Skip to main content

Teknologi

Teknologivirksomheders succes afhænger af deres evne til at udnytte de muligheder, som innovation giver, samtidig med at de skal mestre voksende forretningsrisici. Marshs specialister kan hjælpe dig med at identificere og styre dine egne risici ved hjælp af brancheførende risikovurderingsværktøjer, data, analyser og teknologi.

Risikostyring er et vigtigt værktøj i teknologiindustrien, fordi konsekvenserne kan være så store, hvis man ikke er forberedt. Under COVID-19-pandemien blev det tydeligt, hvor meget vores verden understøttes af teknologi. Eftersom mange mennesker ikke kunne forlade deres hjem, gav teknologien os mulighed for at fortsætte vores hverdag takket være funktioner til hjemmearbejde og online handel samt sociale platforme.

Succes i teknologiindustrien afhænger derfor af evnen til at udnytte de muligheder, innovation giver i  et marked i konstant forandring, og samtidig håndtere de implicerede risici. Brud på datasikkerheden, fejl i IT-udstyr og software og andre cyberrisici er fortsat til stede på trods af en grundig  indsats for at reducere effekten af disse.

Marshs globale risikorådgivere inden for teknologi  kan hjælpe din virksomhed med at vurdere dine  risici, prioritere det, der er vigtigst for dig, og  hjælpe med at håndtere og mindske dine eksponeringer for diverse risici.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Teknologivirksomheder står over for en række risici, der spænder fra cybersikkerhed og brud på datasikkerheden til industrirelateret konkurrence, digital driftstab , IT-resiliens og endda forældelse af systemer, efterhånden som implementeringen af kunstig intelligens bliver mere almindelig. Cybersikkerhed og konkurrence i industrien, er måske de mest presserende risici for teknologivirksomheder i øjeblikket. Konkurrencen om markedsandele driver innovation frem i et uset  tempo, og nye teknologier lanceres på markedet, før alle potentielle muligheder for kompromittering (f.eks. hacking) identificeres og håndteres. Desværre kan det give  mulighed for at udnytte velmenende produkter og serviceydelsertil egen fordel. Brud på datasikkerheden kan have alvorlige konsekvenser for både virksomheder og forbrugere, hvilket skaber et behov for strategisk planlægning af risikostyring.

Ud over de sædvanlige forsikringer for arbejdsgivere, herunder en forsikring for virksomhedsejers ansvar og arbejdsskadeforsikring  , er der flere dækninger, som softwarevirksomheder bør  overveje.

F.eks. er der cyberansvarsforsikring, som dækker omkostninger forbundet med genoprettelse af aktivitet  efter et brud på datasikkerheden samt udgifter til  juridisk assistance. Dernæst er der forsikring mod fejl og udeladelser (E&O), som kan være nyttig i situationer, hvor virksomhedens produkt er årsagen til skader.  

Endelig kan det være vigtigt at have en såkaldt fidelity-forsikring, som er skræddersyet til industrier, der er stærkt afhængige af intellektuel ejendomsret. En fidelity-forsikring beskytter din virksomhed og dine kunder i tilfælde af, at en medarbejder videregiver fortrolige oplysninger. 

Ligesom softwarefirmaer har hardwarefirmaer som minimum brug for samme forsikring . Dette omfatter en generel ansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring og muligvis en erhvervsmotorforsikring, hvis produktleverancer  er en del af den rutinemæssige drift. Derudover kan det være nyttigt for hardwarevirksomheder at have dækning for driftstab forårsaget af afbrydelser i forsyningskæden og beskyttelse mod sagsanlæg i forbindelse med produktfejl. Disse forsikringer  har forskellige navne, afhængigt af forsikringsselskabet og området i verden, men har samme funktion.

En forsikring mod fejl og udeladelser (E&O) er en form for professionel ansvarsforsikring, der kan beskytte virksomheder mod erstatningskrav eller søgsmål, hvor det hævdes, at den forsikrede har begået en fejl i forbindelse med levering af serviceydelser eller produkter. Situationer der er omfattet af en E&O-forsikring  kan involvere krav i forbindelse med forsømmelighed, fejl i service eller fremlæggelse af ukorrekte  oplysninger.

Forsikringen for tekniske fejl og udeladelser (tech E&O) dækker, ud over en typisk E&O-forsikring,  de økonomiske tab som en virksomheds kunder kan pådrage sig som følge af en fejl i det teknologiske produkt eller den service , som virksomheden har leveret. Hvis en virksomheds software f.eks. fejler på grund af en kodningsfejl, og det betyder, at softwarekunden er ude af stand til atdrive sin forretning, kan virksomhedens tekniske E&O-politik dække kundens tab.

Teknologivirksomheder, især dem, der overvejer en børsnotering, bør overveje deres eksponering for risici  med hensyn til patenter, varemærker, ophavsrettigheder og forretningshemmeligheder.

Afhængigt af specifikke vilkår og betingelser kan en forsikring af intellektuel ejendomsret dække:

  • Udgifter til forsvar og skader som følge af krænkelse af intellektuel ejendomsret eller uretmæssig erstatningskrav fra tredjemand.
  • Forsvarsomkostninger og skader som følge af kontraktmæssige forpligtelser til at holde leverandører, partnere, producenter eller kunder skadesløse i tilfælde af, at tredjepart hævder, at der er sket overtrædelser.
  • Omkostningerne ved at forsvare sig mod forsøg på at annullere eller ugyldiggøre registrerede intellektuelle ejendomsrettigheder, patent, varemærke eller copyright.