Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

Multinational Client Services

Identifikace rizik, návrh řešení a implementace pojistných programů pro firmy s celosvětovým záběrem vyžaduje globální přístup, konsolidované zpracování a konzistentní správu.

Přes 400 našich poboček ve více než 100 zemích pracuje ve prospěch nejméně 20 000 nadnárodních společností a jejich dceřiných firem.

Jednou z charakteristik globálního obchodu je pestrá mozaika trhů, včetně těch pojistných, z nichž každý má svoje vlastní předpisy, pravidla, normy a zvyklosti. Jejich různorodost ztěžuje nadnárodním firmám řízení rizik, ať už jde o majetek, odpovědnost za škody, politická rizika, dobytnost pohledávek a další specifická rizika.

Společnost Marsh může svými celosvětovými znalostmi, konsolidovanými procesy a širokými zkušenostmi pomoci mezinárodním společnostem zvládnout rizika spojená s obchodováním na rozmanitých trzích. Přinášíme globální perspektivu, umožňující lépe poznat širokou škálu dílčích aspektů; jak jednotlivých rizik na odlišných místních trzích různých zemí, tak další prvky, ovlivňující mezinárodní a regionální pojistná řešení. Naše poradenská divize IRT (Insurance, Regulatory and Tax) poskytuje důležité a včasné informace o legislativě či daňových otázkách specifických pro každý daný region tak, aby klienti mohli předvídat potenciální problémy a přijímat podnikatelská rozhodnutí se znalostí detailů.

Zároveň můžeme prakticky doložit účinnost přeshraničních pojistných programů a doporučit strategie implementace různých kategorií pojištění, které budou součástí vašeho globálního systému řízení rizik.

Klíčem k úspěchu je náš konsolidovaný přístup a důsledné služby. Dodržujeme centralizovaný, efektivní systém „Rules of the Road“, na jehož základě celosvětová síť našich pracovníků zajišťuje trvalý a důsledný soulad s mezinárodními i místními postupy a pravidly, a to i v těch nejodlehlejších částech světa.

Ať vaše podnikání zahrnuje dva státy, nebo několik desítek zemí, společnost Marsh vám vždy spolehlivě zajistí:

  • Rychlou reakci na nové výzvy včetně jejich řešení
  • Znalost předpisů a nařízení místních orgánů státní správy a samosprávy
  • Podklady pro informovaná rozhodnutí včetně praktických aspektů
  • Řízení vašeho pojistného programu a optimalizaci jeho výhod
Poradenská činnost (Advisory)

Poradci MCS společnosti Marsh pomáhají našim klientům a kolegům následujícím způsobem:

  • Udržují přehled o globálních rizicích a otázkách pojištění
  • Vedou naše pobočky po celém světě při zajišťování globálních pojistných řešení, které pokrývají různé kategorie pojištění

Poskytujeme kontaktní bod na jediném místě, což napomáhá spravovat globální program s krytím všech vašich produktových řad, včetně pojištění mezinárodní odpovědnosti, majetkového pojištění, pojištění finanční a profesní odpovědnosti i pojištění námořní. Naši odborníci jsou skvěle jazykově vybaveni. Mnozí naši specialisté žili či pracovali v cizině a velice dobře tudíž znají místní podnikatelská prostředí, zvyklosti, normy a podmínky.

Účinný přístup

Specialisté Služeb pro nadnárodní klienty řídí komplexní globální programy podle standardizovaného provozního procesu. Tento jasně definovaný a účinný postup umožňuje našim specialistům na specifické obory soustředit jejich specifické znalosti na konkrétní situaci globálního působení vaší společnosti.

Poskytujeme vám včasné a přesné informace o vašich globálních programech a zaručujeme jednotnou realizaci vaši filozofie řízení rizik. Výhodou je pro vás je centralizace zodpovědnosti do jednoho místa, podpořeného širokou sítí specialistů se znalostmi, které pokrývají všechny směry podnikání, v různých průmyslových odvětvích a zeměpisných oblastech.

Globální síť

Přes 400 poboček ve více než 100 zemích světa ztělesňuje přednosti globálně integrované sítě společnosti Marsh, mimo jiné v následujících aspektech:

  • Pevná, solidní partnerství napříč naší mezinárodní sítí
  • Místní profesionálové zkušení jak v oblasti komplexních globálních programů tak i nezávislých místních pojišťovacích postupů
  • Konzistentní služby po celém světě
  • Znalost místních trhů a předpisů, povědomí o důležitosti kulturních norem, zvyklostí a osobních vztahů.
Poradenství v oblasti předpisů týkající se pojištění a daní

Respektování předpisů v oboru daní a pojištění pro vrcholové řídící pracovníky a rizikové manažery nadnárodních firem kriticky důležité. Mnoho z nich se jich v tomto ohledu spoléhá na naši divizi IRT (Insurance Regulatory and Tax Consulting).

Nabízíme vám hluboké znalosti jak globálních, tak i místních pojišťovacích a daňových předpisů. Naše síť místních expertů zajišťuje aktualizované informace o předpisech a nařízeních v oboru pojišťovnictví a daní v reálném čase; z přibližně 70 zemí. Poskytneme vám podporu a informace, které potřebujete pro zhodnocení rizik plynoucích z regulačního a daňového rámce jak pro vaše programy pojištění, tak alternativní financování rizika po celém světě.