Skip to main content

The Changing Face of Cyber Claims 2021

Der blev i 2020 registreret en fordobling i ransomware-angreb og skader, hvilket er et vidnesbyrd om de udfordringer virksomheder står overfor på cyberområdet.

Rapporten The Changing face of Cyber Claims 2021 er baseret på en analyse af cyberforsikringsskader håndteret af Marsh i Europa i perioden 2016-2020. Rapporten undersøger også, hvordan cyberkriminelle drager en fordel af menneskelig nysgerrighed og behov for aktuel og hurtig information under en krise - såsom Covid-19-pandemien. Endelig giver rapporten også en anbefaling til, hvordan organisationer bliver mere resiliente over for cyberrisici.

Ifølge rapporten er der en fortsat stigning i cyberhændelser og skader på tværs af Europa, hovedsageligt drevet af ondsindede cyberhændelser (80%), mens antallet af ikke-ondsindede cyberhændelser voksede støt (20%)

I samarbejde med Kivu, Microsoft and CMS, undersøger Marsh konkrete måder at håndtere og mindske cyberrisici og - skader, opbygge resiliens i arbejdsgange og hjælpe organisationer med at:

  • Forstå hvordan cyberhændelser typisk udvikler sig
  • Forstå hvordan Covid-19 giver cyberkriminelle nye angrebsmuligheder
  • Få indsigt i modus operandi bag ransomware og hvordan det påvirker GDPR-sikkerhed
  • Få en konkret guide til hvordan du håndterer en cyberhændelse i din organisation
  • Få indblik i cyberforsikringsmarkedets udvikling og hvordan du bliver eller forbliver forsikringsbar.

For at sikre organisationen mod fremtidige cyberangreb og -hændelser, er det helt essentielt, at organisationen får en bedre forståelse af udviklingen af cyberskader, og hvordan de ændrer sig både i antal og modus operandi.

Få rapporten ved at udfylde formularen.