Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Marsh respekterer og beskytter dit privatliv og fortroligheden af dine personlige oplysninger. For at forklare hvordan Marsh indsamler personlige oplysninger, har vi udviklet en fortrolighedspolitik. Personlige oplysninger er enhver kombination af oplysninger, som Marsh er eller kan komme i besiddelse af, der kan bruges til at identificere, kontakte eller lokalisere et individ (”personlige oplysninger”), og vil blive behandlet i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Oplysninger, som ikke kan anvendes til at identificere et individ (såsom aggregerede statistiske oplysninger), er ikke personlige oplysninger.

Fortrolighedspolitikken omfatter informationspraksis med hensyn til websites, som linker til denne fortrolighedspolitik (hver benævnt ”websitet”). Den dataansvarlige for dette website er Marsh A/S, hvis registrerings/CVR-nummer er 87377016, og hvis registrerede adresse er:

Marsh A/S
Teknikerbyen 1
DK 2830 Virum

FORMÅL MED INDSAMLING, ANVENDELSE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Marsh indsamler, anvender og videregiver dine personlige oplysninger (herunder enkeltpersoner med tilknytning til dig, som alle betegnes som ”dig/du” i denne fortrolighedspolitik) i sin normale drift med følgende formål:

 • Etablering og opretholdelse af kontakt til dig;
 • Hvor du har anmodet om en ydelse fra Marsh, assistance til færdiggørelse af din forespørgsel, vurdering af din berettigelse til sådanne ønskede ydelser, behandling og opretholdelse af ydelsen, såvel som enhver fornyelse af en sådan tjeneste;
 • Besvarelse af dine henvendelser om forespørgsler, redegørelser og andre services;
 • Udarbejdelse af tilbud for opfyldelse af fremtidige servicebehov;
 • Tilladelse til at vores tilknyttede selskaber kan underrette dig om bestemte produkter eller ydelser, der tilbydes af vores tilknyttede selskaber;
 • Behandling af transaktioner gennem serviceudbydere;
 • Deling med foreninger for kunder, som opnår forsikringsdækning ved at være medlem af en forening;
 • Deling med finansielle institutioner og andre organisationer, hvor vi har fælles markedsføringsaftale;
 • Imødekommelse af sikkerhedsmæssige-, behandlingsmæssige- eller lovgivningsmæssige krav;
 • Beskyttelse mod bedrageri, mistænkelig eller andre ulovlige aktiviteter; og
 • Udarbejdelse af statistikker til analyse af vores website og vores forretning.

OPLYSNINGER VI INDSAMLER

Oplysninger, som Marsh indsamler via websitet, falder inden for to kategorier: (1) oplysninger som besøgende frivilligt afgiver på websitet, og (2) oplysninger om den adfærd, som besøgende har på hjemmesiden.

Oplysninger frivilligt afgivet af dig

Når du besøger websitet, kan du vælge at afgive oplysninger for at hjælpe os med at servicere dig. Personlige oplysninger, som vi indsamler, afhænger af, hvordan du anvender hjemmesiden.

 • Hvor du anmoder om en pjece eller en rapport: Hvis du anmoder om en pjece, en rapport eller yderligere information fra os, anmoder vi om, at du oplyser navn, e-mail, navnet på din virksomhed og landet, hvor du opholder dig, så vi kan sende det materiale du har anmodet om, og så vi kan identificere dig, hvis du er en eksisterende Marsh kunde.
 • Hvor du registrerer dig hos os og/eller anmoder om forsikringstilbud: Hvis du registrerer dig på hjemmesiden, eller anmoder om et forsikringstilbud, anmoder vi om dit navn, e-mail, adresse, land, telefonnummer og begrundelsen for din henvendelse, såvel som oplysninger om din stilling og virksomhed og andre lignende oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan give dig et tilbud. På dataindsendelsesformularen vil vi med en stjerne indikere, hvilke oplysninger, der er valgfrie, og hvilke oplysninger, der er obligatoriske. Disse oplysninger kan efter omstændighederne indeholde:
  • Oplysninger som du afgiver i ansøgninger eller andre formularer, som kan indeholde dit navn, adresse, e-mail, alder, CPR-nr., kreditkortoplysninger, kreditopgørelse, bankoplysninger, kontoopgørelser, helbredsoplysninger, ansættelses- og indkomstoplysninger;
  • Oplysninger vi får fra og/eller overfører til andre personer (såsom offentlige myndigheder, brancheorganisationer, revisorer, taksatorer, dit forsikringsselskab eller din arbejdsgiver) for at bekræfte din identitet og nøjagtigheden af de oplysninger, som du har oplyst;
  • Oplysninger som du har modtaget fra Marsh’s søsterselskaber, forsikringsselskaber, andre mellemmænd, tredjepartsleverandører og andre til underwriting eller henvendelser om krav (såsom tidligere forsikringer og tidligere krav) om vores kunder; og
  • Oplysninger som vi modtager fra forbrugerråd.
  Alle personlige oplysninger, som du sender til os, vil blive anvendt til det på websitet eller i denne fortrolighedspolitik angivne formål.

