Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

Minedrift

Vi identificerer eksponering og lægger op til skabelse af et robust og omkostningseffektivt risikostyringsprogram, der fremmer kvalificerede beslutninger, når det skal vurderes, hvorvidt et projekt er farbart.

Marsh’ veletablerede team agerer på et globalt marked med mere end USD 122 milliarder til beskyttelse af eksponering under jorden.

Den globale mineindustri står over for mange udfordringer og risici: Et vigende råvaremarked, udfordringer med omkostningsstyring, adgang til finansiering og øgede forventninger til socialt, økonomisk og miljømæssigt engagement fra lokalsamfund og lovgivere. Samtidig forlanger investorerne styr på driften og omkostningerne for at sikre dem et passende udbytte i forhold til nogle meget kapitalintensive investeringer.

For mineselskaber betyder de stadigt faldende råvarepriser et konstant pres for at holde omkostningerne nede. I en branche, hvor tab måske er få, men til gengæld signifikante, kan Marsh’ team understøtte både store og små virksomheder med at undgå, styre og overføre risiko på tværs af projekters totale livscyklus, helt fra der skal rejses kapital til minen skal lukkes.

Vores globale team forstår de risici, som mine- og mineralbearbejdningsindustrien står over for. Vores konsulenter tilbyder at hjælpe med at få reduceret risikoen for og påvirkningen af et tabsscenarie.

Forholdene i det land, hvor minedriften foregår, er noget Marsh holder nøje øje med, så vi kan blive ved med at være de bedste inden for forsikringsmægling og risikostyring på området. Vi arbejder i lande som Australien, Canada, Sydafrika og USA. Et eksempel er Chile, der på den ene side har verdens største kobber-resurser, men på den anden side er et risikabelt land at arbejde i pga. risiko for naturkatastrofer såsom jordskælv.

Vores mineeksperter ser på alle variabler, når de rådgiver, fx politisk og økonomisk stabilitet, lovgivning, sikkerhedsforhold og antal af ulykker såvel som landets generelle tilstand.

Resultatet af Marsh’ mineekspertise er: robust, omkostningseffektiv risikostyring og risikooverføringsprogrammer, der øger din virksomheds modstandsdygtighed over for risici.