Skip to main content

Fremstillingsindustrien

Virksomheder i fremstillingsindustrien navigerer rundt i en række komplekse risici i nutidens forbrugercentrede processer samt indbyrdes afhængige økonomier, der er i hastig udvikling. Marsh har industrierfaringen og ekspertisen inden for risikostyring, der kan hjælpe dig med at håndtere risici og forbedre din bundlinje.

Fremstillingsindustriener blevet mere og mere globaliseret som følge af digitaliseringen og indførelsen af en mere kundeorienteret tankegang.

Selvom denne digitale transformation har hjulpet producenter med at opnå ny omkostningseffektivitet og værdi i hele forsyningskæden, har den også øget risiciene, hvad angår geopolitiske spændinger, bæredygtighed og klimaomstilling, svagheder i cybersikkerhed, problemer i relation til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse(ESG) og flaskehalse i forsyningskæden.

For fremstillingsvirksomheder kan udarbejdelsen af en omfattende risikostyringsstrategi hjælpe med effektivt at udnytte teknologi til produktivitet, samtidig med at medarbejdere og ejendom beskyttes mod uønskede hændelser, f.eks. personskade, skader eller andre driftsafbrydelser.

Vores team af risikostyringsspecialister, som har et dybdegående branchekendskab og de bedste data- og analysefunktioner, kan hjælpe dig med at reducere dine samlede risikoomkostninger og begrænse risici på tværs af din værdikæde.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Selv om de specifikke forsikringskrav til produktionsvirksomheder varierer, afhængigt af deres specifikke aktiviteter og forretningsmodeller, skal de fleste virksomheder overveje følgende forsikringer:

  • Cyberforsikring:  En cyberforsikring  hjælper med at dække krav, der opstår som følge af cyberhændelser, herunder en række tab fra malware til ransomware og meget mere.
  • Property/tingskadeforsikring: Uanset om du ejer eller leaser din ejendom, dækker denne forsikring omkostningerne ved dit tab i tilfælde af skader, der opstår som følge af en naturkatastrofe eller andre tekniske funktioner, der forsinker eller midlertidigt afbryder den daglige drift. Denne forsikring dækker også nogle driftstab.
  • Driftstabsforsikringer: Denne forsikring hjælper med at dække din mistede indkomst, hvis du ikke kan drive din produktionsvirksomhed på grund af dækket tingskade eller tab, f.eks. brand eller storm.
  • Ansvarsforsikring: En ansvarsforsikring dækker tab, som virksomheder pådrager sig som følge af medarbejderes arbejdsrelaterede skader, samt generelt ansvar, motoransvar og produktansvar, som alle er kritiske for producenternes risikostyringsprogrammer.
  • Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring: Denne dækning beskytter enkeltpersoner mod personlige tab, hvis de sagsøges som følge af deres funktion som direktør eller ledende medarbejder i en virksomhed eller en anden type organisation.

Selv om producenter skal imødegå de sårbarheder, der er forbundet med branchen, herunder sikkerhed på arbejdspladsen, afbrydelser i forsyningskæden og produkttilbagekaldelser, skal de også overveje nye tendenser som f.eks.:

  • Bæredygtighed og klima: Klima- og bæredygtighedsudfordringer forventes at påvirke eksisterende placering af forsikringer, de nødvendige data og potentielt den forsikringsdækning, der tilbydes til producenterne. Producenter kan også drage fordel af nye produkt- og dækningsmuligheder, der er opstået som følge af nye risici og bæredygtigdrift.
  • Miljø, sociale forhold og ansvarligselskabsledelse (ESG): Dette er tæt forbundet med bæredygtighed og klima og er blevet et nødvendigt emne i bestyrelser. Producenterne skal overveje en forretningspraksis, der reducerer påvirkning af miljøet, fremmer sunde lokalsamfund og nøje overholder gældende love og branchestandarder.
  • Globalisering: Begivenhederne i 2020 fremhævede, hvor sårbare forretningsinteraktioner er over for globale afbrydelser i forsyningskæden. Alt fra aflyste flyafgange og naturkatastrofer til cargotyveri og kvalitetskontrol kan påvirke varestrømme, hvilket kan medføre salgsnedgang og dårligt omdømme. Producenterne bør proaktivt imødegå disse afbrydelser, så de kan levere produkter til tiden inden for budgettet.
  • Teknologi: Efterhånden som virksomheder fortsætter med at udnytte teknologien i deres forretningsmodeller, og efterhånden som cyberhackere bliver mere sofistikerede, udgør dette en øget risiko, der kan forårsage betydelige driftsafbrydelser.

Du bør overveje at implementere proaktive risikostyringsplaner for at håndtere disse og andre risici, der er under udvikling, så du kan mindske deres indvirkning. Derudover bør du have passende forsikringsdækninger, der er designet til at reducere de samlede risikoomkostninger.

Ved at samarbejde med en ekspert i risikostyring kan producenter begrænse deres risikoeksponeringer, herunder risiko for arbejdsskader, cyberangreb og konsekvenserne af ekstremt vejr og driftsafbrydelser.

Hos Marsh forstår vores risikorådgivere inden for produktionsbranchen de unikke risikorelaterede udfordringer og kan give dig den vejledning, du har brug for, når du skal navigere i risikolandskabet. Vi kombinerer vores ekspertise med vores databaserede analyser for at give dig indsigt, der fører til bedre forretningsresultater og reduceret risiko.

Vores specialister

Placeholder Image

Jens Hartmann

Senior Client Executive

  • Denmark