Skip to main content

Leder forandringen, vi vil se

Hos Marsh respekterer vi hver enkelt kollega som et individ og tror på, at diversitet i holdning, tankesæt og evner hjælper os med at forbedre den service, vi tilbyder vores kunder.

Hos Marsh respekterer vi hver enkelt kollega som et individ og tror på, at diversitet i holdning, tankesæt og evner hjælper os med at forbedre den service, vi tilbyder vores kunder.

Vi tror på, at det er essentielt, at accept af diversitet og inklusion er tænkt ind i samtlige organisatoriske processer, så vi alle har en fælles mission, vision og et fælles mål i hele virksomheden. Det er centralt i organisationens selvforståelse, at alle kolleger respekteres for den, de er. Kollegerne er jo netop vores vigtigste aktiv.

Diversitet i synspunkter, holdninger og evner er et særkende ved Marsh, og det hjælper os med hele tiden at forbedre den service, vi tilbyder vores kunder.

Vi har med vilje valgt ordet „inklusion“ som et af vores forretningsprincipper, fordi vi tror på, at det at være åben for forskellige ideer, erfaringer og baggrunde er godt for både kolleger, kunder og i sidste ende for vores forretning.

Vi har forpligtet os til at opretholde en inkluderende kultur, der understøtter talenter i verdensklasse, og et arbejdsklima, der er baseret på gensidig respekt: et klima hvor kollegerne ved, at de har mulighed for at bidrage, vokse og få succes.

Anført af Marsh’ globale direktør, CEO John Doyle, hjælper vores diversitets- og inklusionsråd os til at sikre et stadigt voksende fokus på diversitet i alle Marsh’ forretningsområder, funktioner og regioner. Rådet sætter globale standarder og samarbejder med regionerne og forretningsområderne om at udvikle initiativer, der er målrettet den enkelte region og forretningsområde, rapportere om resultater og, selvfølgelig, at nå vores mål.

I partnerskab med ledere i hele Marsh afstemmer rådet vores mål for diversitet og inklusion med vores forretningsmål ved at:

  • Fremme målene for og arbejdet med diversitet og inklusion i Marsh.
  • Tjene som ledelsessponsorer og styrekomitemedlemmer for Marsh’ resursegrupper for kolleger.
  • Være sparringspartnere og foregangspersoner for nye initiativer inden for diversitet og inklusion på globalt niveau.
  • Støtte budget-anbefalinger til initiativer inden for diversitet og inklusion.
  • Være talspersoner for projekter for diversitet og inklusion både internt og eksternt ved konferencer og events.
  • Sikre en vedvarende og åben kommunikation om diversitet hos Marsh.
  • Understøtte kollegiale resursegrupper ved at medvirke til og reklamere for deres aktiviteter.

På verdensplan er rådets fokusområder følgende:

  • Lederskab og ansvarlighed.
  • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af talent.

Karriere hos Marsh

Interesseret i en karriere hos Marsh eller et af Marsh & McLennan Companies?