Rapport

2021 Captive Landscape Report

Download Marshs 2021 Captive Landscape Report og læs mere om, hvordan 1.300 captives verden over bidrager til at håndtere forretningsmæssige udfordringer og hvorfor antallet af nyetablerede captives blev næsten fordoblet i 2020.

Set of young flower seedlings in small plastic pots. growing green seedlings in pots from above

Download Marshs 2021 Captive Landscape Report og læs mere om, hvordan 1.300 captives verden over bidrager til at håndtere forretningsmæssige udfordringer og hvorfor antallet af nyetablerede captives blev næsten fordoblet i 2020.

Captives bliver brugt stadigt mere innovativt, herunder til at håndtere dynamikker i forsikringsmarkedet eller til at imødekomme eksponeringer inden for Environmental, Social and Governance (ESG) - området. Download rapporten og bliv opdateret på de seneste statistikker og trends om captives, samt hvordan du kan anvende captives til at reducere dine samlede risikoomkostninger (total cost of risk).

Rapporten i en dansk kontekst

Modsat den store internationale vækst i captives ser vi i Danmark, at flere captives er blevet lukket eller deres aktiviteter blevet begrænset, inden forsikringsmarkederne begyndte at stramme til. Denne udvikling var primært drevet af captive-ejeres afvejning af de administrative og omkostningsmæssige byrder over for de fordele, captives har kunnet skabe. Flere af disse captives ville formentlig have kunnet skabe betydelig værdi i det nuværende mere udfordrende marked.

Selvom vi står midt i et udfordrende forsikringsmarked, ser vi ikke umiddelbart en tendens til en genkomst af flere captives i Danmark. Det på trods af en voksende interesse for at forstå muligheder og udfordringer forbundet med captives og lignende løsninger til alternativ risikofinansiering.

Det kan være klogt at være grundig i sine overvejelser før man etablerer et captive. En beslutning om at anvende captives i sin risikofinansiering skal ikke være taktisk eller opportunistisk, men bør derimod sætte en strategisk retning for virksomhedens risikofinansiering. Virksomheder bør derfor overveje brugen af captives meget nøje – og samtidig sætte et højt ambitionsniveau for en eventuel brug af et captive.

Før der lægges en plan for en captive-etablering, bør virksomheder desuden tænke flere risici ind i sine strategiske løsninger, herunder risici uden for egen virksomhed - det være sig kunder, medarbejdere eller andre væsentlige interessenter i virksomheden.

Hvis du vil vide mere om, hvordan captives bliver anvendt verden over ,så udfyld formularen nedenfor for at modtage Marshs 2021 Captive Landscape Report.