  Hvis du, efter at have modtaget et tilbud, beslutter dig for at gå videre, vil vi indsamle personlige oplysninger, som er nødvendige for at færdiggøre det relevante tilbud og fortsætte transaktionen, såsom dit navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, faktureringsadresse eller betalingsoplysninger, som er relevante for produktet. Vi vil bruge dine personlige oplysninger til at administrere din police, opkrævninger mv. og generelt til at styre dit samarbejde med os. Vi skal videregive dine personlige data se venligst sektionen Videregivelse af dine oplysninger for at få oplysninger om de kategorier, der er modtagere af personlig data.
 • Hvor du sender indhold: Hvis du sender indhold om nogen af de oplysninger, som du ser på vores hjemmeside, vil vi bede om dit navn og e-mail. Derved kan vi opdatere dig via e-mail, hvis du foretrækker det, også når andre kommenterer indholdet, og også for at vi kan styre indholdet i tråd med vores politik vedrørende acceptabel brug. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger du giver, vil blive gjort offentlig tilgængelige for Marsh’ ansatte og andre brugere af hjemmesiden.

"Website navigational Information" – Cookies

Når du navigerer på websitet, kan vi også indsamle oplysninger ved brug af almindelige anvendte informationsindsamlingsværktøjer, såsom cookies og web beacons (samlet kaldet ”Website Navigational Information”). Website Navigational Information indeholder standardoplysninger fra din web browser (f.eks. browsertype og browsersprog), din Internet Protocol (”IP”) adresse, og de handlinger du foretager på websitet (såsom viste websider og klikkede links).

Besøg venligst vores cookie politik for mere deltaljeret information. (indsæt link).

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi videregiver ikke personlige oplysninger om dig til tredjeparter med undtagelse af det i denne fortrolighedspolitik anførte, som ellers tilladt ved lov, eller som er godkendt af dig.

Tredjeparter, til hvem vi videregiver oplysninger, er forpligtet ved lov og kontraktlige forpligtelser til at opbevare dine personlige oplysninger fortroligt og sikkert, og anvende og videregive dem til det formål, som en fornuftig person ville anse som passende efter omstændighederne, i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvis formål er som følger:

 • At vurdere berettigelse til dækning, vedligeholdelse af forsikringsdækning, fornyelse af dækning eller relaterede produkter og ydelser – vi giver oplysninger til forsikringsselskaberne, genforsikringsselskaberne, mellemmænd eller andre mæglere, der stiller dækning til rådighed;
 • At foreninger for kunder etablerer forsikringsdækning, der opnås ved at være medlem af foreningen;
 • For at give dig besked eller tillade vores tilknyttede selskaber til at underrette dig om bestemte produkter eller tjenester, der tilbydes af vores tilknyttede selskaber;
 • For behandling af forsikringsskader;
 • For at opdatere oplysninger med kreditbureauer og forsikringsrapporteringsagenturer;
 • At behandle transaktioner gennem databehandlingsudbydere;
 • Hvis oplysningerne er et kreditkortnummer; at behandle kreditkortbetalinger – gennem tredjeparts betaling gennem behandlings-, clearing- og afviklingssystemer i samarbejde med forskellige banker; og
 • Til andre finansielle institutioner, som vi har fælles markedsføringsaftale med.

Hvis disse tredjeparter ønsker at anvende dine personlige oplysninger til andre formål, vil de have en retlig forpligtelse til at underrette dig herom og om nødvendigt at få dit samtykke.

Deling af persondata inden for koncernen

Under udførelse af service for vores kunder kan personlige oplysninger blive delt inden for Marsh koncernen til analyser, statiske formål, systemadministration og kriminalitetsforebyggelse eller -sporing. Dette kan gøre det nødvendigt, at der gives adgang til personlige oplysninger  eller, at disse bliver flyttet til et andet land end der, hvor de personlige oplysninger blev indsamlet. Når du giver os oplysninger, der indeholder information om tredjeparter (navne, adresser eller andre oplysninger om personer), vil vi opbevare og anvende disse personlige oplysninger til at gennemføre almindelige forsikringsydelser for dig. Vi lægger til grund, at du har underrettet de berørte personer om årsag(er)til, at de personlige oplysninger er indhentet, samt at disse personer har givet samtykke til, at de personlige oplysninger kan videregives til Marsh og anvendes af Marsh med det formål at levere forsikringsydelser.

