Skip to main content

Klimaforandringer og bæredygtighed

Efterhånden som virksomheder i alle brancher går videre med strategier for klimaforandringer og bæredygtighed, vil de støde på nye risici og muligheder, de skal håndtere.

I dag tilpasser virksomheder i alle sektorer hurtigt deres traditionelle forretningsmodeller til at forbedre deres bæredygtighed og reducere deres påvirkning på klimaet. Disse udviklinger falder sammen med den eskalerende hyppighed og voldsomhed af ekstreme vejrforhold, der tester virksomhedernes robusthed. 

Evnen til at forudse, måle og håndtere risici vil være en afgørende fordel, efterhånden som omlægningen udvikler sig. Hos Marsh hjælper vi virksomheder med at sikre, at de er robuste gennem hele omlægningen: analyse af det voksende risikomiljø, forberedelse af hvad der kan ske og forsikring mod nye typer risici.

Vi kan sætte en ESG-lup (Environmental, Social og Governance) på din virksomhed omkring risikostyring, der giver en konkurrencemæssig kant og en forretningsmæssig fordel. Sammen vil vi opbygge en proaktiv plan for at understøtte økonomisk stabilitet i din egen virksomhed, samtidig med at vi hjælper med at skabe en verden, der er bæredygtig for kommende generationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hver virksomhed står over for sårbarheder, der er unikke for den daglige drift, men klimaforandringer har sat turbo på flere store risikoområder i alle brancher, herunder:

  • Fysiske: Med voldsomme naturbrande, rekordmange varmebølger og kraftige oversvømmelser betyder de potentielle fysiske skader ved klimaforandringer for mennesker, ejendomme og forsyningskæder store tab for virksomheder overalt. Disse skiftende naturhændelser skaber også nye udfordringer for håndtering af risici og opretholdelse af robusthed, især fordi visse dækninger bliver sværere at opnå.
  • Omlægning: Tilpasningen til en økonomi baseret på lavere kulstofudledning vil føre til mange nye risici, herunder ændringer i policer, teknologi eller stemningen hos investorer, der skal håndteres.
  • Omdømme: Virksomheder skal kunne identificere, prioritere og handle på klare initiativer om bæredygtighed og klima. Den potentielle økonomiske og omdømmemæssige indvirkning af en manglende evne til at gøre det kan være en lige så dyr omgang som den egentlige fysiske skade fra en hændelse.

Virksomhederne skal skabe en proaktiv strategi og et proaktivt program til risikostyring, der tager hånd om hver af disse risici, da de fleste vil opleve virkningen af alle tre i de kommende år.

Forsikringsselskaberne vurderer i stigende grad bæredygtigheden (ESG-rating) af deres forsikringstagere og deres bestræbelser omkring omlægning, efterhånden som de søger at reducere udledninger i deres forsikringstegnede porteføljer. For nogle virksomheder kan dette resultere i begrænset adgang til risikooverførsel, mens det for andre kan føre til forbedrede vilkår. En yderligere konsekvens er produktinnovation for at hjælpe forsikringstagere med at komme ovenpå igen efter et tab og en anerkendelse af nye eksponeringer.

Uanset hvilken branche du er i, kan det være nødvendigt at overveje følgende forsikringsmæssige konsekvenser: 

  • Ansvar for direktører og ledende medarbejdere (D&O): Manglende tilpasning til risikofaktorer i forbindelse med klimaforandringer kan føre til, at direktører og ledende medarbejdere bliver genstand for handlinger fra aktionærernes side omkring misligholdelse af forpligtelser eller tab af aktieværdi. Håndtering af denne sårbarhed bliver særlig vigtig for brancher med et stort kulstofforbrug.
  • Ejendom: Under omfattende naturbrande, oversvømmelser og andre voldsomme vejrforhold skal virksomheder proaktivt planlægge for tab eller beskadigelse af fysiske aktiver.
  • Forretningsafbrydelse: Forretningsafbrydelse, især for kunder og leverandører, kan blive stadig mere relevant, efterhånden som vejrrelaterede risici stiger. Planlægning mod forretningsafbrydelse bør omfatte nedlukninger og tab i forbindelse med f.eks. varme, tørke og oversvømmelser.

Selvom de aktiver, som hver virksomhed skal overveje i sin tilgang til risikostyring af klimaforandringer, varierer betydeligt, kan en omfattende portefølje af forsikringspolicer, der omfatter de ovennævnte dækninger, hjælpe med at mindske tab og afhjælpe risikosårbarheder som helhed.

ESG kan være en vigtig drivkraft for vækst og en del af virksomhedens robusthed. Derfor er ledere i alle brancher fokuseret på initiativer om bæredygtighed for at reducere risici og udnytte muligheder. I dag skal ESG være en del af virksomhedens strategi og være integreret i forretningsmodellen og driften. 

Vi kan hjælpe dig med:

  • Forberedelse: Virksomheder skal have en grundlæggende vurdering af deres nuværende drift for at understøtte planlægningen mod at blive energineutral og rapportere om bæredygtighed. En problemfri omlægning vil kræve en omfattende tilgang til risikostyring, der tager højde for den deraf følgende indvirkning på miljø, mennesker og ledelse.
  • Forsikring: Når lederne har en forståelse af deres risikolandskab, vil det være nødvendigt at samarbejde med en forsikringspartner, der er klar til at hjælpe med at håndtere nye trusler med nye og innovative servicetilbud. 
  • Analyse: Databaseret beslutningstagning bør fremme alle initiativer om bæredygtighed. I takt med at naturkatastrofer bliver mere voldsomme og svære at forudsige, vil det være vigtigt at udnytte de allerbedste modelleringsværktøjer og forudsigende analyser til at forstå og planlægge risici.

For nutidens ledere vil det være afgørende at opretholde den daglige drift, samtidig med at der foregår en omlægning til mere bæredygtige processer, for at forblive rentabel, holde trit med forbrugernes forventninger og holde sig på forkant med lovgivningsmæssige ændringer.

Hos Marsh kan vi hjælpe dig med at skabe et proaktivt risikostyringsprogram til at mindske risici vedrørende klimaforandringer, beskytte dine aktiver og investere i fremtiden for din virksomhed og planeten.