Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

MARSH RISK CONSULTING

V prostředí, kde rostoucí výzvy vyžadují podnikatelskou odolnost, si řízení rizik žádá správnou kombinaci strategického poradenství a inovativních řešení.

Více než 800 specialistů na konkrétní případy i odvětví ve více než 40 zemích po celém světě.

Dnešní firmy musí stále čelit nejrůznějším výzvám: rizika škody na majetku a rizika odpovědnosti, kybernetická rizika, poškození pověsti a řada dalších. Marsh Risk Consulting může poskytnout pomoc. Zaměstnáváme přes 800 specialistů na různé oblasti i sektory ve více než 40 zemích po celém světě – odborníky, kteří rizika chápou z perspektivy svých klientů. Kromě toho zaměstnáváme také jedny z nejlepších pracovníků na vymáhání náhrady škody v oboru, kteří spravovali řadu největších a nesložitějších pojistných událostí v historii.

Klientům poskytujeme strategické poradenství a inovativní řešení pro širokou škálu pojistitelných i nepojistitelných rizik. Na rozdíl od konzultantských firem pro management, které rizika rozdělují, jsou pro nás rizika samotným středobodem zájmu – což je důvodem, proč se na nás stále obracejí firmy s žádostí, abychom se ujali jejich nejpalčivějších podnikatelských záležitostí.

Rizika řídíme strategicky, s řešeními vytvořenými na míru tak, aby splňovala nejen cíle řízení rizik, ale i celkové cíle společnosti. S využitím dat a analytických nástrojů jedinečných v oboru provedeme zhodnocení vystavení riziku a mezer v programu řízení rizik, což klientům pomáhá při stanovení návratnosti investic a činit informovaná rozhodnutí o úpravách programu a směru.

Stručně řečeno, divize Marsh Risk Consulting pomáhá firmám změnit rizikový profil tak, aby mohly zvýšit svoji odolnost, snížit škody a minimalizovat náklady. Můžeme vám pomoci lépe chápat pravděpodobnost a dopad různých rizik na provoz vašeho podniku a sledovat, řídit a snížit dopad těchto rizik. Můžete se ze ztrát vzpamatovat rychleji, využít nových podnikatelských příležitostí a dosáhnout svých podnikatelských cílů.

Analyzování podnikatelských dat a řízení dat

Poradenský tým Marsh Risk Consulting má přístup ke špičkovým nástrojům pro řízení dat a jejich analyzování i patřičné odborné znalosti a dovednosti. MRC vám pomůže využít data pro informovanější rozhodování ohledně řízení rizik a optimalizovat hodnotu vašeho pojistného programu.

Například systém Marsh Global Analytics vám pomůže s vyhodnocením a benchmarkingem vašeho vystavení riziku a shromáždí správná data tak, abyste mohli s jistotou učinit optimální rozhodnutí ohledně financování rizik. Tato data následně můžete předložit svému pojistiteli s cílem zajistit pro firmu co nejvhodnější pojištění - a potenciálně ušetřit náklady na pojištění. Kromě toho vám tým Risk1Q může z vašich dat o rizicích pomoci vytěžit, řídit, porovnat a vybrat hodnotu.

Pokračování podnikatelské činnosti & řízení dodavatelských řetězců

Divize MRC pro řízení rizik plynoucích z dodavatelských řetězců provádí komplexní revizi rizikovosti dodavatelských řetězců. Začne mapováním interních a externích dodavatelských řetězců (včetně služeb) a pokračuje zhodnocením klíčových provozních procesů či služeb – a potenciálních kritických bodů selhání. Rovněž můžeme zpracovat rizikovou mapu dodavatelů z oblastí přírodního nebezpečí s využitím exkluzivního makléřského přístupu do databáze zón přírodních rizik.

