Skip to main content

Sundhedssektoren

Sundhedssektoren udfordres af risici på mange fronter. Vores dygtige og dedikerede team af forsikrings- og risikospecialister kan hjælpe dig med at håndtere nutidens trusler og risici.

Under COVID-19-pandemien blev leverandører af sundhedspleje nogle af de vigtigste medarbejdere i verden, og de satte deres helbred og sikkerhed på spil for at hjælpe med at begrænse spredningen af sygdom lokalt og globalt. Selvom nye behandlinger og vacciner har hjulpet med at få COVID-19 under kontrol, er sundhedssektoren fortsat i frontlinjen og behandler patienter, samtidig med at den søger nyskabelser inden for plejeteknologi og -praksis. Virksomheder er nødt til at forstå dette ændrede risikolandskab og hvordan forsikringsmarkedet tilpasser sig og reagerer.

Marshs HealthCare Practice hjælper kunderne med at definere, designe og levere løsninger, der opfylder både leverandørers og betalendes unikke behov. Med stor forståelse for udfordringerne inden for sundhedssektoren samarbejder vores udvidede team af forsikrings- og sundhedsfagligt personale med dig om at definere din organisations risikoprofil. Derefter bruger vi branchens mest effektive analyser til at hjælpe dig med at kvantificere din risiko og bestemme, hvor meget du skal mindske, bevare eller overføre.

Ved at identificere eksponeringer og administrere dine samlede risikoomkostninger kan din organisation trives i en tid med usikkerhed, forbedre pengestrømmen, reducere omkostningerne, reducere volatiliteten i resultaterne og opnå større forudsigelighed i forbindelse med risikobudgettering.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Hospitaler og andre plejeleverandører, herunder lægegrupper på f.eks. ældreplejefaciliteter, står fortsat over for flere nye og historiske brancherelaterede udfordringer, herunder:

  • Personalemangel: Sundhedsorganisationer kæmper i stigende grad for at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. I takt med, at den globale befolkning bliver ældre og behovet for pleje vokser, skal arbejdsgiverne budgettere med højere løn- og personalegoder for fortsat at tiltrække erfarent personale.
  • Cyberangreb: Selvom ny teknologi er med til at forbedre processer og behandlingskvaliteten, skaber den også en større sårbarhed over for hændelser relateret til ransomware, manglende overholdelse af HIPAA og andre bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Patientsikkerhed: Manglende sikring af patientsikkerheden kan potentielt føre til skader, der kan forebygges eller sygdomme og død, høje omkostninger til retssager, øget ansvar og alvorlige konsekvenser for faciliteter og sundhedssystemer. 

Selvom den samlede kapacitet på sundhedsmarkedet synes at være stabil efter pandemien, er mange forsikringsselskaber selektive med hensyn til, hvilke nye forretninger og fornyelser, de er villige til at forsikre, og prissætning er fortsat udfordrende.

Et captive-forsikringsselskab er et datterselskab, der ejes af en eller flere moderselskaber, der primært er etableret for at forsikre ejernes egne forsikringsrisici. Et captive påtager sig en del af de forsikrede risici, og saldoen påtages af et andet forsikringsselskab, kendt som et genforsikringsselskab. Nogle af de potentielle fordele ved et captive omfatter:

  • Øget dækning og kapacitet.
  • Investeringsindkomst til finansiering af tab.
  • Direkte adgang til engrosgenforsikringsmarkeder.
  • Fleksibilitet med hensyn til finansiering og tegning.

Gennem et captive kan sundhedsorganisationer opnå større gennemsigtighed og kontrol, samtidig med at de opnår stabilitet ved at være deltager, hvilket mindsker risikoen og volatiliteten i forbindelse med krav med høj/lav frekvens.

Forsikring for direktører og ledende medarbejdere er en form for dækning, der beskytter enkeltpersoner mod personlige tab, hvis de sagsøges som følge af deres funktion som direktør eller ledende medarbejder i en virksomhed eller en anden type organisation.

