nákupu krytí bude záviset na hodnotě a umístění vašeho aktiva.

Díky rozmanité řadě produktů v naší nabídce a našim zkušenostem z celé řady odvětví vám můžeme pomoci najít řešení krytí, která jsou vhodná k ochraně vašich cenných aktiv. 

Společnost Marsh má mnoho patentovaných řešení pro umístění, která vám mohou pomoci získat krytí až pro celou hodnotu vašich aktiv. Jedním z těchto řešení je renomované zařízení MMC, které může poskytnout limit až 1,25 miliardy USD pro jakékoli místo. Dohoda o tomto krytí je vyžadována pouze dvěma zajistiteli, což znamená, že můžeme často poskytnout cenovou nabídku a získat krytí do 24 hodin.