Indbrud i netbanken - en overset risiko

Indtil 2006 var indbrud i netbanken ukendt i Danmark. I 2009 oplevede en virksomhed et indbrud, hvor de IT-kriminelle fik held til at lænse virksomheden for 1,8 mio. kr. Det skabte stor fokus blandt erhvervslivet og politikere, da stort set ingen tidligere havde været opmærksomme på denne risiko. I 2013 har 49 netbankindbrud kostet 2,9 millioner kr.

Netbankforsikring

Netbankforsikring dækker risikoen ved netbankindbrud og koster fra kun 470 kr. om året.

Hvad skal virksomheden gøre?

  • Undersøg om virksomhedens netbankaftale med banken er på privatkundevilkår eller erhvervskundevilkår. Er den på erhvervskundevilkår skal virksomheden selv dække tabet, og man skal forholde sig til risikoens påvirkning på virksomheden. Det samme gælder hvis man har en erhvervskonto, der er tilknyttet en netbankaftale på privatkundevilkår.
  • Hvad har virksomheden typisk stående på konti, hvortil der er adgang via netbanken, og hvilke uudnyttede trækningsretter er der på for eksempel kassekreditten? Hvordan vil virksomheden være stillet hvis dette beløb blev stjålet af en IT-kriminel ved indbrud i netbanken?

Nogle har enten så beskedne indeståender eller kreditter, at det ikke vil påvirke virksomheden nævneværdigt. Andre har bundet egenkapitalen i andre aktiver, som gør at virksomheden kan leve med tabet selv. Langt de fleste virksomheder vil dog blive påvirket i en sådan grad, at det i bedste fald begrænser dens råderum og i værste fald kan lukke virksomheden.

Er konklusionen, at virksomheden i nogen eller i høj grad ville blive påvirket at et netbankindbrud bør den tegne en Netbankforsikring, som kan ske online på få minutter på www.netbankforsikring.dk.

Nedenfor kan du læse mere om netbankindbrud. Du kan også klikke på linket i højre side under "relaterede dokumenter", for at læse en artikel om netbankindbrud.

Hvad er et netbankindbrud?

Indbruddene er hidtil sket ved, at de IT-kriminelle lægger “spionprogrammer” på virksomhedens computer. Spionprogrammet giver de IT-kriminelle adgang til alt på virksomhedens computer, for eksempel dokumenter, fotos, mailboks, adgangskoder og sikkerhedsnøgler, og dermed også adgang til virksomhedens netbank.

Lykkedes det – kan den IT-kriminelle uden virksomhedens viden tømme virksomhedens konti via netbanken og overføre beløbet til sig selv – eller oftere – til et såkaldt ”muldyr”, der via et netværk af transaktioner skjuler den IT-kriminelles identitet.

Dækker banken ikke?

Er man privatkunde og der sker et indbrud i netbanken, dækker banken tabet. Har man sin netbank på erhvervskundevilkår, skal banken ikke dække, men det skal virksomheden selv. Dét kommer som en stor overraskelse for mange.

Man skal også selv dække tabet hvis man har en erhvervskonto, der er tilknyttet en netbankaftale på privatkundevilkår.

NemID

NemID har været en rigtig god forbedring af netbanksikkerheden, men den fjerner ikke risikoen for netbankindbrud 100%. Ikke alle virksomheder bruger endnu NemID, og de IT-kriminelles kreativitet er i princippet ubegrænset.

Eksempelvist kræver nogle netbanker kun NemID når man logger sig ind. For at autorisere betalingerne kræves der ikke NemID, men kun adgangskoden. Sidder den IT-kriminelle og ”kigger med” kan man ikke afvise at et øjebliks uopmærksomhed bliver udnyttet.

Andre forsikringer, der dækker risikoen ved indbrud i netbanken

En del større virksomheder har i dag tegnet en kriminalitetsforsikring, der i mange tilfælde også dækker indbrud i netbanken. Har virksomheden allerede i dag en kriminalitetsforsikring, bør man derfor tjekke om den også dækker netbankindbrud og hvad selvrisikoen er. Selvrisikoen på Netbankforsikring varierer fra 6.500 kr. til 25.000 kr. pr. skade afhængig af forsikringssummen og virksomhedens omsætning og balance.

En kriminalitetsforsikring dækker eksempelvist også medarbejdernes underslæb eller anden kriminalitet udøvet mod virksomheden. Hvis disse risici – udover risikoen for tab ved indbrud i netbanken – er relevante at få afdækket, kan virksomheden altid kontakte Marsh for at drøfte om man skal vælge den mere omfattende kriminalitetsforsikring eller om Netbankforsikringen er den bedste løsning for virksomheden.