Skip to main content

Terorismus

Terorismus představuje v dnešním světě všudypřítomnou hrozbu, kterou je obtížně předvídat a kvantifikovat. Naši specialisté na přenos rizik a odborní poradci vám pomohou s ochranou vašich zájmů a zaměstnanců doma i v zahraničí.

Politicky motivované násilí a terorismus jsou v posledních letech již stálou součástí zpravodajství a mnoho společností po celém světě, které působí v prostředí globálního obchodu, proto před těmito hrozbami hledá cesty k ochraně firemních zájmů i zaměstnanců.

Ve světě rostoucích nejistot vám pomůžeme stanovit rizikový profil vaší organizace s použitím oborových metrik, vyčíslit váš rizikový potenciál a určit potenciální ztráty.

Naši makléři specializovaní na pojištění proti terorismu, kteří působí po celém světě, mají zkušenosti se zpracováním množství různých typů pojištění: pojištění proti domácímu i celosvětovému terorismu a sabotáži, pojištění proti jadernému, biologickému, chemickému nebo radiačnímu riziku (NBCR) a pojištění obecné odpovědnosti v případě terorismu.

Společně dokážeme posílit odolnost vašeho podniku proti proměnlivým rizikům terorismu, ať už působíte kdekoli.

Obecné časté dotazy

V kontextu pojištění se terorismus často definuje jako jednání, které může zahrnovat použití síly nebo násilí, ze strany osoby nebo skupin osob, které působí samostatně nebo jménem jiné organizace či ve spojení s ní, a které jsou vázané na politické, náboženské nebo ideologické důvody, včetně záměru ovlivnit vládu nebo zastrašit z uvedených důvodů veřejnost.

Je důležité připomenout, že se tato definice může v různých regionech lišit a že k pojistnému plnění a náhradě může být nutné, aby státní orgány uznaly incident jako teroristický čin.

Mezi běžné teroristické činy patří sebevražedné atentáty nebo exploze výbušnin v automobilech, masová střelba, útoky nožem na větší počet lidí a další činy se záměrem vytvořit atmosféru strachu.

Pojištění proti riziku terorismu se obvykle vztahuje na poškození nebo zničení majetku – včetně budov a materiálů uvnitř, např. zásob nebo zařízení – a následnému přerušení podnikání. Pojistnou ochranu lze rozšířit také na nároky vůči organizacím v souvislosti s terorismem v důsledku úmrtí nebo zranění.

Řízení rizik terorismu zahrnuje posouzení a aktivní sledování řady parametrů.

Díky pravděpodobnostnímu modelování mohou pojišťovací makléři a společnosti, které sjednávají pojištění proti terorismu, lépe porozumět souvisejícím rizikům a jejich potenciálu. Pomáhá také ke komplexnějšímu posouzení založenému na pravděpodobnosti útoku se zohledněním míry závažnosti.

Tento způsob modelování vám může lépe osvětlit váš rizikový potenciál a vypracovat potřebné programy podle vašich konkrétních podmínek. Zahrnuto může být:

  • Zmapování souhrnných rizik celého vašeho portfolia
  • Stanovení vzdálenosti vašeho pojištěného majetku od určených významných cílů
  • Zjištění typu pojištění, které je třeba pro daný region
  • Limity pojistného plnění

Pravděpodobnostní modelování s vyhnutím se riziku nebo s preventivními opatřeními může dále snížit vaše celkové riziko ztrát nebo škod v rámci pojistného nároku.