Skip to main content

Finansielle institutioner

Finansielle institutioner står over for en lang række risici. Marsh har specialister der specialiserer sig inden for finansielle institutioner, som kan hjælpe med at identificere dine risici og designe løsninger, der kan ændre dit fremtidige risikobillede.

Finansielle institutioner opererer i et konstant foranderligt og konkurrencepræget miljø. Efterhånden som teknologien erstatter den traditionelle tilgang til finansielle ydelser og produkter, bliver finansielle institutioner i højere grad udfordret af brud på datasikkerhed og cyberangreb. Løbende lovgivningsmæssige ændringer og stigende compliance-omkostninger har ydermere øget kompleksiteten.

Med mere end 1.100 specialister globalt er vi med en dybdegående forståelse af branchen i stand til at hjælpe, forstå og måle dit voksende risikobillede og minimere dine eksponeringer med løsninger til risikostyring- og overførsel.

Vores Financial Institutions Practice tilbyder en bred vifte af innovative risikostyrings- og overførselsløsninger, fra cyber og beskyttelse af personfølsomme data til mere traditionelle risici som f.eks. direktions- og bestyrelsesansvar, professionelt ansvar, kriminalitet, tingskade, ansvar og arbejdsgiveransvar. 

Vores rådgivning er drevet af omfattende industrierfaring og en unik indsigt, der hjælper dig med at identificere potentielle tab og beslutte, hvordan du bedst mindsker dine risici.

Ofte stillede spørgsmål globalt

En finansiel institution er et reguleret mellemled mellem forbrugere og kapital- eller gældsmarkederne. Generelt er de ansvarlige for levering af penge gennem overførsel af midler fra investorer til virksomheder i form af lån, indskud og investeringer (herunder aktier og obligationer).

Finansielle institutioner tilbyder finansiel rådgivning og/eller finansielle ydelser og omfatter banker, ikke-bankfinansielle institutioner, forsikringsselskaber og investeringsfonde.Financial institutions offer financial advice and/or services and include banks, non-bank financial institutions, insurance companies, and investment funds.

Kreditforsikring kan reducere en af de største risici for finansielle institutioner, hvilket er låntagernes manglende opfyldelse af deres kontraktlige forpligtelser. Dette kaldes kreditrisiko og omfatter forbrugere, der misligholder lån, eller en bank, der ikke opretholder et lovgivningsmæssigt likviditetsniveau.

Cyberrisiko er en stigende eksponering for finansielle institutioner, da branchen fortsat er under forandring af teknologi og i betragtning af følsomheden af de data, der opbevares, og de transaktioner, der udføres. Med specifik cyberdækning og relevante risikostyringsplaner på plads kan du bedre forstå, måle og håndtere de trusler, som cyberbrud og forretningsforstyrrelser udgør.

Da finansielle institutioner ofte er meget regulerede, er der også risiko for lovovertrædelser og regeloverholdelse. Dette kræver, at der er etableret passende politikker for økonomisk og erhvervsmæssigt ansvar for at beskytte bestyrelser, direktører og selve virksomheden mod fejl og bedrageri begået af medarbejdere, dårlig ansættelsespraksis eller sanktioner for lovovertrædelser.

Finansielle institutioner står over for mange nye risici i dag – pandemier, klimaforandringer, nyudviklet teknologi og virksomhedsteknologi, geopolitiske og lovgivningsmæssige risici. Finansielle institutioner skal arbejde proaktivt for at identificere og afbøde disse risici med fokus på fleksibilitet. Ved at gøre dette kan de også adskille sig fra konkurrenterne. 

Marshs mere end 1.100 specialister inden for finansielle institutioner over hele verden, understøttet af avancerede dataanalyseværktøjer, kan hjælpe dig i dine bestræbelser på at forstå indvirkningen af disse risici på din organisation, træffe velfunderede beslutninger om, hvordan du administrerer dem, og optimere dine samlede risikoomkostninger.

Vores specialister

Placeholder Image

Pernille Palsby

Practice Leader, FINPRO

  • Denmark

Michael Vestergaard

Michael Vestergaard

Senior Managing Consultant

  • Denmark