Global Insurance Market Index – 2021 Q1

De globale forsikringsrater stiger med 18 % i første kvartal af 2021

Ifølge Marshs Global Insurance Market Index-rapport er de globale forsikringsrater i første kvartal af 2021 steget med 18 %. Indekset er baseret på fornyelsesrater fra verdens største forsikringsmarkeder, herunder 90 % af de samlede præmier placeret af Marsh verden over. 

I dette kvartal ses for første gang siden fjerde kvartal af 2017 et fald i de gennemsnitlige globale stigninger. Derudover ses det også, at stigningen i forsikringsrater aftager på tværs af geografier, hvilket tilskrives aftagende stigninger i property-forsikringer og finansielle og professionelle forsikringer.  I Storbritannien ses en samlet stigning på 35 %, som er et fald sammenlignet med 44 %-stigningen i Q4 2020. I Stillehavsregionen ses en samlet stigning på 29 %, som er et fald sammenlignet med 35 %-stigningen i Q4 2020. I USA er der registreret en stigning på 14 %, hvilket også markerer et fald siden Q4 2020, hvor der blev registreret en stigning på 17 %. Den samme tendens med aftagende stigninger ses i Asien, Latinamerika og Caribien.

Væsentlige stigninger på cyberforsikringer

Det er væsentligt at bemærke, at der har været store stigninger på cyberforsikringer i London-markedet (29 %), som er et marked, der tjener som væsentlig indikator for, hvordan raterne udvikler sig i det danske og nordiske marked. Vi forventer dog ikke stigninger i samme størrelsesorden på det danske marked.

Årsagerne til stigningerne på cyberforsikringer kan tilskrives flere frekvensskader og stigninger i skadeudbetalinger, herunder de seneste måneders omfattende hackerangreb hos SolarWind og Microsoft Exchange. Dette kombineret med hjemsendelsen af medarbejdere har tydeliggjort, at eksponeringen for danske og internationale virksomheder blot er vokset, da hackere udnytter virksomheders brug af IT-leverandører, både hvad angår drift og IT-sikkerhed. Derudover har den stigende frekvens i særligt ransomware-angreb medført, at forsikringsselskaberne har indført indskrænkninger i dækning, betydelige stigninger i forsikringsraterne og har mindsket deres kapacitet. Forsikringsselskabernes interesse er størst på excess-lag og mere begrænset for primærdækning.

Klausuler om smitsomme sygdomme

Hos Marsh har vi kæmpet en global og lokal kamp for vores kunder med at få modificeret ordlyden af klausuler om smitsomme sygdomme, som blev lanceret i forbindelse med COVID-19 pandemiens udbrud. Vi har arbejdet intenst for at få påvirket de globale forsikrings- og genforsikringsmarkeder til at ændre ordlyden i klausulerne for at undgå utilsigtede konsekvenser for vores kunder. Dette arbejde ser ud til at have haft en virkning, idet en række klausuler er blevet modificeret i deres ordlyd – men arbejdet vil naturligvis fortsætte.

Rapportens vigtigste konklusioner:

  • De globale property-forsikringsrater steg gennemsnitligt med 15 %, hvilket markerer et fald i stigningen, sammenlignet med fjerde kvartal af 2020, hvor der blev registreret en stigning på 20 %. 
  • De globale finansielle og professionelle forsikringsrater steg gennemsnitligt med 40 % i første kvartal, som også markerer et fald i stigning fra de 45 % i fjerde kvartal af 2020.
  • De globale ansvarsforsikringsrater steg gennemsnitligt med 6 %, hvor der i fjerde kvartal blev registreret en stigning på 7 %.
  • Cyberforsikringer afveg fra tendensen og steg med 35 % i USA og 29 % i Storbritannien, hvilket er en større stigning end den registreret i fjerde kvartal af 2020 på hhv. 17 % i USA og 26 % i Storbritannien. Stigningen tilskrives en øget frekvens af skader og mere omfattende skader.

 

Constant bar chart represents Global Insurance Composite Pricing Change.