Skip to main content

Fast ejendom

Ejendomsforvaltere, ejendomsadministratorer og byggeentreprenører skal arbejde hårdt for at forblive konkurrencedygtige på det fortsat dynamiske ejendomsmarked. Marshs risikooverførsels og -styringsløsninger er et ideelt grundlag for virksomheder med store visioner.

Covid-19-pandemien har ændret og bliver ved med at påvirke den måde hvorpå mennesker lever, arbejder, og interagerer. For at opnå succes skal ejendomsforvaltere, ejendomsadministratorer, ejendomsudviklere og byggeentreprenører tilpasse sig udviklingen og fokusere på de langsigtede konsekvenser af disse ændringer, herunder klimaforandringer og teknologiske risici.

Uanset om din virksomhed står over for nye miljøforpligtelser, skal håndtere mere krævende långivere eller tage stilling til alternativ risikofinansieringsløsninger, kan du drage fordel af rådgivning og vejledning fra risikostyringsrådgivere med en dybdegående forståelse af din industri.

Ejendomsselskaber bør finde måder, hvorpå de kan blive mere robuste over for fremtidige risici. Marshs specialister bruger deres ekspertise til at hjælpe dig med at finde passende løsninger på dine specifikke udfordringer, uanset hvor de opstår.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Fast ejendom og ejendomsbranchen står over for risici, der i i større eller mindre omfang findes over hele verden: Disse omfatter værdiudsving, knyttet til uforudsigelige makroøkonomiske forhold, naturkatastrofer, katastrofer forårsaget af mennesker og pludselige skader eller slitage på ejendomme.

Andre risici såsom socialpolitisk uro, terrorisme og økonomisk ustabilitet, er mere almindelige på specifikke markeder, herunder lande i Asien, Stillehavsområdet, Mellemøsten og Sydamerika.

Nogle markedsrisici ses kun i nogle steder i branchen. F.eks. adskiller de risici, der er forbundet med udlejning af kontorarealer i en tid med en voksende interesse for hjemmearbejde, sig fra de risici, der er forbundet med udlejning af tredjepartsarealer, hvor efterspørgslen i øjeblikket er ret stor. Investorer bør derfor overveje deres risici nøje..

Du har brug for en mere omfattende beskyttelse, hvad angår de ejendomme, du ejer eller har til hensigt at købe (f.eks. brandsikring, haglbyger, tornadoer, stormskader, hærværk og tyveri af ikke-kontante forretningsaktiver), der tager højde for ekstraordinære omstændigheder:

  • Ekstreme vejrforhold (f.eks. oversvømmelse, jordskælv, orkaner ogjordskred)
  •  Tyveri af kontanter
  • Tab af lejeindtægt
  • Terrorisme
  • Økonomisk kriminalitet
  • Politisk risiko

På samme måde er en generel ansvarsforsikring, hvor omfattende den end er, muligvis ikke tilstrækkelig til at dække dine ejendomsinteresser fuldt ud. Andre områder du bør overveje:

  • Direktion
  • Fejl og udeladelser/ Errors & Ommisions
  • Miljøskader

Personskader(som rammer dig eller dine medarbejdere)

Svaret på dette spørgsmål afhænger i høj grad af, hvor længe du tror, at du vil beholde de ejendomme, du og din entreprenør designer og bygger.

Hvis din plan f.eks. er at sælge erhvervsbygningerne så hurtigt som muligt, vil nogle property- og ansvarseksponeringer  sandsynligvis blive købernes ansvar, før de kan nå at blive dine. Du har derimod brug for en byggeherreforsikring med omfattende dækning for at tage højde for potentielle uheld under byggeriet.

 Det er derimod mest hensigtsmæssigt at beskytte ejendommen bedst muligt med den relevante dækning, hvis du bygger fast ejendom til egen brug.

Risici er uundgåelige på ejendomsmarkedet. Mens de fleste ejendomsudviklere eller -investorer er opmærksomme på deres grundlæggende eksponering, er det nemt at miste overblikket over de specifikke risici og efterfølgende blive overrumplet – uden at have en effektiv beredskabsplan eller et sikkerhedsnet – når det uventede sker.

Eksperterne hos Marsh kan hjælpe dig med at forberede dig mere effektivt på nuværende og fremtidige risici. Vores ejendomsteam trækker på omfattende erfaring og et globalt perspektiv, og vi er klar til at hjælpe dig med at finde en strømlinet og skræddersyet løsning til risikostyring.

Vores specialister

Placeholder Image

Peder Jakobsen

Senior Client Executive

  • Denmark