Spolupracujeme s kolegy a klienty po celém světě s cílem znovu přehodnotit existující pravidla chování při pojistném umístnění, pojistných událostí, analyzování dat, v právních záležitostech a ve službách. Snažíme se vyhnout přístupu „cokoliv, co narušuje podnikatelskou činnost“ a zaujmout přístup, který se snaží o odstranění historických klapek na očích, díky kterým bylo v centru pozornosti především přerušení podnikatelské činnosti z důvodu škod na majetku.

Pojistné & finanční poradenství

Divize MRC pro finanční poradenské služby (FAS) poskytuje odbornou asistenci při kvantifikaci a měření škod, pojistných nároků a ztrát, což vám může pomoci dosáhnout nadstandardní likvidace škody a/nebo minimalizovat ztráty z katastrofických událostí či soudních sporů.

Náš multidisciplinární tým odborníků zajišťuje forenzní účetnictví na světové úrovni, investigativní a konstruktivní služby, pojištění odpovědnosti za stáhnutí výrobku z trhu, ocenění, poradenství při soudních sporech a přípravu na likvidaci škod a poradenské služby. Jsme schopni okamžitě nasadit kolegy z celého světa, kteří vám pomohou s jazykovými, celními a právními záležitostmi.

Řízení podnikatelského rizika

Divize MRC pro řízení podnikatelského rizika (ERM) vám může pomoci identifikovat, zhodnotit a kvantifikovat rizika a kontrolní nástroje vaší organizace, projektů a iniciativ. Vytváříme strategie s cílem snížit vaše riziko a náklady s ním spojené, posílit řízení rizik a vytvářet jistotu ohledně očekávání budoucích ztrát.

Integrace programů financování rizika, řízení rizika a zajištění pokračování podnikatelské činnosti nám umožňuje pomoci vám při zlepšování odolnosti vaší organizace. V rámci uplatnění specializovaného poradenství a analýzy dat v oblastech jako je dodavatelský řetězec, krizové řízení, kybernetická rizika a narušení podnikatelské činnosti současně pomůže zlepšit vaši připravenost na „tail risk“.

Poradenství v oblasti majetkových rizik

Divize MRC pro poradenství v oblasti majetkových rizik nabízí širokou škálu řešení v oblasti inženýringu majetkového rizika a identifikace řízení ztrát, hodnocení a konzultace zmírnění rizik. Tato řešení se vztahují na celou dobu životnosti majetku a jeho provozu včetně plánování, projekce, výstavby, údržby, renovací a likvidace.

Naši odborníci na majetková rizika vám poskytnou základní informace tak, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o vašem majetkovém portfoliu a vašem podniku. S využitím globálně konzistentního přístupu a patentované technologie MRC můžete vytvořit solidní strategii, která bude v souladu jak s vašimi podnikatelskými cíli, tak s efektivním řízením majetkové rizikovosti.

Poradenství v oblasti strategických rizik

Divize MRC pro poradenství v oblasti strategických rizik zajišťuje služby v oblasti kontinuity podnikání a dodavatelského řetězce, krizového řízení a rizik pro pověst firmy, podnikatelských rizik a odolnosti vůči nim s cílem zajistit realizaci patřičných organizačních plánů, procesů a postupů tak, aby mohla být rizika zohledněna, omezena a řízena.

Lidský kapitál

 

Divize MRC pro oblast lidského kapitálu zaměstnává zkušené, renomované odborníky s cílem pomocí vaši společnosti při řízení rizik v oblasti odpovědnosti zaměstnavatele, jako je omezení nákladů na náhrady škod vyplácených zaměstnancům a bezpečnosti na pracovišti.

Nasazením našeho vlastního procesu CRI (Continuous Risk Improvement) vám naši poradci pomohou dosáhnout optimální výkonnosti a vytvořit trvalou změnu ve společnosti. Odborné znalosti a inovativní řešení týmu MRC vám pomohou splnit finanční cíle i cíle v oblasti lidských zdrojů, jakož i očekávání ze stran vašich akcionářů a dalších zúčastněných subjektů včetně představenstva, vrcholových řídících pracovníků, vlády i zaměstnanců.