Skip to main content

Kemisk industri

Kemiske virksomheder, herunder råvarevirksomheder, specialiserede kemiske virksomheder og virksomheder inden for personlig pleje, sundheds- og skønhedspleje, har behov for innovative risikostyrings- og forsikringsløsninger. Marshs erfaring og ekspertise kan hjælpe din virksomhed med at håndtere udfordringer samt gribe de muligheder, der opstår jeres risikobillede.

Kemiske virksomheder opererer i et dynamisk erhvervsklima, der er under konstant udvikling. Kemivirksomheder står over for et omskifteligt risikolandskab og skal håndtere alt, lige fra udvikling af avanceret teknologi til opfyldelse af krav fra kompetente og socialt bevidste kunder til navigering i forsyningskæder k, der ofte er udsat for afbrydelser. 

Med implementeringen af nye teknologier i kritiske dele af deres forretningsmodel er kemiske virksomheder nødt til at fokusere mere på cybersikkerhed for at minimere driftsafbrydelser og økonomiske konsekvenser. Kemiske virksomheder skal også forudse og imødegå potentielle risici, herunder driftsmæssige risici, ekstremt vejr, produktansvar, medarbejdernes sikkerhed, og implementere foranstaltninger styre og mindske dem. 

Vores dedikerede Chemical Industry Practice - eksperter forstår industriens unikke risici, trusler og muligheder, og hvordan de påvirker din virksomhed. Vi kombinerer global erfaring med lokal ekspertise for at hjælpe dig med at identificere, vurdere og prioritere de risici, din kemiske virksomhed står over for. Vi tilbyder skræddersyede forsikrings- og risikostyringsløsninger, så virksomheden kan forblive resilient og få succes.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Med faciliteter, leverandører og slutbrugere placeret i områder med høj risiko for ekstremt vejr over hele verden og mange andre trusler står kemiske virksomheder over for følgende primære risikoområder:

  • Bygninger: Betydelige tab i branchen skyldes ofte risici som f.eks.: fysiske skader på anlæg og bygninger, driftsafbrydelser på grund af brand, eksplosioner, dampskyeksplosioner, maskinnedbrud og naturkatastrofer (orkaner, vind, stormflod, oversvømmelse) samt afbrydelser i forsyningskæden og driftsafbrydelser.
  • Ansvar: Disse risici omfatter tredjeparts personskade og tingskade på lokaler og biler. Andre relevante risici er produktansvar/tilbagekaldelse, transport, miljø og medarbejdersikkerhed/arbejdsskader.
  • Cybersikkerhed og kriminelle aktiviteter: Ondsindede digitale angreb eller uvidende medarbejderes, kontrahenters eller leverandørers handlinger kan føre til informationstyveri og driftsforstyrrelser. Kontrol, der er relateret til begge disse sårbare områder, herunder deres konsekvenser som f.eks. udslip af farlige stoffer, er en vigtig komponent i risikostyring for den kemiske industri.

Når du arbejder med farlige stoffer og følsomme data, er det vigtigt at tage højde for alle tre trusler for at understøtte en omfattende tilgang til risikostyring. At identificere og imødegå nye trusler hjælper med at mindske de økonomiske, driftsmæssige og menneskelige påvirkninger, der er forbundet med disse uønskede hændelser.

På grund af den brede vifte af risici, som kemiske virksomheder er udsat for, implementerer virksomheder ofte en kombination af forsikringer og strategier til risikooverførsel for at beskytte aktiver og minimere potentielle skader. Nogle af mulighederne for at håndtere virksomhedernes centrale risikoområder omfatter:

  • Ejendomsskadeforsikring: Denne police dækker tingsskade og driftstab som følge af naturkatastrofer, ekstremt vejr og andre forstyrrende hændelser. 
  • Ulykkesforsikring: Denne police dækker erstatning til arbejdstagerne og lignende, generelt ansvar/produktansvar, ansvar vedrørende motorkøretøjer/fysisk skade og miljøansvar.
  • Forsikring mod cyberrelaterede risici: Denne police dækker forskellige omkostninger i forbindelse med tab, der opstår som følge af et cyberangreb. Dækningsområdet kan være bredt, afhængigt af forsikringsvilkårene. 

Ved hjælp af Marchs data- og analyseværktøjer benchmarker og kvantificerer vi de unikke risikoeksponeringer, som din virksomhed er sårbar over for. Derfra opbygger vi et risikostyringsprogram, der kan hjælpe med at beskytte din virksomhed mod potentielle trusler eller skader. 

Med Marsh får du indsigt i dine risikoeksponeringer og kan implementere passende strategier til risikobegrænsning og -overførsel.

Vores specialister

Placeholder Image

Carsten Larsen

Senior Vice President, Head of Renewable Energy

  • Denmark