Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

Affinity

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at styrke deres konkurrencekraft og værdiskabelse overfor private, virksomheder og medlemmer.

Vi har mere end 20 års erfaring i at definere, designe og levere unikke forsikringsløsninger.

Ud fra en struktureret tilgang, arbejder vi med virksomheder og organisationer – så de kan styrke deres loyalitet overfor kunder og medlemmer. Vi hjælper med alt fra strategisk koordinering, udvikling af løsningerne, implementering, drift og kontinuerlig udvikling. Løsningerne retter sig imod både private personer og erhvervskunder, og kan etableres som individuelle forsikringer eller gruppeordninger.

Ønsker du

 • At forøge antallet af kunder eller forøge omsætningen?
 • At fastholde kunderne og forlænge kundelevetiden?
 • At blive mere attraktiv overfor dine medlemmer?
 • At forøge din indtjening?
 • At differentiere dig i forhold til konkurrerende virksomheder eller organisationer?

Hvis du kan svare ”ja” til blot ét af disse spørgsmål – så er der stor sandsynlighed for, at vi kan hjælpe dig til at blive mere succesfuld.

Hvordan vi arbejder

Det er vores erfaring, at den bedste forsikringsløsning opnås hvis vi sammen med virksomheden eller organisationen grundigt analyserer behovet og opstiller fælles målsætninger inden forsikringsløsningen implementeres. Det gør vi ved et gennemgå et struktureret forløb i 3 faser, der oftest indeholder:

Fase 1: Definition

 • Identifikation af strategi, vision, mission og konkurrenceparametre
 • Nuværende og ønskede kunder eller medlemmer. Identifikation af målgruppe
 • Virksomhedens/organisationens stærke og svage sider, trusler og muligheder
 • Behov, problem eller udfordring, som vi skal løse med forsikringen

Fase 2: Design

 • Udvikling af forsikringskoncepter som prototyper
 • Operationelt assessment i virksomheden eller organisationen
 • Distributionsvalg
 • Rentabilitetsanalyse
 • Endeligt design af forsikringsprodukter
 • Etablering af målsætninger
 • Udbud og forhandling med nationale og globale forsikringsselskaber
 • Udarbejdelse og forhandling af kontraktgrundlag og forsikringsbetingelser

Fase 3: Leverance

 • Projektstyring af implementering
 • IT og procesbeskrivelse
 • Marketing, salg, segmentering, PR og kommunikation
 • Uddannelse og træning
 • Lancering
 • Resultatanalyse og rapportering
 • Kampagnestyring
 • Policeadministration og præmieopkrævning
 • Markedsovervågning
 • Produktudvikling

Vi har ekspertisen der skal til for at vi sammen med din virksomhed eller organisation kan udvikle forsikringsløsninger, der understøtter målsætningerne.

Private kunder

Mange virksomheder, der henvender sig til private kunder, oplever en større og større konkurrence i markedet. Ofte er virksomheden under prispres og ønsker at styrke relationen med kunderne på de kvalitative parametre.

Distributionen sker her oftest via telemarketing eller online, hvor vi hjælper virksomheden med at etablere og drive det mest optimale set-up. Vi bygger selv online portaler i virksomhedens brand – eller hjælper virksomheden med at bygge sin egen online portal.

Vi løser opgaver for blandt andet:

 • Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og finansieringsselskaber
 • Detailbranchen
 • Energiselskaber
 • Telecom virksomheder

Her har vi blandt andet udviklet og introduceret:

 • Låneforsikringer, lønforsikringer og betalingsforsikringer med dækning ved f.eks. ufrivillig arbejdsløshed
 • Produktforsikringer på IT, hvidevarer og elektronik
 • Private skadesforsikringer med bil, hus, indbo, ulykke m.v.
 • Rejseforsikringer
 • Bilgarantiforsikringer
 • Mobiltelefonforsikringer
Virksomhedskunder

Virksomheder og organisationer på B2B markedet har ofte tungere og langvarige relationer til sine virksomhedskunder, som er altafgørende at fastholde og udbygge. Her kan virksomhederne og organisationerne tit bruge sin størrelse og indkøbskraft til at indkøbe og tilbyde forsikringer til sine virksomhedskunder til bedre priser og vilkår, end virksomhedskunden selv kan opnå.

Har virksomhedens eller organisationens kunder nogle helt særlige behov, vil det normalt være muligt og lønsomt at få udviklet individuelt designede forsikringsprodukter, der passer lige til målgruppens behov, som den enkelte virksomhed ikke selv kan købe hos sit sædvanlige forsikringsselskab.

Vi løser opgaver for blandt andet:

 • Brancheorganisationer
 • Pengeinstitutter
 • Leasingselskaber
 • Telecom virksomheder

Her har vi blandt andet udviklet og introduceret:

 • Ansvars- og garantiforsikringer
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Obligatorisk netbankforsikring
 • Fleet Management forsikringer
 • Mobiltelefonforsikringer
 • Forsikringer til selvstændige
 • Tandforsikring
Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer har normalt en klar formålsparagraf, som er styrende for de tilbud og fordele, der skal være tilgængelige for medlemmerne.

Der er ofte tale om non-profit eller low-profit organisationer, der kan have et stort medlemsantal, og derved opnå en stor indkøbskraft og derigennem give kontante fordele for det enkelte medlem. Der kan også være tale om udvikling af et særligt forsikringsprodukt, der netop understøtter organisationens formål.

Vi løser opgaver for blandt andet:

 • Fagforeninger
 • A-kasser
 • Indkøbsforeninger
 • Interesseorganisationer

Her har vi blandt andet udviklet og introduceret:

 • Lønforsikringer
 • Private skadesforsikringer (bil, hus, ulykke, indbo, etc.)
 • Tandforsikring
Gruppeforsikringer og puljeordninger

Selvom vi som udgangspunkt udvikler individuelle forsikringsløsninger for den enkelte virksomhed eller organisation, så sker det at vi identificerer nogle generelle, udækkede forsikringsbehov i markedet.

Når vi oplever det, og vores analyse viser at der er et tilstrækkeligt stort potentiale i markedet, udvikler vi også selv nye forsikringsløsninger, der enten er færdigudviklede og klar til markedet – eller i halvfabrikata, der kan tilpasses den enkelte virksomhed eller organisation. Hvor ser et stort udækket behov i markedet og det giver relevans, kan vi også vælge at sælge forsikringerne direkte til private kunder og virksomhedskunder.

Her har vi blandt andet udviklet og introduceret:

Klik på ovenstående for at se eksemplerne.