Netværket viser sin styrke i et hårdt forsikringsmarked

Det er ikke kun blevet dyrt, men også svært for danske virksomheder at tegne forsikringer. Internationalt har forsikringsselskaberne en lav villighed til at stille kapital til rådighed på både egen balance eller via reassurance. Samtidig er priserne på forsikringer steget støt i de sidste 12 kvartaler, med et europæisk højdespring på 20% i 3. kvartal 2020- en stigning man regner med fortsætter. Med COVID-19 bliver der stillet nye skrappe krav til virksomhederne om risikooplysninger, krav om involvering af risikoeksperter, nye undtagelser for smitsomme sygdomme og cyberangreb. Det kræver ekstra meget af rådgiverne.

Mange danske virksomheder er pressede på deres eksisterende forsikringsprogram, hvor de oplever reduceret og/eller manglende kapacitet, undtagelser i dækningsomfang og ikke mindst en stigning i forsikringsbudgettet. I Marsh har vi via vores løbende kvartalsvise opgørelser nøje fulgt udviklingen på både det globale og nationale forsikringsmarked og efter bedste evne forsøgt at være på forkant i rådgivningen og i dialogen med vores kunder. Det handler rigtig meget om forventningsafstemning og ikke mindst om at have en robust og solid plan for de tiltag, der skal iværksættes for at komme godt i mål med placeringen af virksomhedens forsikringer. Udviklingen og vigtigheden af et veldesignet forsikringsprogram samt de store konsekvenser af manglende dækninger, kapacitet med mere har samlet medført, at alle involverede parter (virksomhed, forsikringsmæglere og forsikringsselskaber) bruger væsentligt mere tid på forsikring end tidligere. Desuden oplever vi tydeligt, at risiko og forsikring er kommet meget mere i fokus og i dag er kommet højere op på agendaen i direktioner og bestyrelser.

Globalt udsyn

Danske virksomheder har med rette altid stillet store krav til deres rådgiver på disse områder, og de svære betingelser og eventuelle voldsomme konsekvenser ved ikke at få etableret ”den rigtige” forsikringsløsning har sat ekstra spotlight på forsikrings- og risikorådgiverne. For virksomheder er det væsentligt, at rådgiveren har tyngde nok i relationen til at kunne sætte pres på forsikringsmarkedet. Det kræver kompetente medarbejdere, specialister på alle forsikringsområder, bredde og dybde i organisation og minimering af sårbarhed over for individer og ikke mindst et globalt netværk, således at kunden får adgang til alle optioner og muligheder under disse svære betingelser. Nutidens forsikringsløsninger kræver innovation, kreativitet og et globalt udsyn. Alle sten skal vendes!

Dybde i rådgivningen

Som eksempel på dette havde vi for nylig en fornyelse af en forsikring for en kunde, hvor der reelt kun var ét forsikringsselskab i hele verden (med den nødvendige rating), som havde appetit på risikoen. Havde Marsh ikke finkæmmet det globale forsikringsmarked, og ikke kun de 20-30 ”normale” selskaber, havde den pågældende virksomhed reelt stået i en situation uden forsikring og ville være selvforsikret på en vital risiko. I min optik er det et meget godt billede på, at ikke alle kan løfte opgaven med de udfordringer, som mange danske virksomheder står overfor.    

Populært sagt ser vi en bevægelse fra et fokus på rådgivningsomkostninger til et fokus på kvaliteten i rådgivningen samt rådgivernes evne til at levere den bedste løsning til at beskytte virksomheden og naturligvis til den lavest mulige totale risikoomkostning.

Denne udvikling og alt hvad den medfører, finder vi hos Marsh særdeles interessant og ser det i bund og grund som vores eksistensberettigelse. Vi har organisationen på plads med de nødvendige tekniske kompetencer og den rette indstilling til at håndtere disse udfordringer til gavn for vores kunder.

Placeholder for Right rail bio component

language: en_us

lastname: Larsen

shortbio: Chief Executive Officer, Marsh Denmark

image: /content/dam/marsh/Imagery/Headshots/People-Portrait/Henrik-Larsen-photo-portrait.jpg

title: Chief Executive Officer, Marsh Denmark

firstname: Henrik

squareimage: /content/dam/marsh/Imagery/Headshots/People-Square/Henrik-Larsen-photo-square.jpg

textIsRich: true

shorttitle: Chief Executive Officer, Marsh Denmark

landscapeimage: /content/dam/marsh/Imagery/Headshots/People-Landscape/Henrik-Larsen-photo-landscape.jpg