Skip to main content

Ansvar

Ansvarstab og -skader fylder meget i de samlede risikoomkostninger hos de fleste organisationer. Vores ansvarsspecialister kan hjælpe dig med at analysere dine eksponeringer, identificere og prioritere muligheder for omkostningsreduktion og optimere dit ansvarsforsikrings- og risikostyringsprogram.

Ansvarsforsikring dækker over mange former for tab og ansvarsrisici, så det er ikke underligt, at den fylder meget i de samlede risikoomkostninger. Der er større pres i dag på organisationers håndtering af ansvar ansvarsrelaterede risici, da ansvarsforsikringsrater fortsat stiger, og pandemien har ført til udelukkelser på policer.

Markedssituationen taget i betragtning, er det vigtigt at placere et effektivt ansvarsansvarsprogram baseret på industrispecifik og risikoindsigt, samt specialviden om policer og markeder.

Marshs erfarne rådgivere inden for ansvarsrisici kan hjælpe dig med at forstå, hvilke ansvarsforsikringer der passer bedst til din organisation. Vi tager højde for omfanget af ansvarsrelaterede risici og dine historiske forsikringsprogrammer. Vi søger innovative måder at hjælpe dig med at administrere, begrænse og overføre disse risici for at mindske deres indvirkning på dine ressourcer og din bundlinje.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Eksempler på ting, der dækkes af en ansvarsforsikring, er erstatningsansvar over for tredjepart (f.eks. som følge af indbrud), skader på køretøjer , arbejdsskadeforsikring (hvis relevant) og erstatningskrav mod virksomheder. Disse erstatningskrav kan omfatte alt fra faldulykker i en butik eller restaurant til ting- eller personskader som følge af brugen af et produkt.

Da ansvarsrisikoen kan indgå i mange typer forsikring, er det udfordrende at forsøge at navngive alle typer dækning. 

Eksempler på ting, der dækkes af en ansvarsforsikring, er erstatningsansvar over for tredjepart (f.eks. som følge af indbrud), skader på køretøjer , arbejdsskadeforsikring (hvis relevant) og erstatningskrav mod virksomheder. Disse erstatningskrav kan omfatte alt fra faldulykker i en butik eller restaurant til ting- eller personskader som følge af brugen af et produkt.

Da ansvarsrisikoen kan indgå i mange typer forsikring, er det udfordrende at forsøge at navngive alle typer dækning. 

Næsten alle virksomheder har brug for en form for ansvarsforsikring. De fleste lande kræver, at bilejere har en eller anden form for forsikring, hvis ikke for deres eget køretøj, så i det mindste for erstatningsansvaret for ting- eller personskader forårsaget mod andre i tilfælde af en ulykke. Virksomhedsejere har brug for ansvarsforsikring, især dem, der har en fysisk tilstedeværelse som f.eks. en butik eller et kontor, der har medarbejdere, som arbejder for dem, eller producerer et produkt.

De samlede risikoomkostninger/Total Cost of Risk (TCOR) er kort sagt de samlede omkostninger til håndtering af risici og afholdte tab. Faktorer der bidrager til TCOR, omfatter alle aspekter af en organisations aktiviteter, der er relateret til risici, fra administrationsomkostninger til udgifter i forbindelse med udvikling og implementering af en risikostyringsstrategi samt eventuelle tab, der ikke er forsikret.

Der er fem brede kategorier, der omfatter TCOR:

  • Præmie: De omkostninger, der er forbundet med overførsel af risiko til et forsikringsselskab, herunder gebyrer.
  • Tab: Alle tab, for hvilke der fremsættes et krav, herunder selvrisiko.
  • Administration af krav: Omkostningerne ved administration af risici, både internt og eksternt.
  • Udgifter til sikkerhedsstillelse: Omkostningerne ved at sikre dine forpligtelser i henhold til selvrisikoprogrammer.
  • Implicit risiko: Eksponeringen for skader, som du muligvis ikke er stødt på erfaringsmæssigt.

Vores specialister

Placeholder Image

Line Jakobsen

Attorney-at-law, Liability Practice

  • Denmark

Placeholder Image

Pernille Rasmussen

Client advisor, Liability & Claims Practive

  • Denmark