Service udbydere

Fordi en række af de udbydere, vi bruger, er placeret i USA, herunder visse Marsh søsterselskaber, kan dine personlige oplysninger blive behandlet og gemt i USA. Den amerikanske regering, domstol eller retshåndhævende myndigheder kan opnå adgang til videregivelse af dine personlige oplysninger under amerikansk lovgivning.

Udvekslingen af personlige oplysninger er underlagt den Europæiske Unions (EU) standardkontraktsbestemmelser, EU og USA’s Privacy Shield eller tilsvarende dataoverførelsesaftaler for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af dine personlige oplysninger.

Forretningsmæssige transaktioner

Da vi fortsætter med at udvide vores forretning, er der mulighed for at vi sælger eller køber aktiver. I sådanne transaktioner er brugeroplysninger, herunder personlige oplysninger, et almindelige overdraget aktiv. Hvis Marsh selv køber, eller hovedparten af Marsh’ aktiver bliver købt, kan dine personlige oplysninger være en del af de overdragne aktiver. Under disse omstændigheder er der derfor mulighed for, at vi videregiver og/eller overfører dine personlige oplysninger til en tredjepartskøber.

Andre lovpligtige offentliggørelser

Marsh forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger om dig eller din brug af dette website uden dit forudgående samtykke, hvis Marsh er i god tro, og at en sådan handling er nødvendig for at: (a) beskytte eller forsvare rettigheder, ejendom eller sikkerheden af Marsh, medarbejdere, eller andre brugere af dette website, eller offentlig myndighed; (b) håndhæve de vilkår og betingelser, der gælder for brug af dette website; (c) som krævet af en retsgyldig anordning fra en kompetent statslig myndighed; eller (d) reagere på påstande om, at indhold krænker tredjeparters rettigheder. Vi forbeholder os også retten til at videregive personlige oplysninger, som vi anser for nødvendige for at overholde gældende lovgivning, regulativer eller andre statslige anordninger.

Formålene som er identificeret oven for og i ”indsamling, anvendelse og videregivelse af personlige oplysninger” vil blive benævnt ”identificerede formål” i denne fortrolighedspolitik.

SAMTYKKE

Det er nødvendigt, at du har kendskab til og samtykker til Marsh’ indsamling, anvendelse og videregivelse af dine personlige oplysninger. Vi lægger følgende af dine handlinger til grund som tilkendegivelse af dit samtykke til vores eksisterende og fremtidige praksis vedrørende personlige oplysninger:

 • Din frivillige afgivelse af personlige oplysninger direkte til os eller gennem en anden forsikringsmægler eller repræsentant eller din arbejdsgiver med henblik på at købe forsikring eller en relateret ydelse eller produkt (herunder tidligere oplysninger fremskaffet af Marsh).
 • Dit udtrykkelige samtykke eller beskæftigelse, der fremgår af skriftlig, mundtlig eller elektronisk henvendelse eller kravproces.
 • Dit mundtlige samtykke, som Marsh (eller vores agent) anmoder om til et bestemt formål.

Hvor Marsh er afhængig af samtykke til fair og lovlig behandling af personlige oplysninger, vil der være mulighed for at give samtykke, når de pågældende personlige oplysninger indsamles. Dit samtykke kan gives gennem din repræsentant, såsom værge, agent eller gennem fuldmagt.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, med forbehold for visse retlige eller kontraktlige restriktioner og med forbehold for afgivelse af rimeligt varsel. Marsh vil informere dig om konsekvenserne af tilbagekaldelsen af dit samtykke. I nogle tilfælde vil nægtelse af at afgive visse personlige oplysninger eller tilbagekaldelse af samtykke til at Marsh indsamler, anvender eller videregiver dine personlige oplysninger, medføre at vi ikke kan opnå forsikringsdækning eller andre foretrukne produkter, serviceydelser eller oplysninger.

Såfremt du ønsker, at tilbagekalde dit samtykke, bedes du venligst besøge Spørgsmål eller Tilbagekaldelse af samtykke sektionen nedenfor.

Der er imidlertid en række tilfælde, hvor Marsh ikke kræver dit samtykke til at indhente eller videregive dine personlige oplysninger. Marsh skal ikke anmode om dit samtykke til behandling eller overførsel af personlige oplysninger til de formål, som har lovligt grundlag, såsom:

 • Videregivelsen eller behandlingen er nødvendig for at gennemføre kontrakt mellem dig og Marsh (eller et af dets søsterselskaber);
 • Videregivelsen eller behandlingen er nødvendig for at gennemføre en kontrakt, der er indgået i din interesse, mellem Marsh (eller et af dets søsterselskaber) og tredjepart;
 • Videregivelsen eller behandlingen er nødvendig eller lovpligtig på grund af vigtig samfundsmæssig interesse, til etablering, udøvelse eller forsvar af retlige krav, eller for at beskytte dine vitale interesser; eller
 • Videregivelsen eller behandlingen er påkrævet i medfør af gældende lovgivning.

