Omlouváme se, ale Váš prohlížeč není podporován.

Pro nejlepší zobrazení, prosím, aktualizujte svůj prohlížeč.

X

MAJETEK

Společnost Marsh je přední hráč voboru odvětví řízení majetkových rizik s hlubokou znalostí trhu, globálními zdroji a analytickými nástroji, které mohou snížit celkové náklady spojené s majetkovými riziky.

Můžete se spolehnout na zkušenosti 15 globálních center pro umísťování izik u pojistitelů, 275 konzultantů pro oblast řízení rizik po celém světě. Objem uzavřených pojistných smuluv celkem přesahuje 9 miliard dolarů.

Při celé škále majetkových rizik – od rizika kybernetických útoků přes narušení dodavatelského řetězce až po podmíněné přerušení podnikání – musí organizace hledat něco víc než pouhé pojištění, chtějí-li najít způsob, jak řídit rizika.

Sekce majetkových rizik společnosti Marsh se specializuje na pomoc při řízení těchto a dalších otázek. S naší společností nezískáte pouhé pojištění majetku, ale i konkurenční výhodu.

Jelikož přerušení podnikatelské aktivity z důvodu poškození majetku je často nehorší ztrátový scénář, kterému může organizace čelit, je nejlépe začít zde. Přerušení podnikání posuzujeme celistvě pomocí našeho „centre of excellence“ a zvažujeme celé spektrum různých rizik od přírodních katastrof, přes požáry až po narušení dodavatelského řetězce a podmíněné přerušení činnosti.

S využitím naší analytické platformy – které zahrnuje jedinou platformu mobile content delivery v našem odvětví – můžeme provést benchmarking program řízení rizika a objevit nedostatky v krytí. Jako přední hráč v oblasti řízení majetkových rizik kombinujeme technické analýzy, programové inovace a znalost trhu s cílem identifikovat potenciální majetková rizika. Naši specialisté v oblasti poradenství, řízení ztrát a pojistných nároků mají podporu globálního týmu expertů a špičkových nástrojů pro modelování katastrofických scénářů. Naše znalosti trhu skýtají klientům cenný základ pro benchmarking a analyzování dat, na základě kterých mohou činit správná rozhodnutí o výši limitů a spoluúčasti a dosahovat pojistných cílů.

Síla našich obchodních vztahů nám umožňuje vyjednat pro naše klienty ty nejlepší podmínky ve všech fázích umístnění pojištění i během procesu likvidace pojistné události. Globální síť poboček společnosti Marsh má přístup na celosvětové trhy a může využít této konkurenčních výhody bez ohledu na sídlo pojistitele či klienta.

Profesionálové společnosti Marsh specializující se na oblast majetkových rizik s vámi budou úzce spolupracovat s cílem identifikovat kompletní spektrum rizikovosti vašeho majetku, následně vám na míru připraví takové řešení pojistného krytí majetku, které vám pomůže se vyhnout riziku, zmírnit ho či přesunout. Na základě celostního přístupu k riziku můžete předem odhadnout náklady na řízení majetkových rizik a vytvořit takový program řízení rizik, který splňuje vaše specifické potřeby, maximalizuje ochranu vašeho majetku a minimalizuje celkové náklady na rizika.