Skip to main content

Innovative forsikringsløsninger til køb og salg af ejendomme vinder frem

I 2014 var 23% af alle W&I relaterede risici som Marsh præsenterede for forsikringsselskaber relateret til ejendomshandler eller ejendomsbranchen generelt.

Udover at håndtere den stigende efterspørgsel efter W&I forsikringer i ejendomsbranchen er Marsh samtidig gået forrest med at udarbejde løsninger rettet mod risici som hidtil ikke har været forsikringsbare.

Specifikke skattemæssige problemstillinger i ejendomshandler er et eksempel på en risiko, hvor Marsh ofte er lykkedes med at arrangere dækning på en W&I forsikringspolice. Udfordringer omkring ret eller adkomst til en ejendom (”title”) er derimod som oftest blevet behandlet som en separat proces.

Marsh har arbejdet på at opbygge en struktur, hvor der fortsat er to individuelle policer, men hvor de to policer samtidig relateres til hinanden og dermed komplementerer dækninger og eventuelle undtagelser. Målet med denne innovative struktur er at minimere risici i forbindelse med ejendomshandler gennem etablering af en bredere dækningsstruktur og endog i nogle tilfælde at arrangere dækning for title relaterede risici, der måtte blive identificeret i forbindelse med due diligence processen eller transaktionens forløb i øvrigt.

Eksempler på problemstillinger relateret til ejendomshandler hvor Marsh har udviklet skræddersyede forsikringsløsninger:

•    Ugyldige lejeaftaler
•    Kendte og ukendte servitutter og rettigheder over ejendommen
•    Erstatningskrav
•    Manglende skøde
•    Risiko for ændring i krav til registrering af ejendomsret
•    Undersøgelse af forvaltningsprocesser.   

Marsh vil kontinuerligt arbejde på at fremme udviklingen indenfor forsikringsløsninger relateret til køb og salg af ejendomme. Har du spørgsmål til artiklen eller til W&I forsikringsløsninger ved ejendomshandler generelt, er du velkommen til at kontakte Marsh.