Skip to main content

Biovidenskab- og medicinal

Biovidenskab- og medicinalvirksomheder har potentiale til at ændre verden, men succes afhænger også af, hvor godt nye og traditionelle risici håndteres. Marshs specialister kan understøtte dine forretningsmål med risikostrategier, der fremmer resiliens og konkurrenceevne.

Biovidenskab- og medicinalvirksomheder står over for specifikke udfordringer i forbindelse med innovation, udvikling og kommercialisering, herunder en voksende risikoeksponering. Fortsat skærpede global lovgivning betyder, at compliance til stadighed skal være en del af de daglige arbejdsgange og straffen for overtrædelser rækker videre end bare den økonomiske. Fordi biovidenskab- og medicinalvirksomheders forretninger i høj grad involverer mennesker, er tillid og omdømmestyring vigtige aspekter i deres risikostyringsstrategi.

Biovidenskab- og medicinalvirksomheder er eksponeret for risici fra mange kanter. Uanset om det drejer sig om retssager vedrørende lovovertrædelser eller tvister om immaterielle rettigheder, produktansvar, cyberkriminalitet eller afbrydelser i forsyningskæden, har biovidenskab- og medicinalvirksomheder brug for en stærk strategi, der kan minimere risici.

Marshs erfarne specialister med ekspertise i biovidenskab- og medicinalindustrien kan hjælpe med at udvikle løsninger, der er relevante for din virksomhed og dit risikobillede, uanset om din virksomhed opererer inden for medicinalindustrien, bioteknologi, medicinsk udstyr og forsyning eller kontraktforskning.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Biovidenskab- og medicinalvirksomheder har en bred risikoeksponering. Når en virksomhed er involveret i forskning i eller behandling af mennesker eller dyr, f.eks. i kritiske situationer som COVID-19, forøges den generelle risikoprofil. I en industri, der er styret af skærpede regler, er risikoen for overtrædelser helt sikkert en primær overvejelse for virksomhedsledere.

Risici forbundet med konkurrence og intellektuel ejendomsret er også relevante for biovidenskab- og medicinalindustrien. Det er meget dyrt at forske i og udvikle medicin samt medicinske produkter, og et læk af kritisk forskning eller påstande om svindel kan være ødelæggende for en virksomhed. Selvom der aktuelt findes lovgivning om intellektuel ejendomsret til beskyttelse af virksomheder, er lovgivningen under konstant udvikling, og du skal være opmærksom på, hvordan dette kan påvirke din bundlinje.

Risikostyringsrådgivere har mulighed for at tilbyde biovidenskab- og medicinalvirksomheder værdifuld støtte i form af en vurdering, kvantificering og begrænsning af din risikoeksponering.  Vi kan blandt andet tilbyde strategisk risikorådgivning, supply chain management, risikostyring i kliniske forsøg, business continuity- eller krisestyringsplaner. Da biovidenskab- og medicinalvirksomheders kerneaktiviteter har en tendens til at være mangfoldigt og meget forskelligt, kan det være en hjælp, at få viden fra ikke blot interne og eksterne interessenter, men også rådgivere som f.eks. Marsh, der kan bidrage med et bredere industriperspektiv. Ved at vælge en bred tilgang til risikostyringsløsninger, kan din virksomhed blive stabil, og du kan fokusere på sikkerhed og rentabilitet.