Skip to main content

Medier

Medieindhold er genstand for øget kontrol fra interessenternes side, hvilket fører til stigende ansvarsrisici og retssager. Ved at kombinere effektive analyser med strategisk markedsindsigt kan vi hjælpe medieorganisationer med at identificere og effektivt håndtere disse og andre risikoudfordringer.

Mediesektoren omfatter en bred vifte af enheder og virksomheder, fra tv-stationer og nyhedsselskaber til indholdsudbydere, streamingvirksomheder, online underholdningstjenester og websites. Disse virksomheders karakter kan være forbundet med risiko, uanset om du er involveret som ejer, distributør, producent, partner eller skaber af tilknyttet indhold. Disse risici kan spænde fra medieansvar og cybersikkerhed til beskyttelse af journalister og andre medarbejdere, der dækker naturkatastrofer, social uro eller politiske begivenheder.   

Marsh har et medierisikostyringsteam i verdensklasse, der består af specialister med mangeårig erfaring inden for branchen og solidt oparbejdet ekspertise i at hjælpe kunderne med at vurdere, analysere og håndtere risici på tværs af forskellige mediefelter. Vores tilgang hjælper os med at samarbejde med dig om at udvikle et risikostyringsprogram, der er skræddersyet til dine behov, herunder passende forsikringsløsninger og omfattende beredskabsplanlægning.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Medievirksomheder er særligt sårbare over for beskyldninger om injurier og bagvaskelse, krænkelse af intellektuel ejendomsret og overtrædelse af bestemmelser for programmer. Der kan være betydelige omkostninger forbundet med at engagere juridisk rådgivning og forsvare en virksomhed (eller enkeltpersoner) mod disse erstatningskrav, ofte mange millioner. 

For at beskytte dine interesser er det en god idé at overveje at investere i en bred medieansvarsforsikringspolice, der er skræddersyet specifikt til din virksomheds og dine medarbejderes risici og behov, f.eks. reklamebureauer, producenter, forfattere og udgivere, tv-selskaber, bloggere og influencere på sociale medier.

En medieansvarsforsikring er en type fejl- og udeladelsespolice (E&O), der er specielt designet til medievirksomheder. I modsætning til E&O-forsikringer, som du ser i bank- og finansbranchen, sikrer en medieansvarsforsikring specifikt medievirksomheder mod erstatningskrav for bagvaskelse, krænkelse af privatlivets fred, krænkelse af ophavsret, plagiering, skadevoldende handlinger og meget mere.

Denne dækning købes typisk af forfattere og udgivere (herunder onlinebloggere og influencere på sociale medier), tv-stationer, reklamebureauer og alle andre, der producerer eller distribuerer medieindhold. Den kan skræddersys til at ansvarsforsikre mediefolk på en lang række medieplatforme, hvilket især er nyttigt i betragtning af de mange måder, information spredes på i dag, fra aviser, tv-nyheder og podcasts til Facebook, Instagram, TikTok og Twitter.

Afhængigt af din medievirksomheds forretningsstruktur er der en række andre typer forsikring, der kan være nyttige. Disse kan omfatte ejendomsforsikring, generel ansvarsdækning, paraplydækning og dækning af selvrisiko, fejl- og udeladelser omkring teknologi, ordninger, der dækker transportrisiko (hvis medarbejderne rejser ud til historier eller begivenheder), bildækning og arbejdstageres kompensation (hvis relevant). Multinationale dækninger kan også være nødvendige for risici i forbindelse med medarbejdere, der rejser ud af landet for at arbejde.

Da karakteren af produktion af medieindhold kan være meget forskellig og mangfoldig, er det vigtigt at samarbejde med en betroet rådgiver som f.eks. Marsh for at forstå dine risikoeksponeringer og lave en plan for håndtering af dem.

Adgang til erfarne rådgivere om risikostyring kan hjælpe mediefirmaer med at beskytte sig selv mod utilsigtede situationer, der kan være økonomisk ødelæggende eller meget skadelige for deres omdømme. Risikoforvaltere i mediesektoren skal have et stort og opdateret branchekendskab samt et etableret netværk af forbindelser, de kan række ud til på vegne af deres virksomhedsledere, medarbejdere eller kunder.

Da medierne udvikler sig hurtigt, er det en fordel at modtage input fra rådgivere som f.eks. Marsh, der er bekendt med branchetendenser og kan hjælpe med at identificere tidligere ukendte eksponeringer samt muligheder for at håndtere risici mere effektivt.