Skip to main content

Gennemsigtighed og åbenhed

Som kunde i Marsh vil du altid blive retfærdigt behandlet.

Marsh anser sig for at være førende inden for gennemsigtighed og åbenhed. Vi er forpligtet til at informere om vores roller og interesser i forsikringstransaktioner, herunder typen af vederlag vi kan modtage.

Vi modtager vederlag på en række forskellige måder, herunder honorarer betalt af kunder og honorarer betalt af forsikringsselskaber.  I overensstemmelse med national lovgivning kan Marsh modtage vederlag gennem en af de metoder eller en kombination af dem, der er anført nedenfor.

Detailprovisioner: En detailprovision betales til Marsh af forsikringsselskabet som en procentdel af den præmie, som den forsikrede opkræver for politikken. Provisionsbeløbet kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder typen af forsikringsprodukt, der sælges, og det forsikringsselskab, der vælges af kunden. Detailprovisionssatser kan variere fra transaktion til transaktion.

Klientgebyrer: Nogle kunder kan acceptere at betale Marsh et gebyr for Marshs tjenester i stedet for eller ud over detailprovisioner betalt af forsikringsselskaber. Gebyret kan opkræves helt eller delvist ved kreditering af detailprovisioner indsamlet af Marsh for kundens placeringer.

Insurer Consulting honorar: Marsh modtager honorar fra nogle forsikringsselskaber for at yde rådgivning, data analyser eller andre konsulentydelser. Ydelserne er designet til at forbedre produkttilbud til vores kunder, hjælpe forsikringsselskaber til at identificere nye muligheder og forbedre forsikringsselskabers operationelle effektivitet. Omfanget og arten af ydelserne varierer ved forsikringsselskab og geografi.

Betingede provisioner: Nogle forsikringsselskaber accepterer at betale Marsh -kontingentprovisioner, når vi opfylder fastsatte tærskler for forsikringer, der er placeret hos dem i løbet af et givet år eller en anden periode. De fastsatte tærskler kan omfatte volumen, rentabilitet, fastholdelse og/eller vækstmålinger. Mængden af betinget provision optjent kan variere afhængigt af faktorer, der vedrører en hel forretningsbog i løbet af året eller perioden. Som et resultat heraf vil mængden af betinget provision, der kan henføres til en given forsikring, typisk ikke være kendt på tidspunktet for anbringelsen.

Erstatning til forsikringsselskabsadministration og andre tjenester: Marsh driver visse paneler, faciliteter, kvoteandele, linjesedler og andre placeringsordninger med forsikringsselskaber. Marsh modtager særskilt kompensation i forbindelse med oprettelse, forvaltning og drift af disse arrangementer, der er i tillæg til andre gebyrer eller provisioner, som Marsh tjener

Andre ydelser eller honorarer: Marsh kan, fra tid til anden, deltage i forsikringsselskabers salgsfremmende begivenheder eller medarbejderuddannelse- og udvikling, som stilles til rådighed af forsikringsselskaber.  Hvor det er lovligt, tjener Marsh renter og andre indtægter på forsikringspræmier, før de videresendes til forsikringsselskaberne.

Kontraktmæssige aftaler med forsikringsselskaber

Marsh har aftaler med visse forsikringsselskaber, i henhold til hvilke Marsh leverer ydelser, og for hvilke Marsh modtager honorar. For eksempel kan nævnes captive management ydelser, skadesbehandlingsydelser, skadesbehandlingssoftware og tilhørende ydelser, due diligence ydelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, generelle agent- eller underwriterydelser og forsikringsmæglerydelser vedrørende forsikringsselskabers egne forsikringsprogrammer. Marsh er også part i aftaler med forsikringsselskaber, der faciliterer forsikringstransaktioner, herunder agentaftaler, aftaler der administrerer faciliteter og aftaler om at betjene internetbaserede forsikringsplaceringsfaciliteter.

Marsh indtræder rutinemæssigt i forskellige typer af aftaler med forsikringsselskaber, der er subsidiære til forsikringsmæglingsprocessen, eller andre ydelser udført på vegne af kunder. For eksempel kan nævnes fortroligheds- og non-disclosure aftaler vedrørende udlevering af data vedrørende forsikringsplaceringer, skadesbehandling og tabskontrolprogrammer, non-disclosure og/eller non-competition aftaler vedrørende udvikling og offentliggørelse af nye forsikringsprodukter og ydelser, og licensaftaler der giver adgang til og muliggør anvendelse af databehandlingssystemer og databaser.

For mere information om Marsh’s honorarer eller Marsh’s kontraktmæssige aftaler med forsikringsselskaber bedes du venligst kontakte vores placement leder.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is a new regulation in the United States with global implications for Marsh and Marsh’s clients.

To support our clients and other parties that make in-scope premium payments to Marsh, we are making the W-8IMY and W-9 forms of many of our companies available for download.

If we revise any form due to a change in circumstances, the revised form will be uploaded within 30 days of the change. You are encouraged to check this site prior to remitting in-scope FATCA payments to us to ensure you have the most current form available.

Please direct questions and requests for forms not included in this site to fatcainformation@mmc.com.

Use of Client Information

Data Analytics: Marsh may include, on an anonymous basis, information relating to its clients’ insurance programs in benchmarking, modelling and other analytics. Marsh offers an array of analytics capabilities to clients, insurers and others. For clients, these offerings include benchmarking databases, analytics and modelling tools, surveys and other compilations of information, which are designed to help clients more effectively assess their risks, make more informed decisions and construct insurance programs and other risk mitigation strategies. Marsh or its affiliates may in some instances receive compensation for its analytics offerings from clients, insurers and others. For more information about Marsh’s analytics capabilities and services, review information within Services — Analytics.

MarketConnect: MarketConnect is Marsh’s industry leading proprietary technology suite that allows Marsh to assist insurers in their efforts to improve their performance and create superior solutions for our clients. Within MarketConnect, Market Match is a proactive tool that allows insurers to identify business opportunities in advance of renewals, enabling them to be considered for risks for which they historically had not been considered. In MarketMatch, client names and certain other information are provided to insurers when viewing upcoming renewals that meet their stated risk appetite. MarketConnect is part of Marsh’s insurer consulting offering for which Marsh receives compensation from insurers.