Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

Analytics

Ved at kombinere dataindsamling og -analyse med innovativ teknologi bliver det muligt at anlægge en mere helhedsorienteret synsvinkel på risiko, der øger kvaliteten af beslutninger omkring risici samt tilpasser dem til virksomhedens mål.

Analytics genererer en ROI på forsikringsprogrammet på op til ti gange og bygger på Marsh’ egen database med over USD 300 mia. i akkumulerede forsikringskrav.

Verden over bliver organisationer i stigende grad mødt af nye, komplekse udfordringer, der kan have massiv indflydelse på virksomhedens langsigtede økonomiske mål. I dette hastigt skiftende forretningsklima har ledere brug for mere end blot historiske oversigter for at styre risiko, hensætte kapital og opnå resultater. De har brug for at kunne se rundt om det næste hjørne.

Marsh Global Analytics er i en særligt fordelagtig position til at hjælpe. Ved at bruge en unik kombination af data, analyse og teknologi, giver vi vores kunder i alle størrelser og på tværs af alle brancher redskaberne til at måle og styre deres risikofinansiering og træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger. Ved at udnytte Marsh’ kæmpe database af forsikringskrav, eksponeringer og placement data på tværs af brancher, virksomhedsstørrelser, geografi og produkter, kan virksomheder planlægge både helhedsorienteret og fremsynet. Det hjælper dem med dynamisk at udforske alternative muligheder for risikofinansiering og tage optimale beslutninger omkring virksomhedens finansiering af risici.  

Vi leverer industriens mest dybdegående dataset og mest avancerede analyser ved hjælp af vores banebrydende mobile app ”Marsh Analytics Platform (MAP)”. Den kombinerer et kig på fremtidig risiko med en specialdesignet finansiel synsvinkel, der analyser og måler både forsikringsbare og ikke-forsikringsbare risici. Som resultat kan du tage mere velfunderede strategiske forretningsbeslutninger og allokere kapital bedst muligt, mens du åbner for nye muligheder og dermed skaber et stærk fundament for videre vækst.

Marsh Analytics Platform (MAP)

Med din viden fra Marsh Analytics Platform (MAP) får du et helhedsorienteret syn på risiko, så du kan arbejde fokuseret med strategisk planlægning i et moderne risikomiljø. MAP faciliterer en dybdegående analyse af dine risikofinansieringsmuligheder. Ved hjælp af MAP kan du opnå:

  • Et kig på din fremtidige risikoposition ved hjælp af Marsh’ omfattende database over forsikringskrav, eksponeringer og placement data – på tværs af brancher, virksomhedsstørrelse, geografi og produkter – for at få et klart og tydeligt syn på din fremtidige risiko og volatilitet.
  • En særligt tilpasset synsvinkel som kombinerer tabsmodellering med analyser af, hvad der driver væsentlige elementer i virksomhedens regnskab og som sætter dig i stand til at vurdere din risikotolerance i forhold til din øjeblikkelige kapitalstruktur.
  • Mere kvalificerede beslutninger om din optimale struktur for risikofinansierings præsenteret via et lettilgængeligt kig på din economic cost of risk (ECOR).  
iMAP

Marsh’ iMAP, branchens eneste mobile analyseplatform, hjælper dig med, i real-time, at navigere enorme datamængder om eksponeringer, forsikringskrav og placement information – alt sammen i en dynamisk, specialdesignet og lettilgængelig ramme.

Marsh har brugt iMAP som redskab til evaluering af risikofinansiering for tusindvis af klienter – fra store, multinationale koncerner til mindre, regionale virksomheder inden for adskillige brancher, herunder luftfart, kemikalier, entreprenører, energi, finansielle institutioner, sundhedspleje, produktionsvirksomheder, liberale erhverv, detailhandel, transport og mange flere.

Economic Cost of Risk (ECOR)

Den traditionelle måde at opgøre risikoomkostninger, de totale risikoomkostninger (total cost of risk eller ”TCOR”) redegør typisk ikke for svingninger i tab fra år til år. I et moderne risikomiljø er det nødvendigt for topledelsen at forstå og kunne redegøre for denne volatilitet. Vores ECOR beregning prissætter den volatilitet du selv beholder - implied risk charge (IRC). IRC beregner omkostningerne ved volatilitet, specifikt for den enkelte virksomhed, ved hjælp af en kombination af volatilitet og kapitalomkostninger. Vores ECOR analyseredskab integrerer ledelsesbeslutninger om risikostyring med økonomisk planlægning og giver din virksomhed et mere helhedsorienteret syn på dine risikoomkostninger, der let kan integreres med din øvrige finansielle planlægning.

Global Loss Data Library (LDL)

Ved at udnytte vores enestående database over forsikringskrav, står Marsh i en unik position til at besvare spørgsmålet, ”Hvilke tab risikerer vi at lide?” Marsh’ Global Loss Data Library omfatter mere end USD 300 mia. i akkumulerede forsikringskrav. Vores database indeholder tab fra mange lande rundt om i verden og på tværs af mere end 20 forskellige brancher, og kan således levere et komplet billede af de nuværende og fremtidige trends inden for risiko.