Skip to main content

Záruky

Prostředí současných konkurenčních trhů vyžaduje jistotu smluvního příslibu, trvalou orientaci na snižování nákladů a vyšší objem provozního kapitálu. Naši specialisté poskytují organizacím inovativní služby pojištění smluvních záruk a pomáhají tak zajišťovat jejich flexibilitu a růst.

Pro své podnikání potřebují obchodní společnosti záruky smluvních i dalších finančních závazků. Pojištění smluvních záruk a bankovní záruky přinášejí zúčastněným stranám výhody, protože jimi není vázána hotovost, zachovávají možnost využití bankovních služeb a ve srovnání s dokumentárním akreditivem mohou přinášet podstatné úspory nákladů.

Globální tým specialistů společnosti Marsh pro pojištění smluvních záruk pomáhá firmám s realizací strategií a řešení, které uvolňují úvěrovou kapacitu a zmírňují finanční rizika.

Na základě praxe, znalostí oboru a zkušeností dokážeme vypracovat jedinečná řešení pro pojištění smluvních záruk v různých odvětvích a na různých územích. Abychom posílili růst vašeho podnikání a jeho ziskovost, jdeme při rozboru vaší situace a vašich aktiv do hloubky a nad rámec účetní rozvahy, a následně zpracujeme řešení na míru.

Obecné časté dotazy

Záruční listinu vystavuje pojišťovací společnost jménem zúčastněné obchodní společnosti ve prospěch oprávněného subjektu. Slouží pak jako záruka dokončení projektu nebo dodání zboží či služeb.

Oprávněnými subjekty záručních listin jsou obvykle státní orgány, např. při výstavbě dálnice financované vládou z prostředků daňových poplatníků. Dalšími takovými orgány mohou být daňové nebo celní úřady, soudy a agentury ochrany životního prostředí.

V soukromém sektoru bývá oprávněnou osobou ta strana, která jedná jako zaměstnavatel, vlastník projektu nebo investor stavebního projektu či vyráběných produktů.

Záruční listiny mohou sloužit také jako platební záruky a mohou mít povahu regulatorní nebo obchodní či smluvní.

Mezi dokumenty regulatorního typu patří:

 • Záruční listiny, které vyžadují vládní orgány pro stavební projekty, např. silnice, letiště, přístavy nebo železniční stavby.
 • Záruční doklady, které musí dovozci předkládat celním úřadům jako záruku uhrazení daní a cel.
 • Záruční listiny požadované pro náležitou péči o veřejné pozemky při těžbě nebo využívání přírodních zdrojů.
 • Platební záruky v souvislosti s právními spory se státem ohledně daňových výměrů.
 • Záruky pro soudní spory, které pokrývají finanční a jiné postihy nebo povinnost náhrady škody vyplývající z právních sporů ve věci nekalé soutěže.

Záruky pro jiné než regulatorní záležitosti se vydávají jako smluvní nebo platební záruky pro příslušné závazky. Toto pojištění smluvních záruk funguje jako záruka třetí strany.

Pojištění smluvních záruk je v odvětví pojišťovnictví ekvivalentem bankovní záruky (dokumentárního akreditivu). Pojištění smluvních záruk může bankám a firmám – a trhu obecně – pomoci generovat hotovost. Hraje důležitou úlohu ve snižování kapitálových požadavků a zachování cenných zdrojů likvidity, zejména v hospodářsky nejisté době.

Pojištění smluvních záruk umožňuje firmě sjednat smlouvy, ke kterým je nutné zajištění třetí stranou. Může také přispět k lepší pozici firmy na poli likvidity, protože pojištění smluvních záruk stojí mimo rozvahu a nevyužívá tak úvěrové nástroje. Pojištění smluvních záruk může likviditu subjektu dále zlepšit tím, že se záruční listiny vykazují namísto kapitálových plateb.

Pojištění smluvních záruk se využívá v řadě odvětví, např.:

 • Stavební průmysl
 • Energetika
 • Potravinářský průmysl 
 • Maloobchod
 • Zpracovatelský průmysl
 • Komunikace, média a technologie
 • Finanční instituce
 • Těžební průmysl