Skip to main content

Rizikové poradenství

Pro vedení firem je celostní přístup k řízení rizik naléhavější otázkou než kdy dříve a vyžaduje spojení nových strategií, řešení i odborných znalostí. Klíčem k vašemu úspěchu tak může být podpora našich specialistů na rizika.

Řízení rizik je v dnešním světě komplexní disciplína. Komplikace přinášejí i celosvětové události, jako jsou pandemie, kybernetické útoky či narušení dodavatelských řetězců, které postihují nejen vaši firmu a zaměstnance, ale také vaše zákazníky, dodavatele a ekonomiky na trzích, kde působíte. 

Tváří v tvář stále častějším a nepředvídatelnějším rizikům musí vedoucí pracovníci čelit i tlaku vedoucích orgánů firem, investorů, zákazníků a regulačních orgánů, aby lépe předvídali a minimalizovali dopady rizik na hospodářské výsledky i chod svého podnikání. Dnešní rizika je však stále obtížnější identifikovat, pochopit, kvantifikovat a řídit.

Konzultační služby poradenského týmu společnosti Marsh přinášejí nové postřehy, rozsáhlou technickou odbornost a globální prostředky nezbytné k návrhu a realizaci strategií řízení rizik, které přes úsporu nákladů vedou k vyšší flexibilitě.

Společnost má ve více než 40 zemích celého světa přes 800 specialistů na rizika, řešení nároků, otázky bezpečnosti a konkrétní průmyslová odvětví. Získáte tak služby odborníků, kteří dokážou vidět problémy z vaší perspektivy a kteří prokazují odbornost ve všech hlavních aspektech řízení rizik, ke kterým patří majetek, osobní újma, kybernetická bezpečnost, strategie, řízení podnikových rizik, krizové řízení a další.

Abychom vám pomohli zjistit klíčová rizika, kvantifikovat jejich dopady a stanovit optimální strategie v zájmu získání jistoty v dalším postupu, používáme špičková data a analytické prostředky.

Na rozdíl od firem nabízejících poradenství týkající se vedení společnosti se orientujeme výhradně na rizika a nabízíme řešení pro celý životní cyklus rizik – od jejich identifikace a vyhodnocení po finanční otázky, zmírňování rizik a náhrady škod. Můžeme vám tak pomoci ušetřit na pojistném i řešení pojistných událostí, zlepšit postupy související s ochranou zdraví při práci a bezpečností a s jistotou vybudovat flexibilní podnik zabezpečený pro budoucnost.

Obecné časté dotazy

Řízení rizik může být velmi náročné. Zvládnout je vlastními silami může být obtížné, máte-li k tomu řešit další záležitosti. Rizikové poradenství je proto optimální pro každou firmu, která má pouze omezené množství zdrojů, nemá interně dostupnou odbornost nebo potřebuje pohled zvenčí.

Povoláním specialisty na řízení rizik získáte odbornou pomoc s nástroji pro posouzení vašich rizik a správný návrh strategického plánu pro jejich zmírňování a snížení rizikového potenciálu. Poradce pro řízení rizik vám také může pomoci omezit rozsah povinností uvnitř podniku.

Stručně řečeno, rizikové poradenství vám umožní spolupracovat přímo se specialistou na dané odvětví a získat od něj nezbytný vhled pro lepší zabezpečení vaší firmy proti potenciálním problémům jakéhokoli rozsahu, které by mohly postihnout vaše provozy, pracovníky a také vaše obchodní výsledky.

Služby rizikového poradenství vám přinesou klid a vědomí, že k hodnocení a řízení rizik používáte optimální postupy a osvědčenou metodiku – a že je provádějí odborníci, kteří rozumějí vašemu oboru a jeho nárokům. Rizikový poradce vám může poskytnout hlubší poznání vašich rizik a toto poznání uplatnit ve váš prospěch. Zde je několik potenciálních výhod rizikového poradenství:

 • Rozhodování na základě informací: Rizikový poradce rozumí jednotlivým druhům rizik, která vaší firmě hrozí, dokáže zmapovat jejich nejnovější trendy a data, která mají dopad na vaše odvětví, a nabídnout své zkušenosti pro vypracování strategií a plánů ke zmírnění a řízení rizik. Díky těmto znalostem získáte lepší pozici a podrobnější porozumění v případě neočekávaných událostí a můžete pro svou firmu zvolit optimální strategii řízení rizik.
 • Účinné informování o cílech a strategiích řízení rizik: Řízení a zmírňování rizik začíná debatou o problému a hledáním řešení. Služby rizikového poradce vám umožní vést průběžný dialog, ve kterém se přístup vašeho týmu sjednotí a usnadní vám kolektivní hledání řešení.
 • Zvýšení produktivity: V mnoha odděleních pro řízení rizik si musí vystačit s málem. Rizikový poradce může působit jako další síla ve vašem týmu a umožnit vám rozšiřovat nebo zužovat kapacitu podle aktuálních podnikových potřeb. 
 • Zlepšení provozních činností: Rizikový poradce může provést audit vašich stávajících procesů řízení rizik, nalézt jejich slabiny a sestavit plán k jejich nápravě.

Dalšími výhodami je snazší dodržování požadavků příslušných předpisů, zlepšování provozu a další.

Rizikový poradce provádí posouzení rizik ve firmě, sestavuje doporučení podle příslušných potřeb a zajišťuje prostředky pro realizaci těchto doporučení.

Rizikoví poradci společnosti Marsh obvykle pracují v těchto oblastech:

 • Správa majetku a řízení škod
 • Oceňovací služby
 • Dodavatelsko-odběratelský řetězec
 • Otázky regulace a dodržování předpisů
 • Poradenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • Ergonomie
 • Prevence a zmírňování ztrát 
 • Kybernetická bezpečnost
 • Řízení podnikových rizik
 • Řízení kontinuity podnikání
 • Krizové řízení
 • Řešení nároků