BEGRÆNSNING AF INDSAMLING OG OPBEVARING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Marsh vil indsamle, anvende og videregive personlige oplysninger, der er nødvendige for til gennemførelse af identificerede formål eller i medfør af lovgivning. Hvis vi kræver yderligere personlige oplysninger til andre formål, vil du blive underrettet herom, og nye formål vil med dit samtykke (hvis relevant) blive et identificeret formål.

Marsh vil indsamle personlige oplysninger med rimelige og lovlige midler. Vi vil som udgangspunkt beholde personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde identificerede formål. Der er imidlertid personlige oplysninger, der opbevares i længere perioder, hvis dette kræves i medfør af lovgivning, kontrakt eller revisionskrav.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi har fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, som er passende i forhold til følsomheden af de oplysninger vi opbevarer på vegne af kunder. Sikkerhedsforanstaltninger vil variere afhængig af følsomheden, format, placering, størrelse, distribution og opbevaring af de personlige oplysninger. De omfatter fysiske, tekniske og ledelsesmæssige foranstaltninger for at beskytte personlige oplysninger mod uautoriseret anvendelse. Blandt disse sikkerhedsforanstaltninger er kryptering af kommunikation via SSL, kryptering af oplysninger mens det er på lagret, firewalls, adgangskontroller, adskillelse af opgaver og lignende sikkerhedsprotokoller. På grund af internettets karakter og lignende teknologi kan vi dog ikke garantere absolut beskyttelse af personlige oplysninger, og Marsh fraskriver sig udtrykkeligt et sådan ansvar.

EKSTERNE LINKS

Marsh’ website kan indeholde links til andre websites, hvis fortrolighedspolitikker vi ikke kontrollerer. Når du forlader vores servere (dette kan du se ved at kontrollere URL i adresselinjen i din browser), vil anvendelse af de personlige oplysninger, du afgiver, være underlagt den pågældende operatørs fortrolighedspolitik. Denne fortrolighedspolitik kan være forskellig fra vores. Hvis du ikke kan finde fortrolighedspolitikker på nogle af disse websites via link fra det pågældende website, bør du kontakte sitet direkte for yderligere information.

PRÆCISION, ANSVARLIGHED, ÅBENHED OG KUNDEADGANG

Vores viden om ændringer i dine personlige oplysninger (f.eks. e-mail), kan være nøglen til effektivt at kommunikere med dig. Du kan kontakte os via e-mail på contact@marsh.com eller logge ind på sitet og opdatere dine kontaktoplysninger, hvis disse har ændret sig. Hold os venligst orienteret om ændringer i dine personlige oplysninger.

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger og anmode om udbedring af eventuelle personlige oplysninger i filer, der kan være forældede, ufuldstændige eller ukorrekte. Marsh giver dog ikke online adgang til sine kunder for at se eller ændre sine personlige oplysninger i sin database. Dette er for at beskytte dine personlige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, ønsker adgang til personlige oplysninger eller ønsker at klage over denne fortrolighedspolitik, kan dette ske ved at kontakte vores Head of Privacy på følgende adresse:

Head of Privacy EMEA
1 Tower Place West
London
EC3R 5BU

Dine personlige oplysninger vil blive gemt og kan også tilgås på det Marsh kontor, som du samarbejder med. For en komplet liste af vores kontorer, klik her.

Det er muligt at få en kopi af denne fortrolighedspolitik (og eventuelle væsentlige ændringer) via vores hjemmeside.

SPØRGSMÅL ELLER TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til gældende anvendelse eller videregivelse af dine personlige oplysninger (som kan begrænse eller afbryde de produkter eller ydelser, som Marsh håndterer for dig) ved at skrive til os på ovenstående adresse. Vi er nødt til at validere identiteten af afsenderen af en sådan anmodning for at sikre, at vi ikke videregiver dine oplysninger til nogen, der ikke har ret til sådanne oplysninger.

Vi vil som udgangspunkt besvare henvendelser inden for 30 dage.

KLAGER

Klager kan ske skriftligt eller telefonisk. Klager skal sendes til:

Direktionen
Marsh A/S
Teknikerbyen 1
DK 2830 Virum
Fax: +45 9595 9500
Send e-mail

ÆNDRINGER I DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK

Fortrolighedspolitikken kan til enhver tid ændres. Den er sidst ændret 17 oktober 2016. Hvis vi foretager ændringer i denne fortrolighedspolitik, vil vi opdatere datoen for, hvornår den sidst blev ændret. Enhver ændring vi foretager i denne fortrolighedspolitik, træder straks i kraft, når vi offentliggør den reviderede fortrolighedspolitik på dette website. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår denne fortrolighedspolitik for ændringer.