Skip to main content

Captives

Som verdens største captive-rådgiver tilbyder Marsh innovative captive-løsninger, der hjælper organisationer i alle størrelser med at navigere i komplekse globale risici.

Mange ledere der står over for stigende forsikringsrater, manglende kapacitet og skærpede vilkår og betingelser, undersøger alternative måder at finansiere deres risiko på. En af de mest populære er gennem et captive-forsikringsselskab 

En captive er et værktøj, der giver din organisation fuld kontrol over risikoen og muliggør økonomisk fleksibilitet og beskyttelse. Et genereret overskud kan dermed potentielt bruges til at finansiere investeringer på tværs af din virksomhed. 

Hos Marsh kan vi hjælpe din organisation med at skabe et captive-program, der passer til dine strategiske og økonomiske mål.  Med en kombination af ekspertise og brancheførende analyser vurderer vi dine behov, kommer med anbefalinger og kvantificerer fordelene, ved captive-forsikring. 

Hver fjerde captive globalt administreres af Marsh. Så du kan være sikker på, at du har den nødvendige erfaring, ekspertise og ressourcer, til at håndtere risici på dine egne betingelser og maksimere din egen virksomheds ydeevne. 

Ofte stillede spørgsmål globalt

Captive-forsikring er et værktøj til finansiering af risici, hvor et selskab forsikrer sig mod fremtidige tab. I en captive-forsikringsaftale holder den forsikrede sin risiko internt ved at oprette et licenseret selskab, der yder forsikring til sit moderselskab og/eller associerede selskaber.

Ved at danne sit eget forsikringsselskab til beskyttelse af egne unikke forretningsrisici kan en virksomhed håndtere risikoeksponeringer, der er vanskelige at forsikre, og opnå et rentabelt præmieniveau, som ellers ville blive betalt til kommercielle forsikringsselskaber. En captive kan skabe værdi gennem økonomiske, strategiske og driftsmæssige fordele. 

Der oprettes captives for at forbedre en virksomheds evne til at håndtere tilbageholdte beløb og selvrisici i forbindelse med traditionelle risikooverførselsprogrammer. Typisk vil en virksomhed vælge en captive-rådgiver som f.eks. Marsh, der kan understøtte oprettelsen, implementeringen og den daglige drift af programmet.

I lighed med traditionelle forsikringsprogrammer udstedes der en police, behandles der skader og captivet følger derudover al gældende lovgivning. Den centrale forskel er dog, at en captive giver moderselskabet mulighed for at bevare eller fordele overskuddet på tværs af organisationen, mens et traditionelt forsikringsselskab beholder disse overskud.

Ved at placere en captive i kernen af din organisations risikostyringsprogram kan du opnå reducerede samlede risikoomkostninger, stabilisere risikokapaciteten og få adgang til genforsikring. 

Andre potentielle fordele, der er unikke for captives, omfatter: 

 • Bedre adgang til finansiering af fremtidige katastrofale tab som cyber, terrorisme og produktansvar.
 • Dækning af unikke risici, der kan være utilgængelige i en traditionel forsikringsordning.
 • Mulighed for at opbygge kapital og overskud samt mulighed for at finansiere forsikringsskader ved at betale og afsætte præmiebetalinger og foretage underwriting af investeringer til at dække tab.
 • Evne til at indsamle data om underwriting og performance management data for at opbygge en statistisk base, hvilket forbedrer evnen til at sikre dækning med forsikringsselskaber til acceptable vilkår og priser. 

Et captive-forsikringsprogram kan hjælpe din organisation med at reducere traditionelle og nye udfordringer i forbindelse med risikostyring. Og ved større kontrol over risici og reducerede omkostninger kan din virksomhed forbedre den overordnede økonomiske sikkerhed og rentabilitet.

Selv om virksomheder i alle brancher kan nyde godt af de potentielle fordele ved en captive, har de, der opretter deres eget forsikringsprogram, typisk følgende til fælles:

 • Risikoeksponeringer, der er vanskelige at forsikre eller ikke kan forsikres i det kommercielle miljø. 
 • En strategisk tilgang til håndtering af risici, eksponeringer og omkostninger ved risici i stedet for køb af forsikring til den laveste pris.
 • En forpligtelse til at forbedre deres risikoprofil.

