Global Insurance Market Index - 2020 Q4

Globale forsikringsrater stiger med 22 % i fjerde kvartal

Ifølge Marshs Global Insurance Market Index-rapport er de globale forsikringsrater i fjerde kvartal af 2020 steget for 13. kvartal i træk. Indekset er baseret på fornyelsesrater fra verdens største forsikringsmarkeder, herunder 90 % af de samlede præmier placeret af Marsh verden over. Der blev målt en stigning på 22 %, som er den største siden 2012, hvor rapporten først blev lanceret.

Selvom de globale rater samlet steg med 22 %, viser indekset også, at præmiestigningerne langsomt begynder at aftage på nogle forsikringsområder. Stigningerne på property-forsikringer og direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringer viser tegn på at aftage i det amerikanske marked. Samme tendenser ses hos property- og ansvarsforsikringer i det europæiske og latinamerikanske marked. I de næste tre kvartaler forventes præmier at stige moderat i Europa, Asien og Latinamerika.

De gennemsnitlige samlede præmiestigninger i fjerde kvartal kan primært tilskrives property-forsikringer og finansielle og professionelle (FINPRO) forsikringer.

  • De globale property-forsikringsrater steg gennemsnitligt med 20 %, hvilket markerer et lille fald i stigningen, sammenlignet med tredje kvartal, hvor der blev registreret en stigning på 21 %.
  • De globale finansielle og professionelle forsikringsrater steg gennemsnitligt med 47 % i fjerde kvartal, som er højere end i tredje kvartal, hvor der var en stigning på 40 %. I det centrale London-marked var ratestigningen på 90 %.
  • De globale ansvarsforsikringsrater steg gennemsnitligt med 7 %, hvor der i tredje kvartal blev registreret en stigning på 6 %.
  • Stigningerne opleves i alle regioner i verdenen, men er mest udtalt i Storbritannien, USA og Stillehavsregionen.
  • I det europæiske marked steg de samlede rater med 14 %, hvilket især skyldes finansielle og professionelle forsikringer, hvor raterne steg med 22 %, samt property-forsikringer, som steg med 19 %. Ansvarsforsikringerne steg med 5 %.

Det danske og nordiske marked

I 2020 har der været præmiestigninger for især property-, ansvars- og FINPRO-forsikringer. Direktions- og bestyrelsesansvar (D&O), kriminalitet, professionelt ansvar og property fortsatte tendensen med langtrukne forhandlingsforløb på såvel udbud som ved almindelige fornyelser, hvilket satte krav til, at januar-fornyelserne startede så tidligt som muligt. Det samme bliver aktuelt for fornyelser i foråret, som vi råder til startes i god tid – her vil Marsh gøre sit bedste for at assistere, herunder for at sikre en konstruktiv dialog med forsikringsselskaberne.

  • Property-markedet i Norden er lig med det globale marked blevet hårdere, og vi oplever stigende præmier i niveauet 20-25 % og langt flere spørgsmål til kundernes risikoeksponering. Derudover ses en indskrænkning i visse dækningsudvidelser. Vi forventer dog ikke en væsentlig reduktion af kapacitet i markedet.
  • Det er fortsat et hårdt marked for finansielle og professionelle forsikringer (FINPRO). Der er væsentlige præmiestigninger – nogle på over 100 % –, en mere restriktiv tilgang hos selskaberne og en reduceret kapacitet.
  • Markedet for ansvarsforsikringer viser generelt stigninger, især inden for tungere ansvarsrisici samt excess-kapacitet. Særligt virksomheder med stor USA -eksponering oplever stigninger og øgede krav til risikooplysninger, herunder krav til involvering af risikoingeniører. Der introduceres tillige nye undtagelser, bl.a. for smitsomme sygdomme og cyber, samt ændringer i summer og sublimits, f.eks. for auto excess, tilbagekaldelse (recall), professionelt ansvar og lægelig fejlbehandling (medical malpractice). Der er fortsat god konkurrence i markedet for så vidt angår attraktive risici – særligt kunder med ingen eller mindre USA-eksponering og med god skadestatistik.

Fokus på risikostyring i virksomheder

De internationale forsikringsselskaber er fortsat underlagt skrappere interne retningslinjer for indtegning og prissætning af risici som følge af de seneste års utilfredsstillende resultater samt følgerne af COVID-19 pandemien. Virksomheder skal i 2021 derfor være opmærksomme på at have et overblik over deres risici og deres risikostyring ved at dokumentere og minimere deres risiko, f.eks. ved besigtigelser af deres lokationer eller gennemføre workshops for kortlægning af risici, fx. en cyberworkshop. Forsikringsselskaber har i det hele taget et øget fokus på, om kunderne har god risikostyring i virksomheden, uanset om det er globale virksomheder eller regionalt/lokalt orienteret virksomheder. Det gælder på tværs af alle forsikringstyper, men især for property-forsikringer.

Covid-19 får fortsat betydning

Den globale COVID-19 pandemi har indvirket en smule på prissætningen på mange forsikringstyper, primært med præmiestigninger til følge. Vi forventer, at stigningerne vil fortsætte i de kommende kvartaler. Det danske/nordiske forsikringsmarked forventes dog overordnet at blive mindre påvirket af COVID-19 pandemien, da danske og nordiske forsikringsselskaber har været mindre eksponeret for skader som følge af pandemien.

Ud over et hårdt marked med prisstigninger ser vi fortsat, at de fleste forsikringsselskaber kræver klausuler for smitsomme sygdomme, hvilket i det fleste tilfælde vurderes at være et krav fra genforsikringsselskaberne. Vi er dog meget kritiske over for disse klausuler, da klausulerne kan få utilsigtet konsekvenser ved at undtage skader, som det har været hensigten, at forsikringen skal dække.

Constant bar chart represents Global Insurance Composite Pricing Change.