Skip to main content

Den offentlige sektor

Vi hjælper offentlige organisationer med at håndtere komplekse risici, overholde budgettering og reducere de samlede risikoomkostninger via omfattende risikooverførsels- og -håndteringsløsninger.

For offentlige organisationer er risikostyring et centralt ledelseselement. Men stillet over for konstante budgetstramninger har offentlige organisationer ofte brug for innovative strategier, der kan hjælpe med at reducere de samlede risikoomkostninger og samtidig understøtte serviceforbedringer. Behovet for at håndtere risici – samtidig med at omkostningerne holdes nede – har aldrig været mere kritisk.

Med mere end 40 års erfaring inden for den offentlige sektor kan Marsh hjælpe dig med at vurdere den aktuelle risikofinansieringsstrategi for din offentlige organisation og generere nye besparelser gennem datadrevne beslutninger. Ved hjælp af vores ekspertise og brancheførende analyseplatform vil vi samarbejde med dig om at opbygge din organisations unikke profil og fastlægge en fremgangsmåde, der øger værdien og mindsker dine risici.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Alle offentlige instanser, fra byer og stater til forsyningsvirksomheder og transportorganisationer, er udsat for mange typer risici, herunder:

  • Cyberangreb: Ransomware-angreb mod offentlige systemer er blevet mere og mere almindelige i de seneste år. Disse hændelser har ikke blot potentiale til at lukke administrative funktioner ned, men kan også efterlade beboere uden adgang til vigtige offentlige tjenester. Offentlige myndigheder bør prioritere at beskytte deres digitale aktiver og borgernes private oplysninger.
  • Omdømmeforvaltning: Det er altafgørende, hvordan myndigheder reagerer på og kommunikerer med vælgerne på daglig basis og i krisesituationer. Øget synlighed på tværs af alle digitale kanaler kræver en stringent PR-politik og proaktiv planlægning i tilfælde af en hændelse. 
  • Flådestyring: Distraheret og dårlig kørsel samt mangel på erfarne chauffører er blot nogle af de faktorer, der øger risikoen for ulykker, erstatningskrav og relaterede omkostninger. Offentlige instanser bør etablere og vedligeholde flådestyringsstrategier, der fremmer sikkerheden, minimerer eksponeringen og reducerer omkostningerne.

Offentlige instanser bør vurdere alle risikoområder for at planlægge og minimere virkningen af eksisterende og nye svagheder. En grundig tilgang til disse trusler hjælper dig ikke blot med at styre omkostningerne, men øger også sikkerheden for medarbejdere og offentligheden.

Som følge af øget procesførelse, forældet infrastruktur og mere offentlig granskning kræver offentlige instanser en unik forsikringsstrategi for at kunne beskytte personer og ejendom, herunder:

  • Ledelses- og erhvervsansvar: Disse policer beskytter offentlige instanser og personale mod forhold, der ikke er omfattet af en traditionel erhvervspolice. Dette kan omfatte tab, der skyldes en uretmæssig handling, der medfører tab, mens der udføres opgaver af eller på vegne af instansen.
  • Autoansvar: Brandbiler, ambulancer, politibiler, busser, køretøjer til vedligeholdelse af gader og veje og andre nødkøretøjer kræver alle dækning i tilfælde af personskade eller tingskade. 
  • Cyberrisiko: Et cyberangreb kan få alvorlige konsekvenser for en offentlig instans, f.eks. datalækager, afpresning og svindel. Denne form for dækning omfatter typisk udgifter forbundet med disse konsekvenser samt udgifter, der skyldes relaterede netværks- eller informationssikkerhedsfejl.

Hvis en offentlig instans vil udvikle en grundig tilgang til risikostyring, skal alle disse svagheder håndteres sammen med svagheder relateret til borgerne eller det daglige arbejde.

Hos Marsh kan vores analyser, risikostyring og lokale teams hjælpe dig med at udvikle tilpassede strategier til risikofinansiering og -håndtering, så du fortsat kan understøtte offentligheden, samtidig med at risiciene reduceres.

Vores specialister

Michael Vestergaard

Michael Vestergaard

Senior Managing Consultant

  • Denmark