Skip to main content

Skaderådgivning

Det er afgørende at identificere og analysere årsagen til tab og skader for at kunne styre de samlede risikoomkostninger og kunne forbedre skadehåndtering. Når du skal genoprette driften efter et virksomhedstab, er det vigtigt med en effektiv skadehåndtering. Marsh kan hjælpe dig gennem hele skadens livscyklus.

Uanset om en skade skyldes en naturkatastrofe, et cyberangreb, tilbagekaldelse af produkter eller personskade , kan det hurtigt blive overvældende for selv den mest erfarne risk manager  eller virksomhedsleder i nutidens komplekse erhvervsklima. 

Proaktiv styring og afvikling af en skade er afgørende for at kunne inddrive det tabte og forbedre bundlinjen. Dette kan dog tage lang tid, især hvis din organisation ikke allerede har en eksisterende infrastruktur og eksisterende ressourcer på plads til at administrere hele processen.

Vi kan hjælpe dig med at forenkle skadehåndtering ved at rådgive dig om, hvordan du bedst kan minimere skadernes omkostninger, påvirkning og hyppighed, og støtte dig i at opnå en vellykket genoprettelse af driften. 

Uanset om din virksomhed har brug for hjælp til at forberede, præsentere og løse store, komplekse skader eller til at forbedre din skadestrategi, tilbyder vi løsninger baseret på brancheførende data og analyser, der kan hjælpe dig med at reducere dine nuværende og fremtidige tab og risici.

Ofte stillede spørgsmål globalt

En løsning til håndtering af erstatningskrav fungerer som en proaktiv rådgiver mellem din virksomhed, forsikringsgiver, tredjeparts skadeadministrator og andre interessenter. Rådgiveren sørger for forberedelse, præsentation og forhandling af dine krav hele vejen til afslutningen.

Efterhånden som kravene bliver mere og mere komplekse, kan en tjenesteudbyder som Marsh hjælpe din virksomhed med at skabe en overbevisende kravpræsentation og rådgive dig med hensyn til at håndtere krav og undgå unødvendige omkostninger. Vi kan også forbedre den samlede effektivitet af dit skadesprogram ved at identificere, analysere og forbedre dine skadesstrategier, indsatser og systemer.

Ved at arbejde med en løsning til håndtering af erstatningskrav kan din virksomhed mere effektivt håndtere og afklare erstatningskrav rettidigt. Din virksomhed kan også minimere risikoen for en uventet hændelse, der kan forstyrre den daglige drift.

Når en virksomhed oplever en arbejdsskade, en cyberhændelse, en større afbrydelse eller en katastrofe, er det vigtigt for overlevelsen, at virksomheden reagerer proaktivt og genoptager sin sædvanlige aktivitet. Det kan dog tage lang tid at administrere krav internt, især hvis din organisation ikke allerede har eksisterende infrastruktur og eksisterende ressourcer til at håndtere processen. Desuden kan den kapital, der er nødvendig for at håndtere et krav, variere betydeligt afhængigt af hændelsens størrelse, omfang og kompleksitet.

På grund af informationsmængden og følsomme data i forbindelse med erstatningskrav har mange organisationer svært ved at overskue dokumentationsprocessen, samtidig med at de selv administrerer kravet. En rådgivningstjeneste vil samarbejde med din virksomhed om forberedelsen af krav for at reducere den administrative byrde, der er forbundet med dokumentation og præsentation af dit krav. De hjælper med opgaver som f.eks. at indsamle nødvendige oplysninger og dokumenter, beregne tabet og finde måder at fremskynde afklaringen af kravet på. Derfor kan din tid og dine ressourcer bruges på at opnå gode forretningsresultater i stedet for på tidskrævende, administrative opgaver.

