COVID-19-risici: En foreløbig kortlægning og fremtidige konsekvenser

Økonomiske problemer er en af de største bekymringer hos virksomheder lige nu. Ikke desto mindre har mange virksomheder et aktuelt fokus på, hvordan de bedst håndterer afledte effekter af voksende miljømæssige, teknologiske og samfundsmæssige ricisi.

World Economic Forums rapport, “COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications”, som er udgivet i samarbejde med Marsh & McLennan, undersøger både globale risici, der er blevet forstærket af pandemien, samt nye risici, der kan opstå under og efter pandemien.

Rapporten bygger på besvarelser fra 350 globale eksperter, som blev bedt om at identificere deres største bekymringer i de næste 18 måneder, både med tanke på virksomheder såvel som for verden generelt.

Økonomiske problemer, en ny pandemi og protektionisme er blandt de største bekymringer

Omfanget og varigheden af en økonomisk krise er ikke overraskende en væsentlig bekymring hos mange virksomheder. Særligt bekymrer man sig for langvarig recession, de store økonomiers svækkede finanspolitiske tilstand, restriktiv grænsekontrol, en langvarig afbrydelse af globale forsyningskæder og en stigning i antallet af cyberangreb og datasvindel.

 

Fire centrale bekymringer

Økonomiske forskydninger: Nye risici afledt af strukturelle ændringer

COVID-19 har mindsket den økonomiske aktivitet, har krævet milliarder af dollars i hjælpepakker og vil på sigt sandsynligvis også forårsage strukturelle ændringer i den globale økonomi.

En løbende ophobning af gæld vil sandsynligvis belaste mange regeringers offentlige budgetter og virksomheders økonomi i mange år frem. Globale økonomiske relationer vil blive omstruktureret og økonomien i mange udviklingslande kan risikere at blive skubbet ind i en langvarig krise. Derudover kan erhvervslivet i fremtiden komme til at stå over for helt nye og udfordrende forbrugs-, produktions- og konkurrencemønstre.

Tilbagegang i bæredygtighed: Nye risici opstår som konsekvens af manglende fremskridt

Flere lande åbner igen deres samfund og arbejdspladser og har nu muligheden for at implementerenye arbejdsgange, rejserestriktioner og en reduktion i CO2-udledningen. Der er dog en risiko for, at samfundet overser eller udelader væsentlige bæredygtighedskriterier i genåbningen og i stedet vender tilbage til en emissionsintensiv økonomi. Risikoen er, at vi hæmmer omstillingen til en klimarobust lavemissionsøkonomi.

Mange års fremskridt kan risikere at gå tabt på grund af utilstrækkelig investering i initiativer, der nedbringer CO2-udledningen, fornyer infrastruktur og skaber en effektiv institutionel tilpasning. En ond cirkel af fortsat miljøforringelse, tab af biodiversitet og yderligere udbrud af smitsomme sygdomme kan opstå.

Samfundsmæssige bekymringer: Nye risici afledt af sociale problemer

De store bekymringer for et nyt udbrud af COVID-19 indikerer tydeligt skrøbeligheden i samfundet og ikke mindst i de offentlige sundhedssystemer. Høj arbejdsløshed vil sandsynligvis lægge mere pres på den mentale sundhed og sammenhængskraften.

En stigende automatisering af arbejdsstyrken vil forventeligt også påvirke individets og samfundets trivsel. En tredjedel af respondenterne forventer, at flere udviklingslandes økonomier vil bryde sammen på sigt, hvilket kan få alvorlige humanitære konsekvenser. I nogle lande kan unge opleve, at fremtidsudsigterne for uddannelse og privatøkonomi er under pres.

Afhængighed af teknologi: Nye risici afledt af pludselige omstilling

Teknologien har været altafgørende for den måde, hvorpå individer, virksomheder og regeringer har håndteret COVID-19-krisen, og den kontaktløse økonomi kan være med til at skabe nye beskæftigelsesmuligheder i en verden efter pandemien.

En større afhængighed af teknologi øger dog også risikoen for cyberhændelser. Næsten 40 % af de adspurgte mener, at cyberangreb og datasvindel er mere sandsynlige på grund af vores nye arbejdsmønstre. En hurtig udrulning af nye IT-infrastrukturer og teknologiløsninger har medført andre risici, såsom digital fragmentering, krænkelser af privatliv og ulighed.

COVID-19 vil sandsynligvis udfordre vores forventninger til teknologistyring, ligesom mistillid til - eller misbrug af - teknologi kan få varige samfundsmæssige konsekvenser.

Konsekvenser for beslutningstagere

Konsekvenserne af COVID-19-krisen vil i sidste ende blive formet af de enkelte landes kollektive evne til at forstå og foregribe globale risici, alt imens de holder et klart fokus på sociale, økonomiske og politiske krav.

Rapporten fremlægger 20 udfordringer og spørgsmål, der kan anvendes som udgangspunkt for drøftelser mellem virksomheder, regeringer og samfund verden over.