Du kan tilpasse dit eget captive-forsikringsprogram og dækning, så det passer til dine unikke risikoeksponeringer og strategiske initiativer. 

Der er flere strukturer for virksomhedsledere, der ønsker at skabe deres eget captive-forsikringsprogram. 

 • Enkelt moderselskabs-captive: En organisation opretter sit eget forsikringsselskab for kun at forsikre sin egen virksomhed og medarbejdere eller en kontrolleret (men ikke-tilknyttet) virksomhed, f.eks. en ledelseskontrakt. Denne model er ideel til større virksomheder, der har brug for yderligere diskretion, fortrolighed og/eller fuldt ejerskab af risikostyringen. De enkelte overordnede captives udgør den største andel af captive-forsikringsprogrammer på ca. 85 %. 
 • Cell-captives: Også kendt som rent-a-cell-faciliteter, PCC (protected cell captives) og adskilte cell-captives. Denne type program sponsoreres af et captive-forsikringsselskab, så virksomhedsejere ikke behøver at skabe deres eget. Det giver en virksomhed mulighed for at opnå fordelene ved et aktieselskab uden de startomkostninger, kapitalinvesteringer eller vedligeholdelse, der er forbundet med at danne og administrere en ejet captive. Cell-captives oplever betydelig vækst, fordi de er hurtigere, billigere og nemmere at komme ind i. De kan give dækning foren eller to forsikringsområder til dem, der har brug for at beskytte forskellige risici i separate celler. 
 • RRG (Risk retention group): RRG'er er kun tilgængelige i USA. Virksomheder med lignende forsikringsbehov vil oprette og eje et ansvarsforsikringsselskab til at sammenlægge risici. Denne struktur er nyttig til potentielt dyre forpligtelser som f.eks. autorisici i forbindelse med lastbilkørsel og transport eller medicinsk fejlbehandling. Det gælder dog ikke for førstepartsrisici som f.eks. ejendoms- eller arbejdsskadeforsikring. 
 • Gruppe-captives: Ejerskab af dette type captive-program er begrænset til de forsikrede. Captiven eksisterer primært for at give større langsigtet omkostningsstabilitet, end det traditionelle marked tillader. 

Med muligheden for at vælge en af disse strukturer, uanset hvilken branche du befinder dig i, kan du potentielt opnå forbedret risikostyring ved at opbygge et skræddersyet captive-forsikringsprogram.

Når en captive er sat i gang, kan en tilpasset rapportering og benchmarking til ledelsen give indsigt i dit program inden for rammerne af din branche, virksomhedsstørrelse og/eller region.

Benchmarking vil hjælpe med at besvare vigtige spørgsmål som f.eks.:

 •  Er captiven i overensstemmelse med vores virksomhedsmål?
 • Hvordan bruger mine kolleger deres captives til specifikke risici?
 • Hvordan kan vores captive imødekomme   nye risici?

Hver fjerde captive verden over administreres af Marsh. Vi kan levere indsigt, der gør det muligt for dig at forbedre captive-effektivitet, identificere områder med potentiel dækning og give data-baseret anbefalinger til din ledelse. 

Interessen for captive-forsikring er hurtigt vokset som følge af det udfordrende forsikringsmarked i de seneste år og pandemiens indvirkning i de seneste mange måneder.

Efter et år med økonomisk usikkerhed og dynamiske markedsforhold søger organisationer over hele verden i stigende grad efter captives som et middel til at håndtere alvorlige risici og opnå øget fleksibilitet og mere kontrol over deres samlede risikoomkostninger. I øjeblikket anslås det, at der er mere end 6.000 captives globalt.

Captives kan bruges til at forsikre både traditionelle risici og nye risici. Større dækning omfatter all risk, property/tingskade, ansvar, motoransvar, arbejdsskadeforsikring, generelt ansvar, og produktansvar for at nævne et par stykker.

