Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

Analyse og publikationer

Global Insurance Market Index - 2020 Q2

 


Globale forsikringsrater steg med 19 % i andet kvartal

Ifølge Marshs Global Insurance Market Index-rapport er de globale forsikringsrater i andet kvartal af 2020 steget for 11. kvartal i træk. Indekset er baseret på fornyelsesrater fra verdens største forsikringsmarkeder, herunder 90 % af de samlede præmier placeret af Marsh verden over.

  • Stigningen i forsikringsrater er den største siden 2012 og som ventet har den globale COVID-19 pandemi været medvirkende til en stigning i forsikringsraterne.
  • Gennemsnitlige ratestigninger tilskrives primært stigninger i de finansielle og professionelle samt property-forsikringer, men også ansvarsforsikringer oplever stigninger.
  • Globalt steg property-markedet med 19 %, finansielle og professionelle markeder steg med 37 % og ansvarsmarkedet steg med 7 %.
  • I det europæiske marked steg raterne med 15 %, hvilket især skyldes finansielle og professionelle markeder, hvor raterne steg med 22 %, samt property-markedet, som steg med 20 %.
  • Andre regioner har dog oplevet langt højere stigninger end i Europa, især Storbritannien og Stillehavsregionen (begge 31 %).

Det danske og nordiske marked

I det første halvår af 2020 har der været præmiestigninger for især property-, ansvars- og FINPRO-forsikringer. Direktions- og bestyrelsesansvar (D&O), kriminalitet, professionelt ansvar og property fortsætter tendensen fra 2019 og starten af 2020 med langtrukne forhandlingsforløb på såvel udbud som ved almindelige fornyelser. Dette stiller også krav til, at fornyelsesprocessen starter op så tidligt som muligt.

Den globale COVID-19 pandemi har sat et betydeligt præg på prissætningen på mange forsikringstyper med stigninger til følge. Vi forventer, at stigningerne vil fortsætte i de kommende kvartaler. Det danske/nordiske forsikringsmarked forventes dog overordnet at blive mindre påvirket af COVID-19 pandemien end de globale forsikringsmarkeder, da danske og nordiske forsikringsselskaber generelt set har været mindre eksponeret for skader relateret til pandemien.

  • Property-markedet i Norden er lig med det globale marked blevet hårdere, og vi oplever stigende præmier i niveauet 20-25 % og langt flere spørgsmål til kundernes risikoeksponering. Forsikringsselskaberne har et øget fokus på, om kunderne har god risikostyring for virksomheden, uanset om det er globale virksomheder eller regionalt/lokalt orienteret virksomheder. Derudover ses indskrænkning i visse dækningsudvidelser. Vi forventer dog ikke væsentlig reduktion af kapacitet i markedet.
  • Det er fortsat et hårdt marked for finansielle og professionelle forsikringslines (FINPRO). Der er væsentlige præmiestigninger – nogle på over 100 % -, en mere restriktiv tilgang hos selskaberne og en reduceret kapacitet. Det er derfor særligt vigtigt at starte fornyelsesprocessen tidligt og være klar på at skulle besvare flere spørgsmål. 
  • Markedet for ansvarsforsikringer er blevet hårdere, hvor der specielt ses stigninger inden for tungere ansvarsrisici samt excess kapacitet, men der ses fortsat god konkurrence for så vidt angår attraktive risici. Som for de øvrige forsikringer, kræves der flere oplysninger af kunderne end hidtil.
  • Forsikringsraterne for motorforsikringer er blevet påvirket af højere skadeudgifter, hvorfor vi generelt ser stigende priser på 5-10 %. Enkelte, ofte skaderamte, kunder har dog oplevet væsentlige stigninger. Skadeudgifterne er blevet højere på grund af den nye elektronik og teknologi i bilerne, som er dyrere at erstatte.

De internationale forsikringsmarkeder er nu underlagt skrappere interne retningslinjer for indtegning og prissætning af risici som følge af de seneste års utilfredsstillende resultater samt følgerne af COVID-19 pandemien. Dette betyder, at tilbud, herunder fornyelsestilbud, i langt højere grad skal godkendes fra centralt sted i forsikringsselskabernes globale eller regionale organisationer.

Det forventes, at de danske og nordiske forsikringsselskaber i mindre grad vil ændre deres guidelines, og dermed, at de lokale og regionale forsikringsselskaber vil fremstå mere konkurrencedygtige end tidligere. Dog er det meget sandsynligt, at udviklingen på det globale forsikringsmarked, herunder genforsikringsmarkedet, vil få en afsmittende effekt på det danske og nordiske forsikringsmarked.

Samtidig med et hårdt marked med prisstigninger ser vi fortsat, at de fleste forsikringsselskaber kræver nye klausuler for smitsomme sygdomme, hvilket er et krav fra genforsikringsselskaberne. Vi er dog meget kritiske over for disse klausuler, da klausulerne kan få utilsigtet konsekvenser ved at undtage skader, som det har været hensigten, at forsikringen skal dække. Marsh arbejder hårdt for at få påvirket de globale forsikrings- og gen-forsikringsmarkeder til at ændre ordlyden i klausulerne for at undgå disse utilsigtede konsekvenser for vores kunder. 

Constant bar chart represents Global Insurance Composite Pricing Change.