Skip to main content

Infrastruktur

Succesfuld udvikling og vedligeholdelse hos en infrastruktur-leverandør afhænger af, hvordan man bedst reducerer risici og bruger kapital effektivt.

Udviklingen af infrastruktur er en vigtig faktor i nutidens globale økonomi, hvor der hvert år bruges mange milliarder dollars på reparation, udskiftning og opbygning af nye muligheder inden for transport, strøm, forsyning, energi, havne og terminaler samt social infrastruktur. Regeringer regner med, at den private sektor vil hjælpe med at finansiere projekter, mens andre parter i industrien – bygherrer, entreprenører, banker, regnskabs- og advokatfirmaer, konsulenter – også spiller en vigtig rolle i infrastrukturens livscyklus.

Interessenter i infrastrukturprojekter kan have forskellige formål og deres udfordringer og risikoprofiler ændrer sig i løbet af et projekts livscyklus – fra budrunde til planlægning-, konstruktions-, drifts- og løbende ledelsesfaser.

Med over 25 års serfaring er vores team i en god position til at understøtte dine risiko- og forsikringsbeslutninger. Vores specialister har indsigt i de forskellige risikotolerancer i den offentlige sektor samt hos aktieinvestorer, långivere og byggebranchen.

Under finansieringen sørger vi for strategier og løsninger, der reducerer risiciene i infrastrukturinitiativer og gør projekter solide. Fra planlægning og design, til byggeri og drift rådgiver vi om effektive, risikobegrænsende strategier og strategier til styring af aktiver, der tager højde for de skiftende risici gennem projekternes faser.

Vores globale team kan hjælpe dig med at bevare den endelige aktivværdi, reducere risiciene i indtægtsstrømmen og hjælpe med at håndtere naturlige risici, så du kan avende din kapital effektivt.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Alle virksomheder eller organisationer der aktivt investerer i et infrastrukturprojekt, samt andre vigtige projektinteressenter, bør overveje forsikring for at kunne beskytte deres interesser og administrere deres risici igennem hele projektets livscyklus. Projektets størrelse og type kan begrænse muligheden for at opfylde kontraktmæssige krav til forsikring, så det er vigtigt at engagere en forsikrings- og risikorådgiver tidligt i projektet, som kan hjælpe med at forhandle disse krav og skræddersy forsikringsløsninger, der kan minimere den potentielle påvirkning af projektrisici.

Derudover giver risikostyringsstrategier for hver fase af projektets livscyklus vigtig støtte, idet potentielle risici for alle interessenter identificeres og håndteres. Der kan opstå risici i både planlægnings- og designfasen samt hele vejen til den fysiske konstruktion og implementeringen af infrastruktur, så det er vigtigt at have et sikkerhedsnet, som kan sørge for en ukompliceret og problemfri projektafslutning.

Denne type forsikring har typisk til formål at beskytte projektets interessenter mod risici forbundet med de mest almindelige sårbarheder i forbindelse med udvikling af infrastruktur.

Der er altid tale om tredjepartsansvarsdækning, da de fleste infrastrukturprojekter i sagens natur vil blive offentligt tilgængelige. Derudover dækker forsikringen typisk risikoaspekter i forbindelse med fysiske tab under et projekt, uanset om det skyldes en naturkatastrofe, som f.eks. oversvømmelse eller storm, eller om det skyldes skader forårsaget af entreprenører eller offentligheden.

For infrastrukturprojekter, der involverer privat finansiering, vil forsikringsdækningen også omfatte finansielle risici på grund af faktorer som forsinkelse i projektgennemførelsen (som følge af fysiske skader) eller fejl og udeladelser, der skyldes designrelaterede, professionelle ydelser.

Branchen har udviklet innovative forsikringsløsninger, som dækker en lang række risici – fra regn- og temperaturudsving (vejrforsikring) til forsikring af underleverandørers misligholdelse. Da der er så stor variation i risikovurderingen af et givet projekt, er det vigtigt at konsultere en risikorådgiver, f.eks. Marsh, som kan håndtere dine specifikke risikoeksponeringer.

Store infrastrukturprojekter har, selv om de er meget værdifulde for samfundet på langt sigt, i mange år haft ry for at skabe udfordringer. Forsinkelser på grund af uforudsete begivenheder som f.eks. problemer med forsyningskæden, lange perioder med dårligt vejr, arbejdskonflikter og uenighed mellem interessenter om større projektbeslutninger kan ende med at koste skatteydere og private investorer mange penge.

Selv om nogle af disse risici ikke kan løses på forhånd, f.eks. uoverensstemmelser mellem interessenter, kan andre på nogle punkter begrænses ved hjælp af risikostyring. Risikostyringsrådgivere kan hjælpe infrastrukturvirksomheder med at lægge strategier på forhånd, så de kan beskytte sig selv mod almindelige problemer, samtidig med at de håndterer skader, hvis disse skulle opstå.

Vores specialister

Placeholder Image

Jens Hartmann

Senior Client Executive

  • Denmark