Nye risici, herunder forsyningskæde, driftstab, cyberansvar og medicinsk stop-tab, har vist en hurtig vækst i de seneste år. Dette omfatter risici, der er blevet vanskelige at forsikre, såsom direktions-  og bestyrelsesansvar, som har været med til at øge antallet af protected cell etableringer med 53 % i 2020. Du kan finde flere oplysninger i rapporten 2021 Captive Landscape.

Selvom captive-forsikring og selvforsikring begge er typer af risikofinansiering, er de forskellige.

Selvforsikring er en formaliseret måde at fastholde alle former for forsikringsrisici. I stedet for at overføre risiko til et kommercielt tredjepartsforsikringsselskab sætter en selvforsikrende virksomhed penge til side for at finansiere fremtidige tab.

Ligesom med selvforsikring er en captive-forsikring et værktøj til finansiering af risici, hvor et selskab sikrer sig mod fremtidige tab. I en captive-forsikringsaftale skaber den forsikrede dog en mere formel ordning til beskyttelse mod unikke forretningsrisici ved at oprette sit eget forsikringsselskab.

Ved at samarbejde med en erfaren captive-rådgiver kan din organisation opnå potentielle fordele, herunder bedre beskyttelse mod katastrofale tab og dækning af risici, der kan være utilgængelige i en traditionel forsikringsordning.

Selvom captive-forsikringsprogrammer har mange potentielle fordele, er der nogle vigtige overvejelser, der kan få indflydelse på din virksomheds beslutning:

 • Kapitalforpligtelser: Et moderselskab skal kunne bidrage med den kapital, der er nødvendig for at understøtte selskabets forretningsplan som fastsat af forsikringsselskabets kontrolorgan i det valgte domicil. Selv om disse midler forbliver i moderselskabets konsoliderede koncern, er de muligvis ikke i stand til at opnå det samme afkast, som de ville have haft, hvis de investerede i moderselskabets drift.
 • Driftsomkostninger: Din virksomhed skal tage højde for eventuelle opstartsudgifter og årlige driftsudgifter, f.eks. en forundersøgelse og løbende captive-styring.
 • Tidsengagement: Moderselskabets ledelsesteam skal bruge tid på captiven. At skabe en captive er ikke et kortsigtet initiativ, der bruges til at nå et mål med det samme. Det er et langsigtet engagement i en organisatorisk risikostyringsstrategi.

Ved at allokere de rette ressourcer til din captive vil din organisation være i stand til gradvist at opnå bedre kontrol over skader og tabsstyring samt lavere driftsomkostninger sammenlignet med kommerciel forsikring.

Med specialiseret ekspertise og global erfaring kan vores team hos Marsh samarbejde med dig om at skabe en løsning, der er skræddersyet til din organisations unikke risikoeksponeringer og forsikringsbehov. Ved at udnytte branchens bedste dataanalyse og benchmarking hjælper vi dig med at håndtere risici på dine vilkår og få mere kontrol over din virksomheds samlede risikoomkostninger.

Et domicil er det sted, hvor en captive-forsikringsgiver har licens til at drive forretning. Der er mere end 70 captive-domiciler rundt om i verden – men lad ikke dette tal overvælde dig. Hver enkelt kan grupperes i to kategorier: Onshore eller offshore. En onshore domicil er beliggende i et større land eller område, f.eks. USA eller EU. Et offshore-domicil ligger uden for et større land og omfatter bl.a. Bermuda, Caymanøerne, Guernsey og Isle of Man.

Hvordan bestemmer du, hvilket domicil der er det rigtige for dig? Baseret på dine unikke organisatoriske behov vil din captive-leder samarbejde med dig om at afgøre, hvilket domicil det giver mening at starte med, og om der skal foretages ændringer over tid.

Vores fagfolk i alle domiciler kan hjælpe dig gennem en captive-livscyklussen – fra gennemførlighed til optimering.

Vores specialister

Michael Vestergaard

Michael Vestergaard

Senior Managing Consultant

 • Denmark

Placeholder Image

Johan Koop

Head of Client Management, Business Development & Marketing

 • Denmark