Skip to main content

Kommunikation

Kommunikationstjenestebranchen oplever en hidtil uset vækst, imens den implementerer nye teknologier for at imødekomme globale krav. Vores effektive analyser kombineret med strategisk markedsindsigt kan hjælpe kommunikationstjenestevirksomheder med at identificere og effektivt håndtere nye risici og udfordringer.

Den globale kommunikationstjenestebranche vokser og udvikler sig hurtigt med implementeringen af 5G-netværk, automatisering og kunstig intelligens på tværs af erhverv. Samtidig står kommunikationstjenestevirksomheder over for et stadigt stigende konkurrencepres og pres fra myndighederne, samtidig med med at de kæmper om forbrugernes opmærksomhed. Cybersikkerhed er en anden vigtig bekymring, når implementering og udvikling af ny teknologi gør virksomheder endnu mere sårbare.

Med disse omfattende ændringer opstår der en stor risiko. Du bør sikre, at din virksomhed er i stand til at tilpasse sig hurtigt og positionere sig for at opnå fortsat vækst og levedygtighed.

Vores globale Communications Services Practice kan hjælpe din virksomhed med at identificere, kvantificere og styre risici mere effektivt. Vores dedikerede team af globale risikorådgivere og forsikringsspecialister har omfattende brancheerfaring og kan hjælpe dig gennem selv de mest komplekse risikostyringsscenarier.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Kommunikationstjenestebranchen omfatter virksomheder på tværs af en bred vifte af teknologimodaliteter, herunder store udbydere af internettjenester, udbydere af trådløse tjenester, bredbåndsvirksomheder, kabelselskaber og meget mere.

I takt med at sociale medieplatforme fortsat vokser og sammenlægger deres servicetilbud med andre udbydere, er der en stigende grad af overlap mellem kommunikationstjenestebranchen og kommunikationsteknologi.

Cybersikkerhed, driftsforstyrrelser og klimaændringer er nogle af de største risici, som kommunikationstjenestebranchen står over for i dag.

Eksponeringen af cybersikkerheden er steget markant i de seneste år, da hastigheden i den teknologiske implementering og udbredelsen i høj grad har oversteget hastigheden af de sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at holde brugernes oplysninger og de netværk, de er afhængige af, sikre og modstandsdygtige over for afbrydelser. Efterhånden som flere og fleres liv involverer teknologi, vil cyberrobusthed være et vigtigt fokusområde i forhold til risikobegrænsning for kommunikationstjenestevirksomheder.

Virksomheder, der udbyder kommunikationstjenester, er også mere sårbare over for driftsafbrydelser som følge af naturkatastrofer, strømafbrydelser og andre infrastruktursvigt samt tekniske fejl. Uanset årsagen til en afbrydelse kan kommunikationstjenestevirksomheder – og de leverandører, de er afhængige af – stå over for kontraktmæssige forpligtelser og risici i forhold til omdømmet.

Det gælder også risici forbundet med klimaændringer. Stigningen i hyppigheden og intensiteten af naturbrande, oversvømmelser, tropiske uvejr og vinterstorme, der kan kompromittere transmissionsudstyr, betyder, at der kan forekomme øgede reparationsomkostninger, men også større investeringer, der er nødvendige for at forbedre den vitale infrastrukturs robusthed.

I takt med at kommunikationstjenestevirksomhedernes udvalg fortsat vokser og udvikler sig, vokser deres behov for en bred vifte af forsikringsdækning også. Risikostyring spænder fra beskyttelse af medarbejdere, drift og ejendom – uanset om det er kontorer, datacentre, transmissionstårne eller satellitter – mod naturlige farer, cyberangreb og andre forstyrrelser til at begrænse eksponeringer på grund af professionelle fejl.

Afhængigt af de nøjagtige servicetilbud og placeringen af kommunikationstjenestevirksomhedens aktiver kan en forsikringsdækning omfatte ejendom og driftsafbrydelser, bilforsikring, fejl og udeladelser (E&O), direktører og ledende medarbejdere og cyber.

Som følge af branchens konstant skiftende karakter kan risikostyringsstrategier, herunder passende forsikringsdækning, variere over tid. Hvis du har en betroet rådgiver som Marsh ved din side, er du godt rustet til at navigere rundt i det dynamiske risikolandskab.