Skip to main content

Řízení majetkových rizik

Majetková rizika existují v mnoha různých formách, a pokud dojde na nejhorší, dokáže proaktivní minimalizace vystavení rizikům vaši firmu ochránit. Naši specialisté vám mohou pomoci identifikovat rizika, analyzovat je, posoudit jejich prioritu a optimalizovat váš program pojištění majetku a řízení majetkových rizik.

Majetková rizika se vyskytují v celé řadě situací od poškození budov způsobených požárem, přes přírodní katastrofy až po narušení dodavatelského řetězce. Kterýkoli z těchto a nespočtu dalších incidentů vedoucích k přerušení provozu z důvodů souvisejících s majetkem může představovat nejhorší možný scénář ohledně ztrát. Proto je důležité mít zavedený robustní plán, který vám pomůže minimalizovat rizika a zajistí rychlou obnovu provozu.

Poradci společnosti Marsh specializující se na majetková rizika vám pomohou uvědomit si a řídit tato rizika, díky čemuž se budete moci soustředit na to nejdůležitější – vaše podnikání. Uplatňujeme celostní pohled na celé spektrum majetkových rizik a rizik přerušení provozu a pomůžeme vám vybudovat pevné základy pro snížení celkových nákladů na rizika a zvýšení odolnosti. S podporou společnosti Marsh nejde jen o koupi pojištění majetku – získáváte kolaborativní přístup k řízení rizik, který vám zajistí klid na duši a konkurenční výhodu.

Obecné časté dotazy

Dynamické prostředí rizik a nedávný vývoj událostí ještě více poukázaly na některá významná majetková a související rizika, kterým společnosti čelí. Vysoko na pomyslném žebříčku rizik jsou trvale rizika související s povětrnostními podmínkami a změnou klimatu, například časté a ničivé povodně a požáry. Stále větší výskyt občanských a politických nepokojů po celém světě vede ke vzniku rozsáhlých majetkových škod v postižených městech a zemích. Pandemie onemocnění COVID-19 narušila schopnost mnoha firem vyrábět a distribuovat zboží a služby. Obdobný dopad mají i incidenty související s narušením kybernetické bezpečnosti, které vedou k převzetí kontroly nad systémy společnosti.

Řízení majetkových rizik nabízí jistotu a klid na duši společnostem, jejichž úspěch může ovlivnit případná ztráta majetku či související přerušení provozu. Pokud necháte zkušené odborníky, aby vám pomohli zvolit odpovídající strategii pro předcházení, regulaci, přenos a řízení majetkových rizik, budete se moci soustředit výhradně na vlastní podnikání. Navíc mají poradci přehled o trendech a osvědčených postupech v celém oboru, což vám pomůže zajistit flexibilitu vašeho pojistného krytí a řízení rizik.

Klíčem k určení správné strategie je přezkoumání efektivity vašeho aktuálního programu, identifikace optimální struktury, podmínek programu a nákladů na něj a zvážení potenciálního zavedení inovací a osvědčených postupů.

Škody na majetku mohou být výsledkem události způsobené lidským faktorem, nepříznivého počasí nebo přírodních katastrof, narušení kybernetické bezpečnosti či vandalismu. Pojistné krytí konkrétních událostí, které mohou vést ke vzniku škody, a strategie pro jejich řízení budou záviset na vašem rizikovém profilu, lokalitě a pojistkách, které pojistitelé nabízí.

Kromě snahy o optimalizaci pojistného krytí rizik týkajících se majetku a přerušení provozu může řízení majetkových rizik zahrnovat audity a inspekce majetku, vypracování požární ochrany, šetření a analýzu škod, ocenění reprodukčních nákladů majetku apod.

Naše technická analýza, programové inovace a postřehy z trhu vám mohou pomoci identifikovat potenciální majetková rizika a vylepšit způsob jejich řízení. Díky spolupráci s poradci na kontrolu škod a pojistné nároky a s podporou globálního týmu specializovaných odborníků a špičkového modelování katastrofických scénářů jsme schopni porovnat váš program řízení majetkových rizik, najít potenciální nedostatky ve vašem krytí a opatřeních na zmírňování rizik a pomoci vám zavést strategie na ochranu majetku a rychlejší zotavení ze škod.