Skip to main content

Uddannelse

For at få succes i et omskifteligt og uforudsigeligt miljø er uddannelsesinstitutioner nødt til at vurdere, prioritere og håndtere en lang række risici. Marshs specialister kan hjælpe dig med at udvikle strategier, der gør dig mere modstandsdygtig over for risici, der kan påvirke dit omdømme og din bundlinje.

Uddannelsesinstitutioner verden over står over for en lang række udfordringer og risici. COVID-19-pandemien har skabt yderligere usikkerhed om fremtiden, hvilket har fået mange uddannelsesinstitutioner til at se nærmere på eksisterende forretnings- og uddannelsesmodeller og de risici, der er forbundet med dem. Ud over traditionelle ejendoms- og ulykkesrisici er optag, fjernundervisning, cybersikkerhed og campussikkerhed en væsentlig bekymring hos mange institutioner.

Risikostyring er afgørende for at mindske denne usikkerhed, og i en verden i hastig forandring er det vigtigt at have et stærkt team, der kan rådgive om risici. Marshs Education Practice kender uddannelsesmiljøet og de særlige udfordringer, der kendetegner det. Hvis disse risici ikke håndteres korrekt, kan det skade dit omdømme, din rentabilitet og endda din overlevelse i lyset af de stigende krav til ledelsesansvar.

Vores kompetencer inden for risikovurdering – understøttet af vores dynamiske risikokortlægningsteknologi – og vores rådgivende tilgang til risikostyring hjælper dig med at benchmarke, vurdere og håndtere økonomiske og driftsmæssige risici.

Oft stillede spørgsmål

De risici, som uddannelsesinstitutioner står overfor i nutidens omskiftelige uddannelsesmiljø, er mere forskelligartede end nogensinde før. Traditionelt har disse risici omfattet driftsudgifter, uddannelsesmæssig integritet, campussikkerhed og personaleforhold som f.eks. beslutninger om fastansættelser.

Overgangen til onlineundervisning og spredte campusområder var allerede i gang før COVID-19-pandemien, der har sat yderligere skub i behovet for sådanne tilbud. Disse ændringer medfører en række forskellige risici og udfordringer for uddannelsesinstitutioner, bl.a. cybersikkerhed, faglig integritet på afstand og fastholdelse af optag.

Uddannelsesinstitutioner står over for en lang række risici, hvoraf nogle kan håndteres på egen hånd, mens andre kræver hjælp fra en risikorådgiver. Hvis de ikke håndteres korrekt, kan risiciene skade institutionens omdømme og rentabilitet.

Forebyggelse er altid den bedste måde at håndtere risici på. Udarbejdelse af en risikoforebyggelsesstrategi omfatter identifikation og vurdering af risici. Derudover er det vigtigt, at du udarbejder en kriseberedskabsplan, da det ikke er muligt at forebygge alle risici.

Identifikation og vurdering af risici bør ideelt set involvere interne og eksterne interessenter samt en kvalificeret risikorådgiver. Viden i forbindelse med indsamlingen af supplerende data om forskellige risici i din uddannelsesinstitution er vigtig, da den giver et objektivt grundlag for den efterfølgende samtale om prioritering af risici. I dag anvender risikorådgivere ofte avancerede risikovurderingsværktøjer i forbindelse med dataindsamling og -analyse, hvilket igen hjælper dig med bedre at vurdere de risici, du står overfor.

Risikorådgivere kan typisk hjælpe med at indsamle og vurdere vigtige oplysninger om uddannelsesinstitutionens forskellige risici, prioriteringer samt overordnede og nye risici i et globalt akademisk miljø. I krisetider er det desuden nyttigt at kunne trække på risikostyringsspecialister, som kan bruge deres erfaring til at hjælpe institutionen gennem udfordringerne.