Skip to main content

Marine

Udbredt usikkerhed og et foranderligt marked giver nye udfordringer og muligheder for væksten i marinefinansiering, skibsbygning, shipping, havne og terminaler, fragt og logistik.

Marineindustrien er ikke fritaget for det hidtil usete niveau af global usikkerhed, vi oplever i dag. Stigende vedtagelser af miljøstandarder og brancheregulering kombineret med teknologiske fremskridt og brug af big data øger hastigheden og sammenfald af risici. Nye og uventede risici såsom pandemier, forstyrrelser i forsyningskæden, cybertrusler og efterslæb forårsaget af forsinkelser på verdensplan bidrager til de udfordringer, som maritime virksomheder og logistikvirksomheder står over for.

Det skiftende globale landskab kræver hurtig tilpasning fra skibsredere og -operatører, havne- og terminalfirmaer samt fragt- og logistikserviceorganisationer. Disse virksomheder skal også kæmpe med forsikringsmarkedets skarpe reaktioner på tab, som driver priserne opad, reducerer dækningerne og gør skadesager mere komplicerede.

Med den rigtige vejledning og de rigtige forsikringsprogrammer og strategier til risikobegrænsning kan maritime virksomheder og logistikvirksomheder navigere i det skiftende risikolandskab for at minimere tab og skader og udnytte mulighederne for fremtidssikret robusthed og vækst.

Vi har størrelsen, rækkevidden og tilstedeværelsen på markedet til at løse stort set ethvert risikoproblem, som din organisation måtte stå over for.

650+

professionelle marinefolk

29

lande med lokal Marsh-ekspertise

4,7

milliarder USD i præmie i 2020

Ofte stillede spørgsmål globalt

Fysisk tab eller skade på ejendom, som er ejet, eller som forsikringstageren har ansvar for på det tidspunkt, hvor et tab eller en skade opstår, betragtes som det primære (og mest indlysende) risikoeksponeringsområde. Risici for brand, eksplosion eller "farer på havet", som f.eks. at gå på grund, stranding, synkning og kæntring, er eksempler på alvorlige risici for fartøjer. I nogle områder udgør krig, strejker, pirateri eller isskader også risici. For varer, der sendes til søs, er der en øget risiko for transport- eller fugtskader, tyveri eller for lille levering – og alle er almindelige former for tab. Ud over fysisk tab er ansvar, der opstår under søfarten, en væsentlig risiko.

Efterhånden som økonomien kommer sig oven på pandemiens begrænsninger, er havnemedarbejderes og besætningsmedlemmers helbred stadig en stor udfordring. Nye måder at arbejde på, nye teknologier og digitalisering udgør yderligere udfordringer, men giver også muligheder. Kødannelse og miljøbestemmelser er også vigtige spørgsmål.

Fragtforsikring dækker primært mod hændelige, fysiske tab eller skader, mens varer er under transport. Den kan dog udvides til at omfatte varer, der er under midlertidig opbevaring, under deres samlede transport gennem forsyningskæden. Fragtforsikring tilbyder typisk også ekstra dækning for alle almindelige afgifter eller bjærgningsomkostninger, som fragtejeren bliver forpligtet til at betale.

Øget efterspørgsel efter hastighed og data, reducerede indtægter, forsinkelser på havnene, ophobning af last, sundhedskriser på fartøjer og i havne samt ændringer i handelsmønstre på grund af globale sundhedsforanstaltninger er alle faktorer, der er blevet forværret af pandemien. Læs vores vurdering af de globale, maritime problemer efter pandemien.

De søfarendes fysiske og mentale velbefindende er mere end nogensinde en vigtig prioritet for den maritime fagkreds. Neptun-erklæringen, der har til hensigt at beskytte og fremme søfarendes sikkerhed og velbefindende, blev for nylig underskrevet. Mange søfarende var strandet på skibe meget længere end til datoen for deres ansættelse, hvilket førte til store risici for deres sikkerhed og mentale trivsel. Marsh har sammen med mere end 800 organisationer underskrevet Neptun-erklæringen og er dermed forpligtet til at forbedre forholdene for disse vigtige arbejdstagere.

Placeholder Image

Marcus Baker

Global Head, Marine and Cargo Practice, Marsh Specialty

  • United Kingdom