Rekord høj efterspørgsel efter transaktionsforsikringer i 2015

Den samlede efterspørgsel efter transaktionsforsikringer fortsatte udviklingen i 2015 verden over, da investorerne i stadig større grad ønskede at reducere transaktionsrisici.

Et rekord højt antal af både strategiske købere og kapitalfonde benyttede transaktionsforsikringer til at lukke handler i 2015.

På globalt plan placerede Marsh’s M&A specialister 450 transaktionspolicer i 2015, hvilket er en stigning på 32% i forhold til 2014. Den placerede forsikringssum steg samlet med 45% til 11,2 milliarder USD – primært drevet af et større antal handler samt en gennemsnitlig forøgelse af forsikringssummen per handel.

Førhen var det primært kapitalfonde, som benyttede sig af transaktionsforsikringer, men i de senere år har strategiske købere også øget deres brug af transaktionsforsikringer. Det er særligt i forbindelse med strukturerede salgsprocesser, at strategiske købere anvender transaktionsforsikringer i kampen for attraktive aktiver.

Fordelingen mellem kapitalfonde og strategiske købere har således ændret sig fra 61% / 39% i 2014 til 56% / 44% i 2015. Det forventes at denne fordeling udjævnes yderligere i løbet af 2016.

Du kan læse mere om udviklingen i brugen af transaktionsforsikringer i Marsh’s ”Annual Transactional Risk Report 2015”, som også ser nærmere på en øget interesse fra især USA og UK i forsikringsdækning af opkøb i Latin Amerika.

Har du spørgsmål til rapporten eller er du interesseret i at vide mere om de forskellige muligheder, der ligger i anvendelsen af transaktionsforsikringer, er du meget velkommen til at kontakte Marsh.