Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

Research and Briefings

The Global Risks Report 2020

 


Marsh & McLennan har i dag i samarbejde med World Economic Forum udgivet den 15. udgave af Global Risks Report. Rapporten giver et nuanceret indblik i det globale risikolandskab og belyser hvilke risici, der kan få størst betydning for den globale velstand i løbet af 2020’erne. Rapporten bygger på besvarelser fra 800 globale eksperter og beslutningstagere, som er blevet bedt om at rangordne deres største bekymringer efter sandsynlighed og konsekvens.

"This year's report highlights important threads across the global risk landscape. Intensifying confrontations, both between and within countries, as well as a heightened sense of urgency and emergency around some critical global problems."
John Drzik, Chairman, Marsh & McLennan Insights

Globale risici i 2020
 

Geopolitisk usikkerhed

Den nationale politik i mange lande vidner om stor splittelse og modstand, alt imens internationale relationer bliver stadigt mere skrøbelige. Disse udfordringer vil forventeligt fortsætte og udfordre det globale samarbejde på kritiske områder som f.eks. klimaforandringer.

Økonomiske  udfordringer

I takt med at de økonomiske konfrontationer mellem flere stormagter vokser, viser den globale økonomi stigende tegn på en generel afmatning.

Indsatsen på klima fejler

Et svagere internationalt samarbejde modsvarer ikke store krav fra befolkninger og investorer om klar politisk handling. 2020 er et afgørende år for nationer til at forcere væsentlige fremskridt i retning af emissionsreduktion og øgede investeringer i klimatransition.

Stort tab af biodiversitet

Mange økosystemer er i tilbagegang og endog i risiko for udryddelse. Tab af biodiversitet kan medføre uoprettelige konsekvenser for både samfund, økonomi og planetens sundhed.

Teknologiske risici

Nye teknologiske risici kan svække den samfundsmæssige debat, true økonomisk stabilitet, forværre den geopolitiske konkurrence og sætte national og international sikkerhed under pres.

Knirkende sundhedssystemer

Ændringer i miljø, demografi, sociale systemer og teknologi udfordrer sundhedssystemer verden over. Selvom ny teknologi, behandlinger og forsikringsløsninger forbedrer sundhedsvæsenet, introducerer de samtidig nye risici.

 

Risk outlook: the world in 2020

Ifølge Global Risks Report vil der i 2020 vokse sig en større splittelse frem i indenlandske og internationale sammenslutninger, alt imens risikoen for økonomisk afmattelse vokser. 78% af respondenterne svarede, at de forventer at "økonomiske konfrontationer" og "indenlandsk politisk polarisering" vil stige i 2020. Globale eksperter forudser også en stigende risiko for ekstreme hedebølger og ødelæggelse af naturlige økosystemer, samt en stigning i cyberangreb.

Top Risks Expected to Increase in 2020


Respondents to Global Risks Perception Survey (%)

 ECONOMIC CONFRONTATION/FRICTIONS BETWEEN MAJOR POWERS

78.5%

 DOMESTIC POLITICAL POLARISATION

78.4%

 EXTREME HEAT WAVES

77.1%

 DESTRUCTION OF NATURAL ECOSYSTEMS

76.2%

 CYBER ATTACKS: DISRUPTION OF OPERATIONS AND INFRASTRUCTURE

76.1%

 PROTECTIONISM REGARDING TRADE AND INVESTMENT

76.0%

 POPULIST AND NATIVIST AGENDAS

75.7%

 CYBER ATTACKS: THEFT OF DATA OR MONEY

75.0%

 RECESSION IN A MAJOR ECONOMY

72.8%

 UNCONTROLLED FIRES

70.7%

Risici i 2020: Et skarpere fokus på miljøtrusler i de næste 10 år

Bekymringen for klima og miljø har været stigende i det seneste årti. For første gang i Global Risks Reports historie vurderes klima og miljømæssige trusler som værende blandt de fem største risici målt på sandsynlighed og optager samtidig tre ud af de fem øverste målt på konsekvens.

The Global Risks Landscape 2020

Top 10 risks: the scale is 1 for unlikely to 10 for extremely likely. Items are presented in descending order of risk. Extreme weather has a risk of 10 out of 10 and an impact of 7 out of 10. Climate action failure has a risk of 9 out of 10 and an impact of 10 out of 10. Natural disasters has a risk of 8 out of 10 and an impact of 4 out of 10. Biodiversity loss has a risk of 7 out of 10 and an impact of 8 out of 10. Human-made environmental disasters has a risk of 6 out of 10 and an impact of 2 out of 10. Data fraud or data theft has a risk of 5 out of 10 and an impact that is not given. Cyber attacks has a risk of 4 out of 10 and an impact of 3 out of 10. Water Crises has a risk of 3 out of 10 and an impact of 6 out of 10. Global governance failure has a risk of 2 out of 10 and an impact that is not given. Asset bubbles has a risk of 1 out of 10 and an impact that is not given. Weapons of mass destruction has a risk that is not given and an impact of 9 out of 10. Information infrastructure breakdown has a risk that is not given and an impact of 5 out of 10. Infectious diseases has a risk that is not given and an impact of 1 out of 10. This information is given again in the following image, as both images combine to give this information.
Top 10 risks: the scale is 1 for unlikely to 10 for extremely likely. Items are presented in descending order of risk. Extreme weather has a risk of 10 out of 10 and an impact of 7 out of 10. Climate action failure has a risk of 9 out of 10 and an impact of 10 out of 10. Natural disasters has a risk of 8 out of 10 and an impact of 4 out of 10. Biodiversity loss has a risk of 7 out of 10 and an impact of 8 out of 10. Human-made environmental disasters has a risk of 6 out of 10 and an impact of 2 out of 10. Data fraud or data theft has a risk of 5 out of 10 and an impact that is not given. Cyber attacks has a risk of 4 out of 10 and an impact of 3 out of 10. Water Crises has a risk of 3 out of 10 and an impact of 6 out of 10. Global governance failure has a risk of 2 out of 10 and an impact that is not given. Asset bubbles has a risk of 1 out of 10 and an impact that is not given. Weapons of mass destruction has a risk that is not given and an impact of 9 out of 10. Information infrastructure breakdown has a risk that is not given and an impact of 5 out of 10. Infectious diseases has a risk that is not given and an impact of 1 out of 10. This information has also been given in the previous image, as both images combine to give this information.
Note: Survey respondents were asked to assess the likelihood of the individual global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a risk that is very unlikely to happen and 5 a risk that is very likelyto occur.They also assessed the impact of each global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a minimal impact and 5 a ctatstrophic impact. To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix A in the full report for full name and description.

 

Fortsat opmærksomhed på globale risici er kritisk

Hvilke betydninger har de globale risici for din virksomhed og erhvervslivet? Se videoen med John Drzik nedenfor eller læs mere i Global Risks Report 2020.

Derudover er du altid velkommen til at kontakte Marsh, hvis du har spørgsmål til rapporten eller ønsker at drøfte, hvad rapportens konklusioner og identificerede risici kan betyde for din virksomhed.