Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

Detailhandel og engros

Fra Marsh kan dagligvarebranchen forvente en, specialiseret kombination af analyser, forretningsforståelse og teknisk risikorådgivning og derved blive bedre til at håndtere, kontrollere og overføre risici.

Et globalt team der bakkes op ledende eksperter, som rådgiver ca. halvdelen af verdens førende detail-virksomheder.

Detail- og engrossektoren befinder sig i en risikofyldt verden:

  • Trusler mod datasikkerhed, herunder kundernes databeskyttelse
  • Medarbejder og kundesikkerhed
  • Naturkatastrofer
  • Leverandørafhængighed
  • Kompliceret lovgivning


Enhver af ovenstående trusler kan afstedkomme alvorlige konsekvenser – fra ansvarskrav fra tredjemand, over driftstab til ødelæggelse af virksomhedens renommé.

Dagligvaresektoren gennemgår i disse år voldsomme forandringer som følge af fundmentale ændringer i kundernes købsmønstre, hvilket giver behov for hurtig udvikling af markedet.  

På baggrund af vores brede erfaring indenfor detail- og engrosområdet og vores samarbejde med førende forsikringsselskaber, har Marsh’s Retail & Wholesale (R&W) practice stor ekspertise og indsigt i branchen og kan derved hjælpe jer med at etablere effektive forsikrings- og risikostyringsprogrammer, som er designet til at tage hånd om jeres risici og samtidig give jer et helhedsorienteret overblik over risici på tværs af jeres organisation. Dette kan hjælpe jer med ikke blot almindelig risikostyring, men også med at se nye forretningsmuligheder.  

Vores mål er at understøtte jeres organisation, så I når jeres mål om at skabe værdi og vækst. Det gør vi ved at udnytte vores veldokumenterede viden og ekspertise og derved levere udvidet beskyttelse af jeres virksomhed samt reduktion af jeres totale risikoomkostninger via vores skræddersyede service.  Vi vil samarbejde med jer for at tilvejebringe et risikostyringsprogram, som hjælper med at reducere jeres risikoomkostninger, åbner for allokering af kapital, beskytter jeres bundlinje og forøger jeres samlede indtjening.  

Marsh’ R&W Practice består af mere end 600 kollegaer over hele verden, som leverer dedikeret service til vore detail- og engroskunder. Disse kollegaer bliver bakket op af Risk Practice- eksperter i hele Marsh organisationen sammen med vores globale analyse og Risk Consulting kollegaer.