Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Håndtering af Medarbejderrisici

Medarbejderrisici er hurtigt kravlet op øverst på agendaen i bestyrelseslokaler, blandt andet drevet af en historisk sunhedskrise. Forbered din virksomhed på voksende medarbejderrisici.

MMB People Risk 2024

As the world moves from one crisis to another,
organizations need to create a strong foundation
to anticipate and manage risks

Recent events have shown how risks are interlinked,
with people at the center
People risk is what connects the worlds
of HR and risk together

By focusing time, budget and effort
on addressing the five pillars of people risk – 
Health & Safety, Governance & Financial, Accelerated Digitization, Talent Practices, and Environmental & Social  –
you can improve the health and resilience
of your people and your business

Today, employees expect more from their organizations,
and from their leaders

Firms need to ask themselves:
“Can we give our people more security, flexibility and better health,
while also managing costs, navigating operational disruption
and preparing for a more accountable future?”

It’s time to review your people risks

The top 10 people risks identified by HR and risk managers globally
can be mitigated by employee benefits and other support programs,
or how they are designed and delivered

Do you want to better understand
and manage your people risks?
Download our free report today.

Håndtering af medarbejderrisici

Når risiko- og HR-ansvarlige samarbejder, kan de mindske risici forbundet med cybertrusler, ny lovgivning, medarbejdersikkerhed og ændringer i arbejdsgange. Forbered dig på at håndtere de risici, der påvirker din arbejdsstyrke nu og i fremtiden. 

Det er en topprioritet for ledere at håndtere menneskelige risikofaktorer, hvilket kan vende sårbarheder til styrker. Medarbejdernes sundheds- og frynsegoder kan bruges strategisk til at håndtere en række trusler, samtidig med at de hjælper med at beskytte din arbejdsstyrke og forbedre virksomhedens resultater.

Vi hjælper dig med at håndtere dine største udfordringer

Det har aldrig været mere presserende at tackle risikostyring af medarbejdere.

Organisationer kan ikke længere have en reaktiv strategi, men bør i stedet bygge videre på erfaringerne fra pandemien og etablere et stærkt fundament, der vil sætte dem i stand til at planlægge og afhjælpe risici.

Aldrig før har det været så afgørende, at HR og risiko managere nedbryder siloer og samarbejder om at beskytte, udstyre og motivere medarbejdere.

slected option

Konsekvenserne af pandemien satte fokus på medarbejdernes sundhed og sikkerhed. 87 % af HR- og risiko managere mener nu, at sundhed og sikkerhed er en alvorlig trussel mod erhvervslivet.

 

Blog

*All statistics cited are from Mercer Marsh Benefits People Risk 2022 report.

78 % af virksomhederne ser ledelsesmæssige og finansielle risici som en alvorlig trussel. Da kravene til styring af den samlede lønpakke bliver stadig mere komplekse, skal virksomhederne arbejde for at sikre, at de er kompatible, omhyggelige og retfærdige.

Blog

*All statistics cited are from Mercer Marsh Benefits People Risk 2022 report.

Accelereret digitalisering sætter digitale risici, herunder cybersikkerhed og effekterne af automatisering og AI, på agendaen.  Cybersikkerhed og databeskyttelse er blandt de største risici hos virksomheder i dag.

*All statistics cited are from Mercer Marsh Benefits People Risk 2022 report.

78 % af virksomhederne siger, at styring af medarbejdere er en trussel, i et konstant foranderligt arbejdsmiljø - fra stigningen i hybridarbejde til globalisering.

 

 

*All statistics cited are from Mercer Marsh Benefits People Risk 2022 report.

De stigende omkostninger til sundhed, risikostyring og personalegoder er en top-10 prioritet for virksomheder verden over. Arbejdsgivere står over for udfordringer medicinsk inflation og en reduceret risikoappetit fra forsikringsselskaber, mens skader sker hyppigere.

 

*All statistics cited are from Mercer Marsh Benefits People Risk 2022 report.

Miljømæssige og sociale risici udgør nu en femtedel af de 10 største medarbejderrelaterede risici. Organisationer er under stigende pres fra kunder, medarbejdere og investorer for at adressere uligheder, fjerne forskelle og bekæmpe klimaforandringer.

 

Young woman hiking and going camping in nature. Person with backpack walking in the forest

Læs mere om

Miljø

Blog

Vil du lære om risikostyring af medarbejderrelaterede risici?

Tal med en fra vores team i dag.

Hvordan kan Mercer Marsh Benefits hjælpe?

Helping you manage your people risks

Brug vores analyser til at hjælpe dig med at forstå dine medarbejderrelaterede eksponeringer og være på forkant med udviklingen i personalegoder og medarbejderes sundhedsrisici.

 

 

 

 

 

Lær mere om dine medarbejderrelaterede risici

Brug vores risikooversigt, som vi har grupperet i fem kategorier, til at identificere, prioritere og håndtere de trusler, der er mest relevante for dig.

Mål dine eksponeringer

Mål og kvantificer dine eksponeringer med vores risikostyringsværktøjer , så du kan fokusere på en datastyret beslutningstagning.

 

Håndter dine medarbejderisici

Udnyt vores innovative forsikringsløsninger og risikostyringsløsninger, og skræddersy dem til din unikke risikoprofil.

Related insights