Skip to main content

Sport

Sportsfolk, hold, ligaer og andre sportsorganisationer er afhængige af Marshs rådgivning i forbindelse med implementering af omfattende, databaserede forsikrings- og risikostyringsløsninger.

Sport og store sportsbegivenheder skaber en enorm værdi på flere niveauer – de bringer folk sammen på en måde, der ikke ligner nogen anden fælles oplevelse. Oven i dette kommer massive indtægter og et enormt markedsværdipotentiale, hvilket fremgår af de mange milliarder dollars, som de fleste af de største professionelle ligaer tjener hvert år.

En stor del af indtægterne var truet i 2020, da COVID-19-pandemien lukkede ligaer og tømte stadioner og arenaer. Da sportsbegivenhederne endelig vendte tilbage, var stadionerne relativt stille, fordi spillerne udfoldede deres talenter foran papfigurer og et soundtrack med jubelråb. De næsten tomme tribuner var ikke kun ribbet for energien fra menneskemængderne, men også for indtægterne fra billetsalget.

Sportskampene under den globale pandemi krævede også yderligere sundhedstest, regler for social afstand, protokoller til sporing af smitte og andre foranstaltninger. Disse øgede omkostninger, som nogle gange tvang sportsfolk til at holde sig væk fra kampe og konkurrencer, medførte, at flere begivenheder blev aflyst eller udsat. De fleste vurderinger anslår sportsforeningernes samlede globale tab i 2020 til at være et sted mellem 50 og 65 milliarder USD.

Selv om disse ekstreme tab stammer fra et mere ekstremt worst-case-scenarie, understregede pandemien, hvor stor risiko personer i sportsbranchen løber hver dag.

Hos Marsh kan vores specialiserede sportsrisikorådgivere hjælpe dig med at håndtere dine egne risici. Vi forstår dit miljø med skiftende risici og kan identificere den rette blanding af strategier til risikobegrænsning og risikooverførsel. Vi leverer specialiseret rådgivning og løsninger, der er designet til at hjælpe dig med at imødegå dine finansielle og driftsmæssige risici og opnå en omkostningseffektiv og sikker beskyttelse mod det stadigt mere komplekse, meget konkurrenceprægede og skiftende risikomiljø i branchen.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Den største fare for sportsbranchen er den skiftende faninteresse – udsvingene kan på den ene eller den anden måde have en sommerfugleeffekt på hele branchen. Dette er meget vanskeligt at forudsige med sikkerhed og derfor ikke nødvendigvis let at begrænse.

Når det er sagt, er beredskabsplanlægning noget lettere at gennemføre for mange andre risici i sportssektoren, herunder, men ikke begrænset til:

 • Personskade, der kan bringe karrieren i fare
 • Risiko for personulykker
 • Tingskade eller -ødelæggelse (dvs. stadioner og træningsfaciliteter)
 • Begivenhedsansvar (f.eks. skade på fans eller personale)
 • Risici i forbindelse med sundhed og sikkerhed
 • Bedrageri og underslæb
 • Forbrydelser mod personer (dvs. kidnapning og løsesum, afpresning)

Generelt bør alle sportsligaer (professionelle eller amatører, unge eller voksne) tage højde for følgende dækningsområder:

 • Generel ansvarsforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Dækning af direktører og ledende medarbejdere
 • Dækning af udstyr
 • Kriminalitetsforsikring
 • Ejendoms- og ulykkesforsikring

Ud over de grundlæggende principper bør bestemmelser vedrørende dækning, som en person eller organisation skal følge, variere. Nogle professionelle sportsfolk kan ønske specialdækning af personlige ejendele af høj værdi eller for trusler om bortførelse.

Andre specialbestemmelser, der er værd at overveje, omfatter:

 • Begivenhedsansvar (herunder annullering og aflysning)
 • Præmieerstatning
 • Rejseforsikring
 • Motorflåde
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Dækning af personskade, der afslutter karrieren

Omfanget og alvoren af de risici, som sportsorganisationer og professionelle af enhver art står over for, betyder, at en korrekt vurdering og planlægning af de præcise farer, der kan opstå, er af største betydning.

Marsh har stor erfaring inden for styringen af risici for sportsfolk, hold, ligaer og andre sportsorganisationer. Vi bruger banebrydende analyser og en kreativ tankegang, når vi hjælper dig med at fastlægge dine vigtigste risikoprioriteringer, og udarbejde løsninger, der tager højde for forventede problemer, yderst sjældne katastrofer og alt derimellem.

Vores specialister

Placeholder Image

Peder Jakobsen

Senior Client Executive

 • Denmark