Skip to main content

Energi og el

Virksomheder som enten producerer, distribuerer eller handler med energi, vedvarende energi og el har mulighed for at styre risici samt opnå operationelle og finansielle ambitioner ved hjælp af vores risikorådgivning og -styring.

Energi- og elselskaber står over for store udfordringer og omfattende risici, i en branche under konstant udvikling. Energiefterspørgslen vokser i hele verden. Samtidig forpligter regeringer, organisationer og lokalsamfund sig til at reducere CO2-udledningen og fremskynde overgangen til rene energikilder.

Infrastrukturskader, vejr- og naturkatastrofer, menneskelige fejl eller cybertrusler kan alle forårsage strømafbrydelser eller alvorlige afbrydelser i energiproduktionen. Desuden kan politiske eller lovgivningsmæssige ændringer skabe usikkerhed for operatører og investorer.

Marshs globale team på mere end 700 energispecialister kan reducere dine samlede risikoomkostninger og hjælpe med at skabe driftsstabilitet og økonomisk stabilitet i din virksomhed. Vi kan rådgive dig om risikoeksponering og forsikringsløsninger for at sikre, at du opnår dine mål og forbliver resilient.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Generelt skal energi- og elselskaber have forsikringsdækning for deres onshore/offshore-aktiviteter, aktiver og infrastruktur, og beskyttelse mod driftstab, nye anlægsinvesteringer, tredjepartsansvar og løntab for arbejdstagere. Da de fleste energiaktiver befinder sig i et åbent miljø og er udsat for naturlige elementer, er dækning ved alvorlige vejrforhold eller naturkatastrofer helt afgørende. Og i betragtning af digitaliseringens omfang på tværs af hele energiindustriens værdikæde er virksomheder også nødt til at overveje beskyttelse mod stigende cyberrelaterede risici. Desuden kan der, afhængigt af, hvor driften er placeret, være behov for at forsikre sig mod politisk usikkerhed og kreditusikkerhed.

Enhver virksomhed, driftsfacilitet og investering er unik. Den bedste måde at forstå, kvantificere og håndtere risici på er at indgå i et samarbejde med en erfaren risikorådgiver. 

Forsikrings- og risikostyring inden for energi- og elindustrien er komplekst og kræver specialistviden. Olie- og gasselskaber, kraftværker, distributører, detailhandlere samt investorer og operatører af vedvarende energi har alle unikke risikoeksponeringer og forskellige forsikringsbehov. Det er vigtigt at samarbejde med risikostyringsrådgivere, som forstår din forretningsmodel og kan give adgang til de mest relevante branchetendenser og best practices inden for forsikring og risikostyring.

Marshs globale team af energi- og elspecialister, risikoingeniører og forsikringsmæglere kan facilitere samarbejde med forsikringsmarkeder over hele verden og designe løsninger, der understøtter din organisations kortsigtede og langsigtede mål.

Efterhånden som vi bevæger os mod en grønnere fremtid, stiger investeringerne i vedvarende energi. Overgangen til de rene energikilder medfører dog også forstyrrelser i energiværdikæden. Risikobilledet ændrer sig hurtigt for investorer, operatører og teknologiproducenter inden for vedvarende energi. 

Nogle af de største risici for vedvarende energi omfatter:

  • Indsigt i regeringers lovgivningsmæssige krav til konstruktionen og driften af vedvarende energiaktiver.
  •  Adgang til kapital samt udvikling af omkostningseffektive forsikringsprogrammer for alle interessenter i værdikæden for at gøre projekter rentable.
  • Placering af en passende forsikringsdækning under anlægs- og driftsfasen.
  • Beskyttelse af vedvarende energiaktiver og -infrastruktur ved ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer. 
  • Indsigt i nye teknologier, og hvordan de integreres i eksisterende netværk.
  • Beskyttelse mod indkomsttab i tilfælde af driftsafbrydelse. 

Marshs globale team af specialister inden for vedvarende energi og risikoingeniører kan holde dig informeret om udviklingen inden for vedvarende energi og hjælpe dig med at håndtere dine risici og muligheder.

Vores specialister

Placeholder Image

Carsten Larsen

Senior Vice President, Head of Renewable Energy

  • Denmark