Skip to main content

Luftfart og rumfart

Luft- og rumfartsindustrien står over for komplekse og voksende risici, og Marshs team af specialister tilbyder skræddersyede forsikrings- og risikostyringsløsninger, der er tilpasset dine behov og dine risici.

Luft- og rumfartsindustrien er et komplekst økosystem, der er drevet af digital omstilling, innovation og driftseffektivitet. Mange sektorer inden for branchen anvender teknologi til at øge væksten, mens andre står over for løbende udfordringer fra COVID-19, nye forordninger og strukturelle omkostningsreduktioner. 

Det omskiftlige risikobillede giver nye muligheder men også nye risici for organisationer i hele branchen – fra flyselskaber, l luftfart, og rumfart til leasing og finansiering. Specialiseret viden om luft- og rumfartsforsikringsmarkederne samt solide risikostyringsstrategier er afgørende for at kunne håndtere de risici, som industrien står over for, og udnytte mulighederne for vækst og fleksibilitet.

Vores team af luftfarts- og rumfartspecialister vil arbejde sammen med dig og give dig tydelig, velfunderet rådgivning til at udvikle en solid strategi for forsikring og risikostyring. Vores data- og analysefunktioner giver en dybere forståelse for dit forsikringsprogram. Vores omfattende erfaring med luft- og rumfartskrav betyder, at vi kan håndtere alt fra dine største og mest komplekse erstatningskrav til de mindre alvorlige krav og hjælpe med at beskytte dine interesser over for forsikringsselskaber. 

Sammen kan vi hjælpes ad med at positionere din organisation til at forbedre fleksibilitet, maksimere erstatninger og reducere risikoomkostninger.

1,8

mia. USD i luftfarts- og rumfartspræmie i 2020

325

luftfarts og rumfartsspecialister i hele verden

22

luftfarts og rumfartscentre verden over

Ofte stillede spørgsmål globalt

De dækninger, der tilbydes af luftfarts- og rumforsikringspolicer, vil variere betydeligt fra udbyder til udbyder. Nogle tilbyder brede paraplypolicer for ejendom og ulykke eller ansvar, der dækker en lang række forskellige risici. Andre tilbyder stærkt specialiserede produkter til meget specifikke formål.

Typiske dækninger omfatter følgende, individuelt eller samlet:

 • Flyets skrog og ansvarsforsikring
 • Flyselskabsforsikring (skrog- og ansvarsdækning for hele flyflåder)
 • Løsdele og råmaterialer
 • Lønmodtagerkompensation
 • Ansvarsdækning for lufthavns- og landingshandlere
 • Bjærgede fly
 • Raketopsendelser (og relaterede farer)
 • Krig, terrorisme og politisk risiko
 • Ubemandede luftfartøjer
 • Forretningsafbrydelse

Vores specialister vil samarbejde med dig om at skabe en skræddersyet løsning til din virksomhed.

Skadespolicer dækker typisk ikke skader, der falder under selvrisikoen eller ondsindede handlinger. Ondsindede handlinger kan omfatte alt, hvad der er blevet gjort bevidst for at forårsage skader på et fly, lige fra pilotselvmord til medarbejdersabotage. Forsikringsselskaberne anser nedskydning af et fly (også selv om det ikke var tilsigtet) for at være en ondsindet handling. For at dække disse behov er det normalt nødvendigt med en separat krigspolice.

Dette er blot det formelle navn for en ejendoms- og ulykkesforsikringspolice, der dækker skader, som påvirker et flys fysiske skrog.

Dækningen drejer sig om de omkostninger, der direkte skyldes de skader, skroget har lidt, samt den arbejdskraft, der er nødvendig for at reparere fartøjet. I nogle (men ikke alle) tilfælde vil skrogforsikringen omfatte udstyr inde i fartøjet, som ikke er fastgjort til det, som f.eks. navigationsudstyr.

Dette dækker ikke personskade på passagerer eller skader forvoldt af tredjepart under betjening af flyet, da disse tab er dækket af ansvarsforsikringen.

Anmodninger om højeste forsikringsdækning varierer typisk fra et lavt niveau på USD 5 millioner til USD 100 millioner eller mere afhængigt af eksponeringen. Ansvarsforsikring for ikke-ejede fly dækker i tilfælde af, at en virksomhed bliver juridisk ansvarlig for personskade (herunder passagerer) og tingsskade på tredjeparter som følge af tab, der involverer en virksomheds eller en medarbejders brug af et chartret fly. Der vil blive ydet ansvarsdækning til selskabet, så længe flyet ikke er helt eller delvist ejet af eller registreret i selskabets, dets datterselskabers eller beslægtede parters navn.

Alle virksomheder inden for luft- og rumfartsbranchen bør overveje omfattende dækning som en grundsten i effektiv risikostyring, herunder:

 • Luftfartsselskaber: Større luftfartsselskaber, nationale luftfartsselskaber, regionale luftfartsselskaber og fragtselskaber.
 • Luftfart: Producenter af fly og komponenter, lufthavne og tjenesteudbydere.
 • Generel luftfart: Helikopterfirmaer, ejere og operatører af virksomhedsfly, private luftfartsselskaber og brugere af chartrede fly.
 • Rumfart: Ejere af kommercielle satellit- og rumfartøjer.
 • Banker og finansiering: Organisationer, der yder lån og leasing inden for sektoren.

På grund af de høje risici og dyre investeringer kræver virksomheder inden for luftfart og rumfart en unik dækning for fuldt ud at beskytte alle interessenter og værdier.

Når luftfarts- og rumfartsvirksomheder overvejer dækning, skal de forstå risiciene for deres egne aktiver og deres unikke daglige drift. Flyselskaber og generelle luftfartsvirksomheder har imidlertid også brug for:

 • Offentligansvarsforsikring: Dette sikrer alt, hvad der kan blive beskadiget af et fly, herunder jordudstyr og lufthavnsfaciliteter som hangarer.
 • Ansvarsforsikring til passagerer: Passagerer er normalt ikke dækket af en almindelig ansvarsforsikring, så fly, der transporterer passagerer, skal have en ekstra dækning. Denne dækker alle typer erstatningskrav for individuelle ulykker, herunder erstatningsansvar for fragt.
 • Forsikring under flyvning: Denne forsikring dækker alle skader, der opstår under flyvning eller på jorden, såsom efterspil efter naturlige farer eller ulykker under kørsel eller parkering.

Vores specialister

Placeholder Image

Christian Larsen

Forsikringsmægler & Client Executive

 • Denmark

Placeholder Image

Johan Koop

Head of Client Management, Business Development & Marketing

 • Denmark