Global Risks Report 2019

Omfattende politiske, økonomiske, samfundsmæssige, teknologiske og miljømæssige forandringer sker i et hidtil uset tempo og er blevet en del af hverdagen for virksomheder verden over.

Den 14. udgave af World Economic Forums Global Risks Report, udført i samarbejde med Marsh & McLennan Companies, undersøger risikolandskabet på makroniveau og belyser hvilke risici, der kan få størst betydning for verden i 2019.

Dette års rapport lægger især vægt på geopolitiske udfordringer, som blandt andet vedrører Brexit, USA's politiske position og internationale relationer samt Nordkoreas atomkraftsplaner. Syv ud af de top 10 risici, der forventes at eskalere i 2019, er netop relateret til det politiske landskab. Derudover forventer mere end 90 % af undersøgelsens respondenter, at økonomiske konfrontationer og friktioner mellem stormagter forværres i 2019, samtidig med at multilaterale handelsaftaler udvandes.

Rapporten sætter fokus på følgende områder:

  • En ny politisk dagsorden og generel regulatorisk usikkerhed, gør det sværere for virksomheder at opretholde de forretningsmodeller, som hidtil har været rentable, og hæmmer deres evne til at træffe afgørende beslutninger vedrørende forretningsudvikling og investeringer.
  • Nye teknologier kræver i dag både vovemod og proaktivitet hos virksomheder, men efterlader dem også mere sårbare overfor blandt andet statslige cyberangreb, der skærper konsekvenserne af sårbarheder inden for drift, infrastruktur, leverandørkæder og kunderelationer.
  •  Ekstreme vejrforhold og klimaforandringer kan få store konsekvenser for virksomheders evne til at leve op til omgivelsernes forventninger. Der stilles derfor fremover større krav til virksomheders modstandsdygtighed og robusthed samt deres evne til at agere på regulatorisk dynamik og negative kundereaktioner.

Sidst men ikke mindst vil førnævnte usikkerhed og forandring have psykologiske konsekvenser både på arbejdspladsen og i samfundet generelt. Behovet for at styrke medarbejdertrivsel har aldrig været større.

Er din virksomhed forberedt på risikolandskabet i 2019?  Læs mere i Global Risks Report 2019. Du er meget velkommen til at kontakte Marsh, hvis du har spørgsmål til rapporten eller ønsker at drøfte, hvad rapportens konklusioner og identificerede risici kan betyde for din virksomhed.

Placeholder for editing the content for: marsh/components/content/rightrailvideo
Placeholder for editing the content for: marsh/components/content/tagboard