Skip to main content

Kystrensning med TURMEPA

Sammen med Turkish Marine Environment Protection Association (TURMEPA) indsamlede Marsh-kolleger mange kilo affald ud for kysten på Kinaliada, en af Prinsøerne ved Istanbul.