Skip to main content

Minedrift

Kompleksiteten i minedriftsprojekter kræver en forståelse, der rækker ud over traditionel risikostyring. Vores 300 dedikerede globale specialister leverer, omkostningseffektive risikostyrings- og forsikringssprogrammer, der forbedrer projektets fleksibilitet.

Den globale mineindustri står over for mange udfordringer: udsving i råvarepriser, fjerndrift og udvidede forsyningskæder, COVID-19-påvirkninger, omkostningsstyring, adgang til finansiering og stigende forventninger til socialt, økonomisk og miljømæssigt engagement fra lokalsamfund og lovgivende myndigheder. I mellemtiden kræver investorerne operationel stringens og kapitaldisciplin for at sikre passende afkast af kapitalintensive aktiver og projekter.

Marshs minespecialister hjælper store som små virksomheder med at undgå, styre og overføre risici i hele minens livscyklus, fra forundersøgelser til minelukning.

Med en dybdegående forståelse for branchen og mange rådgivningsmuligheder støtter vi minearbejdere, entreprenører, forhandlere og finansieringsselskaber med at forudse og proaktivt håndtere den ændrede risikoprofil for dine projekter og de miljøer, du opererer i.  

300

minedrift specialister

20

minefokuserede kontorer

750

Ca. 750 mio. USD i minepræmie på markedet

Ofte stillede spørgsmål globalt

Forsikringsprogrammerne vil variere i de forskellige faser af virksomhedens livscyklus og drift. De omfatter dog typisk:

 • Materielle skader og driftstab
 •  Contractors all risks og Delay In Start Up-forsikringer
 • Tredjepartsansvar
 • Direktions- og bestyrelsesansvar Marine Cargo og Stock Throughput
 •  Lønmodtagerkompensation
 •  Sikkerhedsfokuserede risici (dvs. politiske risici og politisk vold, terrorisme og sabotage, kidnapning, løsesum og afpresning)
 •  Cyber
 • Personlig ulykke- og livsforsikring

 

Set i lyset af den øgede eksponering bliver organisatorisk fleksibilitet stadig vigtigere. Risikostyringsløsninger kan give dig indsigt, hvad angår:

 • Gennemgang: Analyse, modellering, og vurdering af strategier, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger, som din virksomhed håndterer fra et projekt- og virksomhedsrisikoperspektiv.
 • Omstrukturering: Udarbejdelse af nye strategier til identificering og begrænsning af risici, herunder udformning af et risikooverførselsprogram.
 •  Reaktion: Specifikke services der støtter din virksomhed i tilfælde af tab, eller hvis din virksomhed kommer i problemer.
 • Gendannelse: Håndtering af konsekvenserne i efterspillet af en hændelse eller et tab, som muliggør, at din virksomhed kan vende tilbage til normalen så hurtigt som muligt.

Vores specialister

Placeholder Image

Johan Koop

Head of Client Management, Business Development & Marketing

 • Denmark