Skip to main content

Marsh Multinational

Nadnárodní korporace čelí rizikům, která přesahují rámec různých kultur, zemí a legislativních režimů. Společnost Marsh nabízí odborné znalosti a speciální nástroje a postupy, které pomohou klientům s jistotou řídit globální rizika a optimalizovat programy pojištění.

Podle ekonomů zabývajících se mezinárodním hospodářstvím stoupl od roku 2011 počet firem působících mezinárodně o 70 % s tím, jak rozvojové ekonomiky vzrostly na podíl 50 % z celosvětového hospodářství.

Výsledkem bylo rozšíření možných zdrojů tržeb, intenzivní hledání nízkonákladových trhů a lepší přístup k širším zdrojům nových talentů. Každá z těchto výhod přináší další příležitost a současně riziko.

Aby mohly podniky držet krok s komplexním a časově náročným prostředím mezinárodních rizik, dodržovat předpisy a sledovat daňovou problematiku, potřebují odborné znalosti a poradenství a řešení na míru. Úsek pro služby nadnárodním klientům společnosti Marsh pomáhá firmám porozumět rizikům a lépe je řídit, díky čemuž se mohou zaměřit na svůj růst, ziskovost a budování flexibility.

Naše globální síť specialistů nabízí mnohaleté znalosti tohoto prostředí získané při budování individuálně přizpůsobených programů pojištění, aby klientům po celém světě poskytla hladce fungující služby a poradenství.

Týmy služeb nadnárodním klientům s podporou předních digitálních platforem mohou být váš první kontakt při řešení otázek mezinárodního pojištění a rizik. Poskytujeme podporu zjednodušením procesů, zachováním transparentnosti a pomáháme zpracovat globální programy, které jsou v souladu se standardy příslušné země.

Obecné časté dotazy

Podnikat bez ohledu na geografické a politické hranice znamená čelit zvláštním rizikům, ale i nalézat příležitosti k růstu. Mezi konkrétní rizika nadnárodní činnosti patří: nedodržení vnitrostátních pravidel, neočekávané daňové souvislosti a náklady, povinné pojištění, mezery nebo naopak překrývání pojistného krytí, narušení dodavatelských řetězců, politická rizika pro majetek a rizika ohrožující zdraví a blaho zaměstnanců, klientů a dodavatelů.

Pokud působíte ve více zemích, vaši zaměstnanci cestují do zahraničí nebo dovážíte či vyvážíte zboží, pak vám program pojištění a řízení rizik pro nadnárodní klienty může pomoci zmírnit rizika, kterým jste vystaveni.

Naši specialisté na nadnárodní klientelu vám pomohou takový program sestavit, realizovat a optimalizovat. Pomůžeme vám identifikovat možné zdvojení pojistného krytí a hledat v něm mezery, a to včetně povinného pojištění. S naší podporou dosáhnete lepší rovnováhy mezi pojistným krytím, náklady a souladem s předpisy, abyste mohli s důvěrou využívat náš účelný a účinný program mezinárodního pojištění.

Rozhodně ano. Každá země má své vlastní požadavky na pojištění, daně a předpisy, ve kterých je nutné se zorientovat. Rizika jednotlivých zemí se neustále vyvíjejí a přibývají nové problémy.

V závislosti na území, na kterém působíte a podle vaší činnosti, nemusí vaše tuzemské pojistky pokrývat vaše globální potřeby. Nedodržení regulačních předpisů pojištění v dané zemi může mít daňové a jiné dopady, poškodit vaši dobrou pověst nebo omezit vaše možnosti při využití pojistného a náhradě ztrát.

Naši důvěryhodní pojišťovací poradci s globální působností – včetně našich specialistů z úseku pro regulaci pojištění a daní – vám pomohou tato rizika zmírnit. Sledujeme měnící se dynamiku a předpisy trhu s pojištěním a rozšiřujeme krytí vašeho programu pojištění a řízení rizik.

Již samotná identifikace všech vašich pojistných smluv v globálním rozsahu může být náročným úkolem. Jejich optimalizace, např. eliminace nepotřebného pojištění, sjednání povinného krytí a vyhodnocení různých způsobů, jak pojistit rizika, je naprosto nezbytná.

Společnost Marsh má potřebnou odbornost, nástroje i technologie, s nimiž vám pomůže objasnit a optimalizovat váš program pojištění s využitím nástroje pro digitální správu nadnárodních programů Marsh Global Connect, který je špičkou v oboru. Nabízíme také přezkoumání mezinárodních rizik, což je metodický přístup analýzy a sladění vašich pojistných smluv a nákladů s vaší strategií řízení rizik.

Další výzva při řízení těchto programů se týká mezinárodních fúzí a akvizic, ke kterým jsou nutné odborné znalosti a projektový přístup. Náš projektový plán pro nadnárodní fúze a akvizice je osvědčeným nástrojem pro promyšlené a úspěšné zpracování akvizic.

Globální programy či programy s hlavní pojistnou smlouvou mohou být účinným nástrojem pro pojištění rizik v domovské zemi i dalších zemích. Pojistitel obvykle zpracuje místní pojistné smlouvy, které splňují místní regulační nebo podnikové potřeby. Tento přístup usnadňuje správu, zajišťuje konzistentní pojistné krytí a je nákladově úsporný.

Globální programy či programy s hlavní pojistnou smlouvou slouží často k pojištění majetku, odpovědnosti za škodu způsobenou orgány společnosti, přepravovaného nákladu a dalších souvisejících rizik. Ostatní druhy pojištění, např. pojištění motorových vozidel a pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci zaměstnanců se v jednotlivých zemích často sjednávají samostatně.

Naši specialisté na programy pro nadnárodní klienty mají rozsáhlé zkušenosti se sestavením, realizací a obsluhou globálních i místních programů pojištění. Pomůžeme vám vyhodnotit přístup k pojištění, který bude splňovat veškeré vaše potřeby a cíle.