En politik for direktører og ledende medarbejdere kan give dækning for nogle af de områder, der er mest relevante for sundhedsudbydere, såsom peer review og legitimation, samt påstande om karteldannelse, HIPAA-overtrædelser og lovgivningsmæssige krav.

Ældreplejen skal håndtere mangel på plejepersonale og stigende krav til faciliteter og tjenester. Skader på ejendom og sikkerhed for medarbejdere, patienter og beboere er vigtige områder for enhver ældreplejeorganisation.

Ud over traditionelle risici for ejendom og tilskadekomne bør der også tages højde for nye cybertrusler ved evalueringen af jeres forsikrings- og risikostyringsprogram.

Ransomware er en type cyberangreb, der blokerer adgangen til offerets data, websted, kundeservicesystemer eller andre vigtige ressourcer. Hackeren holder disse oplysninger som gidsel og kræver betaling af en løsesum til gengæld for at få adgang. For sundhedsorganisationer, der er ansvarlige for følsomme patientdata, kan disse angreb have alvorlige økonomiske og juridiske konsekvenser, herunder forstyrrelser i plejen, compliance-baserede retssager og skade på omdømmet. 

Den amerikanske telemedicinforening definerer telemedicin som brugen af medicinske oplysninger, der udveksles fra ét sted til et andet via elektronisk kommunikation med henblik på patientens eller sundhedsudbyderens sundhed og uddannelse i et forsøg på at forbedre patientpleje, behandling og tjenester. Telemedicin er ikke en medicinsk specialitet, men er i stedet en form for levering af pleje.

Der er mange fordele ved implementering af telemedicin, men der er også risici, der bør overvejes.

Brugen af telemedicin reducerer risikoen for spredning af virus gennem personlig pleje, og den hurtigt fremskredne teknologi leverer en platform for uddannelse, en hurtigere diagnose af sundhedsrelaterede problemer og reducerede omkostninger for både leverandører og patienter.

Nøglerisikoovervejelser inden for telemedicin omfatter direkte og stedfortrædende ansvar og stigningen i cybertrusler, der kan opstå, når udbydere ser patienter fra en række forskellige enheder og netværk på tværs af forskellige placeringer.

Selv om akutplejeudbydere har brug for en generel ansvarsforsikring, der svarer til virksomheder i andre brancher, skal de også have en professionel ansvarsforsikring.

Denne forsikring er også kendt som medicinsk fejlbehandlingsforsikring og beskytter sundhedspersonale mod den økonomiske risiko i forbindelse med patientskade, medicinske udgifter og materielle skader. Inden for denne kategori er der to typer dækning, der skal tages i betragtning:

  • Forekomstbaseret: Dækker et tab, der opstår i den aktive forsikringsperiode, selv hvis kravet er indgivet, efter at policen er annulleret.
  • Politik for fremsatte krav: Dækker kun hændelser, der forekommer og rapporteres inden for politikkens tidsramme.

Ud over disse standarddækningsformer skal organisationer vurdere deres unikke eksponeringer og svagheder for at designe et forsikringsprogram, der effektivt hjælper med at reducere og håndtere risici.

En risikostyringsrådgiver kan hjælpe sundhedsorganisationer med at vurdere deres nuværende risikomiljø, oprette og udføre en plan, der minimerer eksponeringer for at forbedre patienternes sikkerhed og pleje, samtidig med at organisationens ejendom og medarbejdere beskyttes.

Vores team kombinerer indgående branchekendskab og førende teknologi for at markedsføre dine risici til de rigtige forsikringsselskaber og generere konkurrencedygtige priser og vilkår for din organisation. Vi kan også hjælpe dig med at forbedre dit forsikringsprogramdesign og selvrisikoniveau ud fra vores professionelle økonomiske modellering og vores specialistteams dataanalyser.

For sundhedsudbydere er der klare fordele ved at arbejde med en specialist i risikostyring: Adgang til en række risiko- og forsikringsmæglertjenester, der hjælper dig med at reducere omkostninger, kontrollere risici og beskytte din organisations fremtid.