Hvis din virksomhed for nylig har oplevet et tab og/eller har grund til at indgive eller forsvare et krav, bør du overveje at samarbejde med en udbyder af løsninger til håndtering af erstatningskrav. En udbyder som Marsh kan hjælpe dig med krav i forbindelse med:

 • Tingskade og driftsforstyrrelser
 • Komplekse industrisektorer såsom energi, byggeri, søfart og luftfart
 • Økonomisk kriminalitet og ledelsesansvar
 • Tilbagekaldelse af produkter
 • Cyberangreb
 • Arbejdsskader og sundhed
 • Privat egenkapital og kreditrisiko
 • Bil-/motorulykker

Hvis du samarbejder med Marsh efter enhver form for hændelse, der resulterer i et erstatningskrav, kan vi hjælpe dig med hurtigt at vende tilbage til almindelig drift.

Selv om den nøjagtige proces med succesfuldt at afklare et krav vil være meget afhængig af hændelsens art, vil virksomheder typisk være nødt til at:

 • Analysere omfanget af og grundlaget for kravet.
 • Forstå mulighederne for at afhjælpe situationen, samtidig med at du håndterer eventuelle overholdelses- og omdømmerisici samt kommercielle risici.
 • Implementere en struktureret plan for at styre kravprocessen, mens der kommunikeres med interessenter igennem hele processen.

Ved at samarbejde med en specialist i håndtering af erstatningskrav kan virksomhedsledere maksimere hastigheden og inddrivelsen, samtidig med at de reducerer både omkostningerne ved kravet og den potentielle indvirkning på driften.

Hos Marsh forstår vi de ødelæggende konsekvenser, en uventet hændelse kan have for dine medarbejdere, din drift og din virksomhed. Vi forstår også behovet for gennemsigtighed, effektivitet og omkostningseffektivitet, når det drejer sig om at afklare igangværende eller udestående erstatningskrav fra arbejdstagerne. Vores globale Claims Solutions-team vil samarbejde med dig om at navigere rundt i sådanne forstyrrende begivenheder og kan rådgive dig om, hvordan du kan afklare dine krav mere effektivt.

En konsulent vil samarbejde med dig for at identificere sårbare områder på tværs af organisationen og hjælpe dig med at forberede dig før og efter, et krav opstår, ved at:

 • Rådgive om, hvordan du kan reducere tab og omkostninger til justering af tab ved at implementere bedste praksis.
 • Yde regnskabsstøtte i forbindelse med erstatninger, voldgift og sagsanlæg.
 • Evaluere sene påkrav for at vurdere, om de valgte faktorer er rimelige.

Ved at gennemgå komplekse ansvarstab og kontrollere de nuværende krav- og risikostyringsprocesser kan en konsulent hjælpe dig med at skabe effektive kommunikationsveje til forsikringsselskaberne og reducere effekten af fremtidige driftsforstyrrelser og -tab ved at anbefale risikobegrænsende planer, protokoller håndtering af erstatningskrav og løsningsstrategier.

En rådgiver i erstatningskrav vil hjælpe dig med at forbedre resultatet fra dine forsikringsselskaber ved at samarbejde med dig om at:

 • Proaktivt handle på dine vegne for at få en hurtig og retfærdig afklaring.
 • Give klare og rettidige oplysninger om reklamationsstatus.
 • Hjælpe med kommunikation med forsikringsselskaber i komplekse sager.

Selv om nogle forsikringskrav kan forebygges gennem en omfattende risikostyringsstrategi, forekommer de stadig.

Vores globale Claims Solutions-team samarbejder med din virksomhed for at forenkle processen med at anlægge, administrere og afklare dine krav. Ved at kombinere vores markedskendskab og datadrevne tilgang udvikler vi en gennemskuelig løsningsstrategi, der kan hjælpe dig med at imødekomme dine udfordringer, når det gælder erstatningskrav.

Vores specialister

Placeholder Image

Palle Kensoe

Placement Leader, Nordic Region & Property Practice Leader, Continental Europe

 • Denmark

Placeholder Image

Pernille Rasmussen

Client advisor, Liability & Claims Practive

 • Denmark